Pages

Categories

Search

 

Välfärden får inte bli en gyllene bur

by
July 7, 2010
Integritet, Politik
No Comment

Under mina dagar här i Almedalen har jag observerat att de traditionella partierna jobbar hårt för att trumfa över varandra vad det gäller välfärd. Man lovar det ena och det andra som kan rymmas inom begreppet välfärd. Intressant nog, så verkar de bara intresserade av ekonomisk välfärd av olika slag. Det är nu inte alls illa. Vi vill väl alla att medborgarna ska åtnjuta en så stor ekonomisk välfärd som möjligt även om vägen dit kan se olika ut.

Det som dock är bekymrande är att man stirrar sig blind på den ekonomiska välfärden. Jag skulle därför vilja introducera tre andra begrepp:

Integritetsvälfärd: Alla medborgare har rätt till ett privatliv där man inte drabbas godtycklig övervakning om man inte är skäligen misstänkt för ett allvarligt brott. Det finns ingen praktisk anledning till varför vanliga medborgares förehavanden på nätet ska gå genom FRA:s filter eller att Deras telefoner ska vara statliga spårsändare. Varje medborgare har dessutom rätt till ett väl fungerande rättssystem som ser rättssäkerhet som en nödvändighet och inte som ett aber. Därför är det oerhört viktigt att vi värnar om dessa grundläggande rättigheter för varje enskild individ i Sverige. Vi bör dessutom se till att Sverige verkar för samma grundläggande rättigheter i andra länder.

Kulturell välfärd: Kultur berikar människor. Kultur ger människor nya infallsvinklar, inspiration och glädje. Kultur bygger gemenskap. Därför är det också viktigt att se till att kulturen är tillgänglig för människor. Det uppnår man genom att se till att kulturen är väl tillgänglig för alla medborgare. Det billigaste och snabbaste sättet är att göra fildelning för privat bruk lagligt. Internet är vår tids största och viktigaste kulturbärare och det vore vansinnig och inte utnyttja dess fulla potential till medborgarnas och samhällets fördel.

Kunskapsvälfärd: Kunskap förbättrar människors möjligheter. Det är inte acceptabelt att låsa in kunskap i patentsystem som bland annat leder till att mediciner blir ohemult dyra och att forskning och utveckling hämmas. Den kunskap som människan gemenskap arbetat upp ska också vara gemensamt tillgänglig. Den tillhör mänskligheten inte multinationella storbolag.

Gemensamt för alla dessa tre välfärder är att de inte kostar något. Faktum är att man kan spara pengar på det hela. Väldigt mycket pengar. Det är nämligen dyrt att övervaka människor. Det kostar skjortan. Det kostar flera hundra miljoner. Piratpartiet har inga synpunkter på vart de ska läggas, men att det finns betydligt bättre hål att stoppa dem i betvivlar vi inte.

Det är dags att vidga välfärdsbegreppet. Ekonomisk välfärd är viktigt, men utan andra grundläggande välfärder i botten blir den inget annat än en gyllene bur.


Anna Troberg

Anna Troberg är verksamhetschef för Wikimedia Sverige och författare, men bland de karaktärsdanande ungdomssynderna kan hon räkna några år som bokförlagschef och ett förflutet som partiledare för Piratpartiet. Hennes humoristiska roman "Chefer från helvetet" är publicerad i Sverige, Norge och Finland. Hennes motto är: "Life is pain. Get used to it ... or make it better!" Åsikterna på bloggen är hennes egna.

Other posts by

Related Post


no Responses

 1. David Jansson

  July 7, 2010, 16:16:32

  Kräver inte Piratideologin en viss socialdemokratisk touch dock?

  Kan inte fördelningspolitiken vara en ingång till, eller till och med en förutsättning för, att koncept som open source i större utsträckning ska kunna sprida sig till innovationer som kräver materiella investeringar?

  Jag spekulerar vilt nu, men är inte Open Source-kulturen en stor klump med bevis för att ekonomisk vinning som innovationsdrivande är grovt överdriven och kanske till och med helt falsk?

  Fildelning är ju i grund och botten ett mycket socialdemokratiskt koncept, även om nu just socialdemokraterna inte fattat det. Socialdemokraternas problem är att de inte vågar lita på att vi hjälper varandra, och istället har de med sin toppstyrda hjälp förvandlat en stor del av svenska folket till soffpotatisar som nöjer så länge allt verkar vara “lagom”, detta lisa till ord som sammanfattar allt som är fel med den svenska mesattityden…

 2. steelneck

  July 8, 2010, 02:46:44

  Kalla det istället social välfärd, i likhet med ekonomisk och social frihet. Vad ekonomisk frihet innebär behöver vi inte gå in på, men i den sociala friheten som alla liberala partier har glömt bort, så ingår saker som tryck, press och yttrandefrihet, föreningsfrihet, religionsfrihet osv..

 3. Scary Devil Monastery

  July 8, 2010, 11:43:38

  @David

  Problemet med socialdemokratin är att det du beskriver är socialdemokratisk ideologi, vilket de traditionellt följt lika bra som Kina följt USA’s författning.

  Socialdemokratins realpolitik hittills verkar bestå i en massiv regering som skall hålla koll på allt och alla, vara lösningen på allas problem, och som måste se till att ingen, absolut ingen ens kan begå minsta felsteg. Och som skall betalas med beskattning på allt och alla, ofta utöver det löjligas gräns.

  Där dras den ideologiska socialdemokratin med samma ok och börda som den ideologiska borgerligheten.

  Och ej att förglömma är fildelningen i dag ett faktum – att bekämpa den är lika lönlöst som att bekämpa alkohol eller snabba bilar. Det som är illa och som vi reagerar mot är att man instiftar lagar som onödvändigt förklarar miljoner människor vara “grova” brottslingar vilket bara urvattnar respekten för lage och ordning – och att man försöker införa ett såpass groteskt övervakningssamhälle som man gör för att folk är rädda för frihet.

 4. David Jansson

  July 8, 2010, 12:45:32

  @Scary D. M.

  Jag säger inte emot dig. Till nästa val hoppas jag att det dykt upp ett nytt socialliberalt IT-part.

  Jag är som du förstår inte så glad över Rick Falkvinge. Samtidigt så har jag en känsla av att om piratpartiet inte haft en uttalad überkapitalist som partiledare så hade nog piratpartiet blivit stämplade som förvirrade socialister och kommunister illa kvickt…

 5. Sparar pengar

  September 3, 2010, 08:54:04

  Kom ihåg en sak, sparade pengar är inte samma sak som tjänade pengar.

 6. Det vill ni allt veta!!!

  October 5, 2010, 13:06:22

  Fattar noll… men det är för att vi är flummiga och ÄGER!!!….Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *