Pages

Categories

Search

 

It’s alive! Ja, Beatrice Ask alltså…

by
July 16, 2008
Integritet, Politik
No Comment

Beatrice Ask har inte sagt flasklock sedan hon gick ut och tyckte att det är bra att amerikanska stroföretag mutar svenska poliser. Man hade ju kunnat tänka sig att en justitieminister borde ha sagt något litet om FRA, men när inte ens statsministern känner sig manad att prata om det så kanske det är förståeligt. Eller också har det att göra med att Fredrik bad Beatrice att hålla käften om alltihop på det där riksdagsgruppsmötet i januari 2007.

Nåja, nu poppar i alla fall justitieministern upp som gubben (eller kanske tanten) i lådan i dagens SvD med ett regeringsförslag om hur man ska ta sig an problemen med den organiserade brottsligheten. Är det månne en avledningsmanöver från FRA-frågan? Självklart. Regeringen vill inte diskutera det som resten av svenska folket vill diskutera, så då drar man upp organiserad brottslighet, för det måste ju folk tycka minst illa om som självaste FRA-lagen, eller hur?

Det är naturligtvis inte bra med organiserad brottslighet och man måste försöka ta itu med den på något sätt, men redan vid den andra punkten av alla fina krafttag som regeringen tänker ta till mot fulingarna börjar jag ana oråd. Det står nämligen så här:

För det andra vill regeringen att myndigheterna ska vidareutveckla sitt samarbete på underrättelseområdet. Sedan början av 2006 bedriver polisen, Åklagarmyndig­heten, Ekobrottsmyndigheten, Tullen och Skatteverket en myndighetsgemensam verksamhet vid regionala underrättelsecenter i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Erfarenheterna och resultaten från detta samarbete är goda varför den nu också ska byggas ut till att omfatta hela landet.

I nästa punkt poängteras att SÄPO ska få nationellt huvudansvar för att “förebygga, kartlägga och motverka den grova brottslighetens otillåtna påverkan på politiker, myndighetsföreträdare och journalister.” Jag börjar se ett mönster och det klarnar en del när jag ser att Ask också poppar fram i dagens DN , denna gång i sällskap med Nyamko Sabuni och Maria Larsson. Här beskrivs nya grepp mot prostitution och trafficing.

Först studsar jag på att man vill undersöka “i vilken utsträckning polisen kan använda sig av provokativa åtgärder för att bekämpa grov brottslighet”. Att ge poliser rätten att provocera fram brott är som att ge läkare rätten att smitta folk med sjukdomar så att de kan försöka bota dem igen. Det är faktiskt inte ok. Men än mer oroande är att hela slutet på debattinlägget andas “internationellt samarbete och metodutveckling” och att “strukturerna för samordning av arbetet behöver stärkas”. Det internationella samarbetet ska innefatta Norden, Östersjöregionen, EU och ett “bredare internationellt perspektiv”. Så fint, Östersjöregionen är en fin omskrivning för bland annat Ryssland och det bredare internationella perspektivet torde väl främst vara USA.

Visst, samarbete är ju effektivt. Speciellt på underrättelseområdet som nämns i SvD-artikeln. Fråga bara FRA som trånar efter att få vara med i internationella kabelklubben. FRA, ja… Hur var det nu? Vilka stammisar har de egentligen i FRA-butiken? Rikspolisstyrelsen, Rikskriminalen, Säpo… och säkert en hög till som vi inte känner till. Hmmm… Och nog har väl organiserad brottslighet av olika slag tagits upp som ett av de så diffusa “yttre hoten” som regeringen anser motivera FRA-lagen? Betyder det i så fall att FRA:s tjänster kan kallas in för att ta tag i den organiserade brottsligheten? Antagligen. Dessvärre betyder det då också att alla vi andra med nu liggande lag kommer att behandlas som en del av den organiserade brottsligheten. Det känns ju halvtrist.

Helt plötsligt framstår inte justitieminister Asks “historiska satsning” mot organiserad brottslighet och trafficing inte som något annat än ett tarvligt försök att på omvägar återigen försöka legitimera massavlyssning av det svenska folket genom att skrämma oss lite mer. Tydligen var vi inte tillräckligt rädda för terrorister, så regeringen fick tänka till en gång till. Kanske fick någon en snilleblixt på det där knytkalaset Maud hade hemma i Högfors för ett tag sen. Det känns ju onekligen som om taktiken lagts upp efter ett par snapsar för mycket. “Ok, de gillar terrorister, men mc-knuttar och svartmuskiga män med odefinierat östeuropeiskt brytning som har trafficing som hobby är väl till och med svenska medborgarpuckon rädda för, eller hur?”

Missförstå mig nu inte, det finns all anledning i världen att ta den organiserade brottsligheten ordentligt i örat och det måste naturligtvis ske genom internationellt samarbete, men jag kan inte låta bli att bli lite orolig när båda dessa utspel görs just nu och dessutom åtföljs av samma eller liknande argument som använts för att motivera FRA-lagen.

Visst måste vi bekämpa organiserad brottslighet, men det får aldrg ske på bekostnad av de oskyldiga medborgarnas rätt till personlig integritet. Jag och många med mig är varken medlemmar i Hells Angels eller ägnar oss åt trafficing, därför är det också självklart att vi inte ska behandlas som om vi ägnade oss åt sådan verksamhet.

Anna Troberg

Anna Troberg är verksamhetschef för Wikimedia Sverige och författare, men bland de karaktärsdanande ungdomssynderna kan hon räkna några år som bokförlagschef och ett förflutet som partiledare för Piratpartiet. Hennes humoristiska roman "Chefer från helvetet" är publicerad i Sverige, Norge och Finland. Hennes motto är: "Life is pain. Get used to it ... or make it better!" Åsikterna på bloggen är hennes egna.

Other posts by

Related Post


no Responses

 1. Jan Sjöholm

  July 16, 2008, 10:30:41

  Fria fantasier.

  En internationellt erkänd definition av Terrorism lyder:

  The unlawful use or threatened use of force or violence against individuals or property in an attempt to coerce or intimidate governments or societies to achieve political, ethnic, religious or ideological objectives (AAP-6)

  Se:
  http://rickfalkvinge.se/2008/07/15/fra-skulle-bli-en-echelonnod/#comments
  Har ni verkligen skrivit på? Del2

  På grundval av de uppgifter som har kommit fram de senaste dagarna rörande till synes rent olagliga aktiviteter som FRA har utfört, undrar jag om inte dessa aktiviteter faller inom ramen enligt ovanstående definition?

  Ifall så är fallet, kan man nog hävda att samtliga individer i föregående och nuvarande regering som har drivit frågan om “FRA-lagen” har gjort sig skyldiga till medhjälp samt att dom som röstade ja den 18 Juni har ett ansvar till främjande av internationell terrorism.

  Väldigt hårt skruvat argument kan tyckas, men det vore interessant ifall någon sakunnig kan kommentera ur ett rent juridiskt perspektiv.

  Ifall man beaktar de synergieffekter som kan uppnås med tagna samt föreslagna lagar i Bodströms anda, är nog inte argumentet så skruvat ändå.

  Fria fantasier, eller?

 2. Sned

  July 16, 2008, 11:38:54

  Jan: Men nu förutsätter du att alla är lika inför lagen. Verkligheten ser annorlunda ut.

 3. Fredrik

  July 16, 2008, 17:24:41

  Numera jämställs den organiserade brottsligheten med säkerhetshotande verksamhet. Beatrice Ask ser det därför som följdriktigt att Säpo får ett större ansvar. Handlar det sedan om gränsöverskridande brottslighet kan också FRA vara med och ge stöd åt Säpo och RKP inom ramen för “yttre hot”.

  Det är en oroväckande utveckling att svensk underrättelsetjänst går in och biträder brottsbekämpande myndigheter. Man måste ha rätt att ifrågasätta om människosmuggling, grova narkotikabrott och vapensmuggling är att betrakta som hot mot rikets säkerhet.

  Vilka slags brott kommer att anses säkerhetshotande om några år? Detta är ett sluttande plan.

  Den öppna polisen och Säpo har på senare tid fått ett helt batteri med nya tvångsmedel. Ska man då utanpå detta lägga ytterligare ett system med preventiv avlyssning, där ingen som helst brottsmisstanke krävs? FRA-lagen medger detta. Dessutom bedriver FRA spaning åt polisen redan idag.

  Tvärtemot vad Ingvar Åkesson hävdar får spaningen också riktas mot enskilda i Sverige. Så är förvarsunderrättelselagen skriven, som klubbades redan i fjol.

 4. jeffer

  July 16, 2008, 18:32:34

  Det kusliga är de alltmer inkluderande definitionerna om vad grov brottslighet är. Allt som någon intressegruppering inte gillar skall definieras som grov brottslighet och därför få använda extraordinära metoder för att bekämpas – i sin logiska ytterlighet blir det total övervakning av allt, kompletterat med allt hårdare straff.

  Observera att nöjesindustrins särintressen metodiskt arbetar för att få fildelning definierat som grov brottslighet, något som miljoner gör bara i Sverige.

  Cecilia-sätta-dit-fildelarna-Rehnfors ökänt ensidiga utredning om fildelning är en upptrappning av tonläget, som antyder vart det politiska etablisemanget siktar, ivrigt uppmuntrade av USA-lobbyn..

  Att stoppa fildelning är bara möjligt med massavlyssning och masskontroll. Låter vi lobbyn och politikerna hållas är det exakt det som kommer att genomföras – steg för steg. även om de inte skulle lyckas fullt ut, hinner de göra enorm skada på vägen. Men FRA-motståndet visar att vi inte behöver vara vanmäktiga åskådare…

 5. ST

  July 16, 2008, 23:10:21

  “En internationellt erkänd definition av Terrorism lyder:” // Jan Sjöholm

  Det finns i egentlig mening ingen “internationellt erkänd” definition av terrorism. Det finns en enligt en säkerhetsresolution i FN, fast den rör mig veterligen mest Talibanernas aktiviteter. Problemet är tydligen att alla länder i FNs säkerhetsråd, än mindre generellt i FN, har inte samma definition. Det finns således inte en generell definition som är generellt accepterad, ty detaljerna stämmer liksom inte för varje land.

  Inte ens USAs nuvarande lagstiftning är generellt gångbar, och det var dom som pushade på i FNs säkerhetsråd trots allt efter 9/11, eftersom om den anses det så utför nämligen USA statsterrorism, och inte minst engagerar sig i terrorism mot Iran.

 6. Anders Troberg

  July 17, 2008, 06:17:29

  Ärligt talat, borde vi inte vara glada för att vi har organiserad brottslighet? Det tycks vara de enda jäkla organisationerna i det här landet som faktiskt fungerar utifrån hur de är tänkta att fungera…

  Dessutom, har vi egentligen ett så stort problem med organiserad brottslighet att hederligt polisarbete inte räcker, under förutsättning att vi har kompetetenta poliser som inte mutas. Attans, vi har Jim Keyzer, där sprack det. Fast om vi sätter honom i finkan för mutbrott så kanske resten av poliskåren är tillräckligt kompetent för att göra sitt jobb?

 7. Jan Sjöholm

  July 17, 2008, 10:43:36

  Sned: Tyvärr är det nog så, men jag tycker att vi behöver en debatt som belyser ansvarsfrågorna gällande FRA i ett juridiskt perspektiv samt vilket mandat som vi egentligen har givit regering och riksdag.

  ST: definitionen är hämtad från sista sidan av ISTAR “ARMY FIELD MANUAL COMBINED ARMS OPERATIONS”
  http://file.sunshinepress.org:54445/uk-army-istar-2003.pdf
  (Handbok för informationshantering från en allians stat.)

  Anders: Tyvärr tror jag att det är organiserat, kanske inte från dom som vi skulle önska har någon koll, men ändå väldigt noga planlagt.
  Se:
  http://rickfalkvinge.se/2008/07/15/fra-skulle-bli-en-echelonnod/#comments
  Har ni verkligen skrivit på? Del2

  Lägger man ihop Article 3,4,5,14,17,samt 20 finner man att detta avtal bl.a medför:

  Gemensamma aktiviteter med delat ansvar och åtaganden, från svensk sida är ansvaret överskrivet på en ospecificerad individ inom svenska försvarsdepartementet som delegerar arbetet till någon annan i ospecad organisation, oops, där rök visst parlamentarisk insyn med gällande lagförslag.

  ARTICLE 17 är en höjdare.
  Third Party Sales and Transfers
  2. For the purposes of this Article States, Territories, Protectorates and other domestic government
  entities are not considered to be Third Parties.

  -USA kan nog göra lite som dom vill med informationen.

  ARTICLE 14 nämner privata intressen.

  ARTICLE 18
  -Svensk domstol eller krigsförbrytartribunal, glöm det!
  Dom utlovade kontrollstationerna måste nog tillhöra en av parterna enligt detta avtal om något samarbetsprojekt berör FRA.

  Dessutom så medför avtalet faktiskt att man kan ifrågasätta ifall Sverige fortfarande kan hävda sin neutralitet om man inte lägger ned FRA och startar en ny organisation som är garanterat fri från bindande sidoavtal.(Står det inte någonting om neutralitet i vår grundlag?)
  (Se ARTICLE 20 pos.4)
  För Del1 se kommentar:July 8th,at 1:11 am
  http://opassande.se/index.php/2008/07/07/almedalsrapport-maud-olofsson-c/
  (valda kommenterade artiklar ur NSA-avtalet)

  Ökar verkligen det här trygghet och säkerhet i Sverige, eller riskerar vi att få motsatt effekt?

 8. Anders Troberg

  July 17, 2008, 14:51:48

  “Tyvärr tror jag att det är organiserat, kanske inte från dom som vi skulle önska har någon koll, men ändå väldigt noga planlagt.”

  Jag tror att du missade slutklämmen i min kommentar, om organisationer “som fungerar som de är tänkta att fungera”. Det kan man knappast säga om tex FRA, polisen eller riksdagen.

 9. Jan Sjöholm

  July 18, 2008, 07:16:07

  Du har rätt så klart, sorry jag läste lite slarvigt.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *