Pages

Categories

Search

 

Vägledning för förvirrade riksdagsmän

by
May 27, 2008
Integritet, Kulturpolitk, Politik, Upphovsrätt
No Comment

Jag undrar hur man tänker som enskild riksdagsman. På senaste tiden har jag börjat misstänka att många inte tänker alls, åtminstone inte på något annat än sin politiska karriär. Hur skulle man annars kunna förklara följande tre aktuella saker:

1. En mångfacetterad fråga ska behandlas och man accepterar rakt av att man bara ber den ena parten uttala sig när man söker bakgrundsinformation för beslutet – (Fildelning, hearing och branschsamtal.) Hur ska det leda fram till ett välinformerat beslut? Enkelt, det går inte och man får ett beslut därefter.

2. Man tycker en sak, men men viker mig som en liten spenslig, darrande asp när partipiskan viner. – Tänk på det, Fredrick Federley. Vill du vara en man eller asp? Fundera ordentligt på det innan det är dags att besluta om FRA-förslaget. Det duger nämligen inte att hänvisa till att partikamraterna inte gillar om man går mot partilinjen eller att tramsa på sin blogg genom att säga att man kanske kommer att “bli påkörd, sjuk, vara på resande fot, bli gravid” när omröstningen hålls den 17 juni. Ibland måste man sätta ner foten, ta sitt ansvar och göra det rätta, även om Maud Olofsson blir putt.

3. Man protesterar mot en sak i media, men tvekar att använda den makt man faktiskt har för att stoppa den? – C och Fp i Stockholm skulle kunna sätta rejäl kraft bakom sitt motstånd mot FRA-förslaget. De skulle kunna stoppa det, men kommer de att göra det? Jag hoppas det.

Men jag kanske är för hård. Det måste ju vara tungt att vara riksdagsman. Långa arbetsdagar, mycket jobb… Kanske är de överarbetade. Istället för att häckla dem, borde jag kanske lätta på deras börda och hjälpa våra folkvalda. Här kommer några frågor som alla riksdagsmän borde fundera på minst en gång om dagen:

1. Fattar vi våra beslut på bästa möjliga grunder?

2. Kommer jag att kunna se mig i spegeln utan att skämmas efter den här röstningen?

3. Använder jag media som ett sätt att nå ut med åsikter och information som jag har för avsikt att backa upp i kraften av mitt ämbete och inte i första hand som en pr-maskin för att främja min politiska karriär?

Svarar du ja på dessa frågor och lever som du lär är du en välkommen tillgång för riksdagen och demokratin. Svarar du nej på någon av dem bör du genast skicka in din avskedsansökan och skaffa dig ett annat jobb. (Ja, om någon nu verkligen vill ha en lismig kappvändare, som dig…)

Och om du som riksdagsman känner dig osäker på hur du ska rösta om FRA-förslaget, så kommer det slutligen lite hjälp här:

Vill du ha en effektiv övervakningsmaskin som sätter medborgarnas rättssäkerhet ur spel, så trycker du på ja-knappen.

Tycker du att medborgarna har rätt till sin personliga integritet trycker du på nej-knappen.

Det är faktiskt inte svårare än så.

Anna Troberg

Anna Troberg är verksamhetschef för Wikimedia Sverige och författare, men bland de karaktärsdanande ungdomssynderna kan hon räkna några år som bokförlagschef och ett förflutet som partiledare för Piratpartiet. Hennes humoristiska roman "Chefer från helvetet" är publicerad i Sverige, Norge och Finland. Hennes motto är: "Life is pain. Get used to it ... or make it better!" Åsikterna på bloggen är hennes egna.

Other posts by

Related Post


no Responses

 1. WysiWyg

  May 27, 2008, 09:14:29

  Jag kan inte undgå att notera att du likt de flesta andra glömmer bort att det var S som ursprungligen lade fram förslaget. Att utgå ifrån att de då kommer rösta emot tycker jag är allt bra dumt. Jag tror det inte finns särskilt mycket vi kan göra längre, mindre än att skapa en sådan skandal som herr Swartz talade om.

 2. Anna

  May 27, 2008, 09:21:15

  Hej Wysiwyg!

  Det spelar mindre roll vem som kom med förslaget, det var dåligt då och det är inte bättre nu. Du har däremot helt rätt i att man inte ska ta någonting för givet om hur de olika partierna kommer att rösta. Jag hoppas dock att det går som det gör mest, dvs att oppositionen (oavsett färg) per automatik röstar mot det regeringssidan (oavsett färg) föreslår. Det är naturligtvis barnsligt, men det verkar vara så det oftast blir.

  Ha en riktigt bra dag,
  Anna

 3. RedLib

  May 27, 2008, 11:48:58

  (s) röstar nog nej. De vill samma sak men Bodström vill sätta domedagsvapnet i händerna på en polisiär organisation och (m) vill sätta det i händerna på en militär organisation…

  Tror det beror mest på vad man för stunden har flest polare… suck… Men det är ger oss det enda hopp vi har :-/

 4. Anders Troberg

  May 27, 2008, 12:36:50

  Jag tror att de vill rösta nej för att de sitter i opposition. Då hör det till att sabba så mycket man kan för sittande regering.

 5. Rikard

  May 27, 2008, 13:45:13

  Federley tänker väl som alla andra politiker, dvs mer på sin politiska karriär än på vad som är rätt eller fel eller ens demokratiskt eller liberalt.

  Synd och skam att vi har så ryggradslösa politiker. Det enda som verkar hjälpa är troligen att byta ut dem.

  Att öppet erkänna att partipiskan gör det omöjligt att rösta mot sin egen övertygelse och samtidigt sitta kvar som vår representant är ett fullkomligt frapperande exempel på bristande kurage. Ynkligt.

 6. Rikard

  May 27, 2008, 14:32:01

  Jag har frågat Socialdemokraterna hur de avser rösta, via deras (S)var direkt-funktion. Jag lovar att publicera deras svar.

  Nej, jag fick inte svar direkt. Jag uppmanar er att fråga samma sak.

 7. JOCA

  May 27, 2008, 17:55:08

  Det du beskriver kallas för civilkurage.
  Det är något som per definition en politiker inte kan ha.

 8. Anders Troberg

  May 27, 2008, 18:25:45

  Nja, fast Ronald Reagan var rätt nära att senilkurage…

 9. steelneck

  May 27, 2008, 19:22:35

  En tänkbar sak.

  Hade FRA-förslaget kommit under kalla kriget, då hade politikern fått avgå och i stort sett ruinerat hela sin fortsatta karriär som politiker. Då räckte det med att ha inhandlat lite mikrofoner ämnade för avlyssning så blev det ett jävla liv, och detta var ändå i samband med ett statsministemord mitt under kalla kriget.

  Idag vill de avsluta budbärarens status som betrodd part och själva brevhemligheten, genom att tvinga operatörerna att kopiera vår kommunikation och meningsutbyte till ett nät av regimkontrollerade datorer för vidare behandling! Kom ihåg att detta inte bara handlar om vad du säger och skriver, utan lika mycket om vilken information du tar emot. Så surfa inte fel när du söker efter information på nätet, för övervakaren kan ju inte se att du konstaterade att sidan du surfade in på var fel, kräket ser bara att du både efterfrågat och faktiskt tagit emot innehållet på sidan. Så länge man inte rent konkret är misstänkt för någonting, så skall man få ha det privata i fred för staten, detta är vad frihet innebär. Men inga som helst röster höjs för deras avgång, man diskuterar istället detaljer som om det var storleken på någon bidragsersättning. Detta säger en del om vad det är för kreatur vi har i riksdagen idag!

 10. Jens

  May 27, 2008, 21:42:33

  Ytterligare en fråga att ställa till ledamöterna:

  – Är du beredd att ge FRA förnyat förtroende och kraftigt utökade befogenheter?

  Frågan kommer att få allt större betydelse ju närmre voteringen vi kommer. Vad jag förstår har media en hel del obehaglig info om FRA:s eterspaning, som de förhoppningsvis släpper inom kort.

 11. Klaus

  May 27, 2008, 23:00:53

  Betänk också detta: riksdagens sammansättning är ingen fix grupp, även om det kanske verkat så på sistone.
  Sverigedemokraterna är på frammarsch, med 2,9% av rösterna i senaste valet.

  Vad står på den politiska agendan om några år?
  Sexualitet? Etnicitet? Politisk hemvist?

  Är du jude? Muslim?

  Oj då!

 12. Björn Felten

  May 28, 2008, 06:38:17

 13. steelneck

  May 28, 2008, 17:04:37

  @Rikard: Skall vi jämföra svar från S?

  Jag frågade om hur de ställer sig till frågan att operatörer skall tvingas att kopiera medborgares privata kommunikation och meningsutbyte till FRA för analys. (lite mer utvecklat, kommer dock inte ihåg det ordagrant) Detta svar fick jag:

  —————————————-

  Du undrar hur vi kommer att rösta den 17 juni i FRA frågan. Vad jag kan
  göra för dig är att berätta hur vi tycker i frågan. Det är av stor vikt att
  Sverige har en väl fungerande underrättelseverksamhet för att upprätthålla
  vår militära alliansfrihet och säkerställa Sveriges säkerhet.

  Idag handlar säkerhetspolitik om att ha förmågan att möta ett brett
  spektrum av tänkbara hot, risker och påfrestningar mot samhället. Vi
  behöver säkerställa landets säkerhet men också säkerheten för de svenska
  män och kvinnor som deltar i internationella uppdrag för att trygga fred
  och säkerhet.

  Den nya typen av hot och aktörer gör dagens och framtidens hotbild mer
  komplex än tidigare. I grunden gäller fortfarande beredskapen mot militära
  incidenter och territoriella kränkningar, men det måste även finnas
  beredskap för andra hot som t.ex. terrorism.

  Vi vill anpassa den militära underrättelseverksamheten så att den kan möta
  dagens och framtidens hotbild. Men med de kraftfullt utökade mandat den
  borgerliga regeringen gett den militära underrättelseverksamheten riskerar
  den att sammanblandas med bland annat polisens och säkerhetspolisens ansvar
  och verksamhet.

  En central del av underrättelseverksamheten sköts av Försvarets
  Radioanstalt (FRA) som ägnar sig åt signalspaning. Vi menar liksom den
  borgerliga regeringen att FRA måste få bättre möjlighet att nyttja
  signalspaning genom tillgång till kabel. Regeringens förslag har emellertid
  flera brister. En av de allvarligaste är att det inte reglerar
  integritetsskyddet för den enskilde tillräckligt. Därmed uppfylls inte de
  krav som en modern stat ska ställa på rättssäkerheten.

  Vi socialdemokrater lämnade skarpa förslag på förbättringar men regeringen
  valde att gå vidare på egen hand. Det ligger nu hos regeringen att ta
  ansvar för att integritetsskyddet upprätthålls. Vi socialdemokrater följer
  nogsamt denna fråga.

  Våra förslag för bättre rättssäkerhet vid försvarsunderrättesarbete:

  *Vi föreslår en förändring av mandatet till ”yttre väpnat hot” så att även
  terrorism ingår i försvarsunderrättelseverksamhetens mandat.
  *Vi föreslår att en utredning ska se över om domstol ska vara
  tillståndsgivare till signalspaning med undantag för regeringen.
  *När det gäller regeringen ska deras beslut inte kunna överprövas. Däremot
  vill vi utreda hur rättsäkerheten ska kunna stärkas, tex. genom ett
  yttrande från en domstol.
  *Tillståndsgivning ska gälla inriktning, beskrivning av behovet,
  propotionalitetsbedömning samt sökorden. Det ska även framgå vem som är
  uppdragsgivare.
  *Vi föreslår ett oberoende organ för efterhandskontroll med judiciell
  kompetens, integritetskompetens och parlamentarisk anknytning. Det skulle
  kunna vara den i SOU 2006:98 föreslagna Säkerhets- och
  integritetsskyddsnämnden eller nuvarande Registernämnden.
  *Kontrollorganet vidarerapporterar till riksdagen minst en gång om året.
  *Kontrollorganet har en skyldighet att omedelbart rapportera till riksdagen
  om det finns minsta tveksamhet kring ett beslut från regeringen om
  signalspaning.
  *Vi vill se tydligare regler för hur information som fås vid signalspaning
  får användas.
  *En katalog bör upprättas för vilket integritetsintrång som får anses vara
  proportionerlig mot olika syften med försvarsunderrättelse.
  *En katalog för vad som får anses vara av synnerlig vikt för verksamheten
  och därmed medge signalspaning mot en enskilda personer.

  Har du andra frågor om vår politik så är du välkommen att höra av dig till
  oss igen.

  Med vänliga hälsningar

  Socialdemokraterna (S)var Direkt

 14. Rikard

  May 29, 2008, 14:40:04

  Nu fick jag svar från Socialdemokraterna. De svarar inte hur de kommer rösta utan listar bara olika krav på förslaget :(

  Det ser illa ut, det verkar som om de kommer eventuellt rösta ja men sedan fortsätta gnälla :/

  Om de skulle rösta nej, varför sa de inte det rakt ut i svaret på min fråga hur de avser rösta?

  Det här är deras “krav”:

  *Vi föreslår en förändring av mandatet till ”yttre väpnat hot” så att även
  terrorism ingår i försvarsunderrättelseverksamhetens mandat.
  *Vi föreslår att en utredning ska se över om domstol ska vara
  tillståndsgivare till signalspaning med undantag för regeringen.
  *När det gäller regeringen ska deras beslut inte kunna överprövas. Däremot
  vill vi utreda hur rättsäkerheten ska kunna stärkas, tex. genom ett
  yttrande från en domstol.
  *Tillståndsgivning ska gälla inriktning, beskrivning av behovet,
  propotionalitetsbedömning samt sökorden. Det ska även framgå vem som är
  uppdragsgivare.
  *Vi föreslår ett oberoende organ för efterhandskontroll med judiciell
  kompetens, integritetskompetens och parlamentarisk anknytning. Det skulle
  kunna vara den i SOU 2006:98 föreslagna Säkerhets- och
  integritetsskyddsnämnden eller nuvarande Registernämnden.
  *Kontrollorganet vidarerapporterar till riksdagen minst en gång om året.
  *Kontrollorganet har en skyldighet att omedelbart rapportera till riksdagen
  om det finns minsta tveksamhet kring ett beslut från regeringen om
  signalspaning.
  *Vi vill se tydligare regler för hur information som fås vid signalspaning
  får användas.
  *En katalog bör upprättas för vilket integritetsintrång som får anses vara
  proportionerlig mot olika syften med försvarsunderrättelse.
  *En katalog för vad som får anses vara av synnerlig vikt för verksamheten
  och därmed medge signalspaning mot en enskilda personer.

 15. Rikard

  May 29, 2008, 14:42:22

  @Steelneck:

  Vi fick identiska svar. Jag vet inte hur jag ska tolka det.

 16. Rikard

  May 29, 2008, 14:52:59

  Obetalbart!!!

  Jag såg just googleannonserna som dök upp till Sossarnas svar på min fråga. Ett axplock:

  CCCP, Sovjet, 1970-tal
  Så sänkte jag Sovjetunionen Roman. 7

  GPS-Spårsändare
  Spåra din stulna bil
  Håll koll på barn eller personal.

  Två tips till presenter till en eventuell framtida socialdemokratisk regering, helt klart. Spårsändare att sätta på alla medborgare och en bok om Sovjet under 70-talet. Mycket träffande.

 17. Anders Andersson

  May 29, 2008, 18:03:01

  Även Google avlyssnar således din privata korrespondens, och säljer informationen om vad den handlar om till annonsörerna.

  Hur skulle du reagera om du fick pappersbrev från en journalist som du korresponderar med rörande ditt tips om bristande säkerhet vid Forsmarks kärnkraftverk, och kuvertet visar sig även innehålla en turistbroschyr om Östhammars kommun och ett erbjudande om grön el, båda ditlagda av Posten under brevets befordran till dig? Träffande då också, förmodar jag, fast i det fallet kan man hoppas att “träffarna” inte registrerades på någon berörd webbserver.

  Tänk nu tanken att några länders säkerhetstjänster köper annonsplats på Google, med väl valda “sökbegrepp” som nyckelord… Släng sig i väggen, Creeper!

 18. Rikard

  May 30, 2008, 16:32:13

  Att google lever på riktad reklam medelst sökord är ingen nyhet. Att sossarna inte säger rakt ut att de ska rösta nej till FRA-förslaget tycker jag har högre nyhetsvärde då 😉

  Om sossarna röstar ja så spelar det ju stor roll om vi lyckas omvända någon centerpartist eller moderat eller folkpartist (Fredrick Federley är ju så rädd om sin politiska karriär att honom får vi nog ge upp hoppet om).

 19. Anders Andersson

  May 30, 2008, 19:10:21

  Nej, reklamfinansieringen är ingen nyhet, men vet du vilken information om din IP-adress, dina sökningar eller innehållet i de brev du läser som läcker till annonsören? Dessbättre verkar inte Google lägga ut några inline-bilder, så då undviker jag förhoppningsvis att min IP-adress avslöjas för någon annan än Google. Själv använder jag inte Gmail, så jag vet inte hur reklamen du fick var utformad; var den också enbart i form av text?

  Även om diverse länders säkerhetstjänster inte skulle få lov att avlyssna precis all nättrafik, så kan de fullt lagligt köpa annonsplats hos olika söktjänster, länka till domäner som ser någorlunda kommersiella eller anarkistiska ut, och den vägen snappa upp IP-adresser som söker efter exempelvis “bomber” och “mjältbrand”. I stället för att filtrera precis all datatrafik i jakten på dessa sökord, så luras de misstänkta terroristerna att filtrera fram sig själva! Det behövs ingen superdator för en miljard för det.

  In Soviet Russia, advertising googles You!

 20. Rikard

  May 31, 2008, 06:43:33

  Den idén är för smart och sofistikerad för att FRA eller Säpo skulle komma på den…

  Fast nu har du ju givit dem den!

  Självklart har du rätt i att Googles textannonser är ett hot mot privatlivet. Vilken tur då att vi kan lita på Hotmail, Yahoo, Verizon, Comcast och alla andra alternativ.

  Och självklart kan vi lita på att ingen Google-annons på någon av de bloggar vi gärna kommenterar på läcker sökord (och att bloggföretaget inte läcker kommentatörernas IP-nummer) osv.

  Kan tipsa om FireGPG som är en extension till Firefox som gör det möjligt att använda GPG med exempelvis Gmail.

  Jag oroar mig fortfarande mer över att sossarna inte säkert kommer rösta mot Lex Orwell än över att FRA går via Google (eller något annat företag).Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *