Pages

Categories

Search

 

Säpos system saknar funktion för förstörelse av lagrad information

by
May 13, 2010
Integritet, Politik
No Comment

Jag har alltid gillat James Bond. Det är något lite extra med den killen. Han har rätt gadgets, schysta bilar, snygga brudar. Han har dessutom fria händer. Han får göra vad sjutton han vill, till och med döda, så länge han anser att det fyller ett högre syfte. Allt det där har bidragit till att göra honom till en filmlegend. Men det är ju också det där med “film” som gör honom tilltalande. Tänk om man stötte på en sådan kille i verkliga livet. På ett rent personligt plan vore han en odräglig typ, på ett samhälleligt plan vore han en direkt fara. I verkliga livet måste nämligen till och med de som drömmer om att få vara som James Bond följa vissa regler. Eller?

För någon vecka sedan skrev Metro om att chefsåklagare Per Lind lagt ner en förundersökning mot Säpo gällande tjänstefel. Säpo hade bland annat sparat diverse inspelningar som borde ha raderats. Lind pekade på oklara beslutsordningar och brister i regelverk och kompetens, men valde ändå att lägga ner förundersökningen.

Kontentan av Linds beslut kokar ner till att Säpo helt enkelt varit så gravt inkompetenta att de inte kan ställas ansvariga för vad de gjort. Det upprörde naturligtvis många: Opassande, Rick Falkvinge, Juristen, Kalle Vedin och många fler.

Nu har vi fått tillgång till Åklagarmyndighetens beslut om att lägga ner förundersökningen mot Säpo och det är hårresande läsning. (PDF finns här.) Bakgrunden är denna:

Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden har vid inspektion i januari 2009 vid Säkerhetspolisen (nedan SÄPO) upptäckt att vid hemlig telefonavlyssning att upptagningar/uppteckningar av telefonsamtal från en nedlagd förundersökning inte hade förstörts, trots att åklagaren har fattat beslut härom. (Jfr rättegångsbalken 27 kap 24 § Upptagningar och uppteckningar från hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning ska, i de delar de är av betydelse från brottsutredningssynpunkt, bevaras till dess förundersökningen har lagts ned eller avslutats eller, om åtal väckts, målet har avgjorts slutligt. I de delar upptagningarna och uppteckningarna är av betydelse för att förhindra förestående brott ska de bevaras så länge det behövs för att förhindra brott. De ska därefter förstöras.)

Kort sagt, överflödig information som samlats in via avlyssning ska ovillkorligen förstöras när ett mål slutgiltigt avgjorts. När åklagaren gör sin undersökning visar det sig att detta inte gjorts, utan “Antal förundersökningar där telematerialet inte är förstört enligt rättegångbalkens regler är betydande.” I själva verket har man:

…vid införandet av ett digital avlyssningssystemet och ändrad arbetsorganisation inte tillsett att det funnits ett relevant regelverk beträffande hantering av hemliga tvångsmedel.

SÄPO har under senaste 5 åren anställt ett stort antal handläggare utan polisiär bakgrund och den dåvarande verksledningen har inte tillsett att dessa haft erforderlig kompetens avseende hemliga tvångsmedel.

Vid tillsättning av chefstjänster har den dåvarande verksledningen inte tillsett att dessa personer hade erforderlig kompetens avseende hemliga tvångsmedel.

Under förundersökningen har det framkommit att anställda på de operativa enheterna saknade eller hade mycket bristfällig utbildning i hantering av hemliga tvångsmedel.

Man har alltså haft en personalstyrka med genomgående bristande kompetens att hantera den insamlade informationen. Denna inkompetenta personal har dessutom inte haft något ordentligt regelverk eller ordentliga rutiner att luta sig mot. Man har haft utbildningsseminarier, “Busterseminarier”, där de myndigheter som hanterar informationen i avlyssningssystemet Buster har deltagit. Dock har ingen personal från Säpo deltagit i dessa seminarier.

Med tanke på detta är det föga förvånande att Säpo-anställda regelmässigt sökt information i avslutade förundersökningar är det insamlade materialet borde ha förstörts. Säpo har dessutom inte haft en “relevant internkontroll beträffande hemliga tvångsmedel.” Med tanke på hur bristande utbildningen och regelverket är, så kan man ana att det vore för bökigt att ha en intern kontroll. Det skulle antagligen bli tidsödande att följa upp alla fel som begåtts.

Åklagarens bedömning är att “den felaktiga hanteringen är systematisk” och att bristerna funnits under en längre tid:

Den felaktiga hanteringen som avsett ett betydande antal förundersökningar har pågått under lång tid – troligen från att det digitala avlyssningssystemet Pluto [systemet som användes innan Buster] infördes 1999 – men med säkerhet från i vart fall 2004.

Mest graverande är dock att ett av Säpos viktigaste system för hantering av insamlad information, i beslutet kallat “T”, inte ens har en funktion för att förstöra lagrad information.

För att bearbeta information från Pluto och Buster hade SÄPO ett databassystem, (nedan benämnt T), där bl a SMS, samtalsuppteckningar och översättningar av samtal lagrades. Information som har lagrats i T har inte förstörts. T saknade funktion för förstörelse av lagrad information.

Sug på den karamellen lite till: “Information som har lagrats i T har inte förstörts. T saknade funktion för förstörelse av lagrad information.” Säpo är enligt lag tvingade att förstöra överflödig information när ett mål avslutats. Trots detta saknar deras nyckelsystem funktionen att förstöra lagrad information. Och trots detta och alla ovanstående brister väljer åklagaren att lägga ner sin förundersökning… Jag är mållös…

Visst, det är möjligt att hela Säpo är så ruttet att det inte går att bena ut tjänstefelsansvar hos enskilda anställda, men även Säpo har en chef och en chef är ansvarig för att personalen är kompetent och att de har ordentliga ramar att jobba inom. Så om förundersökningen läggs ner mot de aktuelle enhets- och sektionscheferna, så borde det öppnas en ny, fet undersökning som riktar in sig på Säpochefen.

Jag oroas djupt av att det verkar finnas en så nonchalant kultur vad det gäller informationshantering inom Säpo och andra instanser som hanterar mycket känslig information. Man bryr sig inte om att följa de lagar som faktiskt finns där för att reglera deras verksamhet. Och när man fastnar med fingrarna i syltburken är det ingen som har stake nog att städa upp ordentligt. Man ger dem inte ens en smäll på fingrarna. Åiklagaren anser att Säpo är för inkompetenta för att åklagas. När FRA utsattes för lite granskning tog man inte tag i de övertramp man begått, istället friserade man till lagen så att övertrampen retroaktivt skulle rymmas inom den.

Det är ett stort hot mot demokratin att tjänstemän står över lagen. Det måste få ett slut. Vanliga, hederliga medborgares trygghet ska inte vila i händerna på ett gäng nonchalanta, ryggdunkande, James Bond-wannabees som har ett ytterst elastiskt förhållande till de lagar som vi andra måste rätta oss efter. Dagens politiker visar inga tecken på att försöka få ett slut på detta. Den svenska underrättelsetjänsten måste ha hårdare tyglar. Det är därför Piratpartiet behövs i riksdagen. Vi accepterar inte att tjänstemän spelar efter helt egna regler.

Anna Troberg

Anna Troberg är verksamhetschef för Wikimedia Sverige och författare, men bland de karaktärsdanande ungdomssynderna kan hon räkna några år som bokförlagschef och ett förflutet som partiledare för Piratpartiet. Hennes humoristiska roman "Chefer från helvetet" är publicerad i Sverige, Norge och Finland. Hennes motto är: "Life is pain. Get used to it ... or make it better!" Åsikterna på bloggen är hennes egna.

Other posts by

Related Post


no Responses

 1. Nicolas Sahlqvist

  May 13, 2010, 14:16:55

  “4.5.2. Enhetschefen på teknikenheten har tillåtit drift av T.
  Enhetschefen har saknat utbildning i hemliga tvångsmedel. Hans
  brister i sin handläggning när han tillåtet drift av T kan med
  hänsyn till att han saknade erforderlig kompetens och det inom
  SÄPO saknats interna regler om databasen T inte bedömas som
  straffbart tjänstefel.”

  Tänk om lagen var skriven så, de borde vara SÄPO anställdas skyldighet att känna till interna regler då faktiskt påverkar rikets säkerhet!

 2. Hans J

  May 13, 2010, 15:33:14

  “T” som i Titan ?

 3. Mikael Nilsson

  May 13, 2010, 15:37:02

  Hans: knappast. Titan är till för att lagra trafikdata. Detta system hanterar avlyssnat material. Det måste rimligen vara olika system.
  .-= Mikael Nilsson´s last blog ..Vi ska inte lita på underrättelsetjänsten =-.

 4. Anders Troberg

  May 13, 2010, 16:12:09

  Den normala gången om handläggare saknar kompetens för att göra sitt jobb är att följa hierarkin uppåt tills man hittar någon som man kan hålla ansvarig. Varför har inte så gjorts här?
  .-= Anders Troberg´s last blog ..SvD far med osanning =-.

 5. Mark Klamberg

  May 13, 2010, 16:13:42

  Mikael och Hans J,
  Kolla in mitt blogginlägg och “Systemet för hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning”. Där framgår det att systemet både hanterar teleavlyssning (innehåll) och teleövervakning (trafikdata).

  Jag tror dock inte T avser Titan, den senare finns hos FRA och det finns inget som tyder på att SÄPO har direkt tillgång till denna.

 6. Mikael Nilsson

  May 13, 2010, 16:14:52

  Anders – de två SÄPO-cheferna 2000-2007 är båda döda idag, kan det vara en faktor? Det skyddar iofs inte nuvarande Säpochefen….
  .-= Mikael Nilsson´s last blog ..Vi ska inte lita på underrättelsetjänsten =-.

 7. YRN

  May 13, 2010, 21:15:22

  Det här låter som ett maffigt ämne för Piratpartiet att anmäla till Konstitutionsutskottet för utfrågning i tv, när vi väl har kommit in i Riksdagen. Repliker som “Trams!” och “Du ska veta hut!” kommer att blekna i jämförelsen…

  Vid det laget kanske det rent av har uppfunnits ett sätt att mv * /dev/null … Säponini, pulita piú bé! Som Persil, ja.

 8. Anders Troberg

  May 16, 2010, 16:33:49

  Kanske man kan lösa det genom att skaffa sig ett namn i stil med Anders Troberg’); DROP DATABASE;–? Då skulle de antagligen inte spara några loggar, speciellt som de antagligen inte är kompetenta nog att skydda sina system mot SQL injection…
  .-= Anders Troberg´s last blog ..SvD far med osanning =-.

 9. YRN

  May 16, 2010, 22:49:25

  @Anders Troberg:
  http://xkcd.com/327/
  som du vet. :-)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *