Pages

Categories

Search

 

Ungdomar mer och mer negativt inställda till övervakning

by
January 28, 2009
Integritet, Politik
No Comment

Datainspektionen har för tredje året i rad undersökt ungdomars inställning till integritet. Undersökningen visar att ungdomar blir allt mer negativt inställda till övervakning. Datainspektionen anser dessutom att den mest troliga anledningen till ungdomarnas ökade intresse för integritetsfrågor har med förra årets hårda FRA- och IPRED-debatter att göra. Det tror jag att de har helt rätt i.

Det är ju inte heller så märkligt att just dessa debatter satt extra djupa spår i ungdomarna. Eftersom ungdomar generellt tillbringar större del av sitt liv på nätet än vad äldre gör, så blir dessa debatter mer direkt personliga för dem. De förstår hur stor del av deras liv som hotas. Dessutom har de om och om igen fått se hur riksdagspartierna inte bara generellt struntat i ungdomars åsikter, utan att de dessutom klampat rakt över sina egna ungdomsförbund.

Jag hoppas att så många som möjligt av alla dessa ungdomar kommer ihåg att rösta i EU-valet och att de röstar på Piratpartiet.

Anna Troberg

Anna Troberg är verksamhetschef för Wikimedia Sverige och författare, men bland de karaktärsdanande ungdomssynderna kan hon räkna några år som bokförlagschef och ett förflutet som partiledare för Piratpartiet. Hennes humoristiska roman "Chefer från helvetet" är publicerad i Sverige, Norge och Finland. Hennes motto är: "Life is pain. Get used to it ... or make it better!" Åsikterna på bloggen är hennes egna.

Other posts by

Related Post


no Responses

 1. Anders Andersson

  January 28, 2009, 17:22:24

  Jag hittade ett par tänkvärda resultat på sidan 32 i underlaget till den där rapporten. Där ställs frågan:

  26. På varje nyfött barn i Sverige tas ett blodprov som senare kan användas för att identifiera personen. Vad tycker du att det bör få användas till?

  Därefter följer fem exempel på användningsområden, och för varje exempel har man fått ange på en sjugradig skala hur väl man instämmer i att den användningen är riktig. Det finns alltså tre grader av “nej”, tre grader av “ja” och ett “mittenalternativ” utan antydan åt endera hållet. De två sista användningsexemplen är:

  För att hindra folk med ärftliga sjukdomar att få barn (49% nej, 33% ja)
  För att försäkringsbolag ska kunna tacka nej till kunder med sjukdomar (80% nej, 10% ja)

  Jag vet inte vilken tankekontext ungdomarna har haft när de svarat på dessa frågor, men jag gör antagandet att de syftar på användning som den registrerade personen själv inte råder över (annars blir de flesta exemplen ganska konstiga). Då blir slutsatsen att en tredjedel tycker det är ok med statlig fortplantningskontroll för att befrämja friska gener, men bara en tiondel anser att ett försäkringsbolag har rätt att ta del av den information om en persons sjukdomsdisponibilitet som personen själv i princip redan har tillgång till.

  Genetisk hygien går bra, men inte försäkringsekonomisk? Tolkar jag in för mycket i svaren här? Är det kanske underförstått att “hindra” egentligen betyder “varsko om riskerna”?

 2. jeffer

  January 28, 2009, 20:42:14

  Borde inte ungdomsförbunden rekommendera de unga (och andra:-) att rösta på piratpartiet i EU-valet? De har ju absolut inget att förvänta från sina moderpartier beträffande integritet. (i viss mån undantaget v och mp)

 3. Jenny

  January 30, 2009, 13:03:23

  Ja man behöver inte vara geniknöl för att förstå att ex min mor och far drabbas mindre av lagarna än min bror och jag. Länge leve den dag då politikerna uppmärksammar att det är folkets röster de ska göra hörda, inte sina egna.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *