Pages

Categories

Search

 

En öppen och organisk utveckling av Piratpartiets politik

by
September 24, 2010
Integritet, Politik
No Comment

Efter valet har många analyserat vad som gick fel för Piratpartiet. Jag misstänker att den analysen kommer att pågå ett bra tag till och det är bra.

En av de saker som många nämner i sina analyser är att vi måste bredda oss. Vi har haft ett för smalt fokus. En breddning kan betyda lite olika saker. Antingen att vi väljer att lämna idén med fokusområden eller att vi behåller våra fokusområden, men blir bättre och tydligare med att applicera våra fokusidéer på fler saker. Jag tycker mig kunna se att det är den senare varianten som de flesta förordar. Det gör jag också.

Våra fokusområden är integritet, kultur och kunskap. Vi har, framför allt genom de lokalpolitiska programmen, redan börjat undersöka exakt hur stora de områdena faktiskt är. Trots att vi bara nosat på detta, så kan man lugnt konstatera att dessa tre fokusområden är större än man skulle kunna tro och påverkar långt fler delar av våra liv än man kanske skulle kunna föreställa sig vid första anblicken.

Jag är övertygad om att det finns mycket obruten mark kvar att utforska. Saker som vi missat. Saker som vi måste vaska fram och formulera tillsammans. Jag vill att vi förutsättningslöst börjar undersöka de områden vi redan nosat på och närliggande områden för att se om vår piratideologi har någon ny politisk dimension att tillföra dem. På så vis kan vi få en bredare informationspolitisk grund att stå på. Vi får en möjlighet att på bredare front visa vad vi kämpar för. Vi får större möjligheter att visa människor hur vår politik kan påverka deras vardag positivt.

Men lika viktigt som att vi breddar vår politik, lika viktigt är det att vi gör det tillsammans, öppet, organiskt. Ingen, varken styrelse, partiledning eller någon annan grupp ska diktera vad man får och inte får diskutera. Det ska bestämmas fritt av medlemmarnas intresse.

Men hur gör man det? Med ett öppet sinne och en rejäl dos nyfikenhet. Jag vet att pirater har båda.

Jag skulle vilja att vi börjar med att titta på några politiska områden som vi vet att våra fokusfrågor på ett eller annat sätt berör. Det kan vara bra att börja med områden vi redan berört på ett eller annat sätt, som skolpolitik, vård, infrastruktur, hbt-frågor, rättssäkerhet, etc.

För att hitta en bra modell för öppna diskussioner har jag sneglat på bra initiativ som Piratstudenterna i Linköpings “Tjejsnack” och Uppsalapiraternas Parley om skolpolitik. Genom att utveckla det konceptet tror jag att vi kan hitta en bra och inkluderande modell för hur vi ska diskutera oss fram till en utveckling av vår politik. Jag tänker mig något sådant här: (Datum och ämnen är bara exempel, inget planerat än.)

Förberedelser
Partiet uppmanar medlemmarna att diskutera allmänt kring en breddning (i den ovan nämnda bemärkelsen, dvs att applicera det vi redan gör på fler saker) och uppmanar dem att föreslå de ämnen de i nuläget helst vill lyfta upp. De ämnen som flest vill ta upp ordnar vi sedan en organisk diskussion och fördjupning kring. Det organiska diskussionen består av Fördiskussion → Temahelg → Efterdiskussion → Eventuellt officiellt ställningstagande genom medlemsmöte, styrelsebeslut eller sakpolitiskt utspel av partiledningen.

Syftet är att belysa ett ämne och se hur långt vi kan komma med det ur ett piratperspektiv och genom öppna diskussioner få väl förankrade officiella ställningstaganden.

Initiativet till temahelgerna och kringdiskussionerna kan komma både från medlemmar, styrelse och ledning. Min förhoppning är att partiet ska kunna ge ett visst ekonomiskt stöd för dem som vill arrangera en temahelg i ett ämne, så länge de följer tidsschema och andra riktlinjer som finns med i exemplet här nedanför. Stöd kan även förekomma i form av hjälp med inspelningsutrustning, etc.

1 jan
Utskick görs om att en temahelg kring tex rättssäkerhet kommer att arrangeras i tex Malmö den 15 mars. Tills dess ombeds alla att på olika sätt diskutera frågan helt förutsättningslöst ur ett piratperspektiv. Diskussionerna kan föras via bloggar, i forumet, chattar, lokalt AFK, gammelmedia eller varhelst man vill. Man har fram till den 15 februari på sig att komma med förslag på intressanta föreläsare till temahelgen. Varje temahelg bör ha minst två externa föreläsare för att föra in helt nya perspektiv i debatten.

1 mars
Schema för temahelgen skickas ut.

12-13 mars – Temahelgen

 • Syftet med temahelgen är att ha en helt förutsättningslös brainstormning, diskussion om ämnet för att se om det finns grund för några framtida politiska ställningstaganden från partiets sida.
 • Alla föreläsningar Bambusas så att de som inte kan vara på plats kan ställa frågor direkt över nätet. (De filmas även i bättre kvalitet, så att de kan sparas och göras tillgängliga på nätet.)
 • Eventuella presentationer läggs också upp på nätet.
 • Minst två av föreläsarna måste vara externa. (T. ex. Anne Ramberg och/eller Marianne Levin om det gäller rättssäkerhet, RFSL om det gäller hbt-frågor och PRO om det gäller pensionärsfrågor.) Bra diskussioner behöver nytt blod, annars blir det rundgång.
 • Temahelgerna ska vara öppna för alla, även ickemedlemmar. Aktiva kan dessutom arrangera lokala temahelger på samma tema om de vill och det finns ett tillräckligt stort intresse för det.
 • Om möjligt ska kunna samarbeta mer med de organisationer vi bjuder in. Vi kan kanske köra en live feed på deras hemsida. Eller kanske kan de bjuda in sina medlemmar till ett avslutande seminarium, etc. Jag vill att det vi gör ska spridas som ringar på vattnet.
 • Efter temahelgen
  En av grundtankarna med temahelgen är att få en lite mer samlad startpunkt för vidare diskussioner. Därför är det viktigt att temahelgen är helt förutsättningslös. Kanske resulterar den i en grund som man kan utgå från för mer detaljerade diskussioner och slutliga officiella ställningstaganden, men det ska inte vara något krav. Om inte, så har vi haft en trevlig och intressant helg tillsammans och det är i sig en vinst.

  Anledningen till det där sista är att det är viktigt att vi inte fegar ur. Vi måste börja testa vilka inneboende möjligheter vår ideologi har. Jag är övertygad om att den har mycket mer att erbjuda, utan att vi för den skull börjar vattna ur den.

  Om en helg visar sig vara extra fruktsam kommer diskussionen naturligt att gå vidare och leda fram till officiella ställningstaganden som är i linje med vår ideologi och som en majoritet kan ställa sig bakom. Detta kan och kommer att ske på alla nivåer, genom motioner till medlemsmötet, styrelsebeslut och sakpolitiska utspel från partiledningen.

  Eftersom styrelse och partiledning ibland måste ta sakpolitiska beslut mellan medlemsmötena vill jag verkligen trycka på att det är viktigt att de håller örat mot medlemmarna och lyssnar in hur diskussionerna går, så att inga förhastade utspel görs.

  Detta är ett förslag på hur vi kan gå tillväga för att utveckla vår politik tillsammans. Det är inte ett direktiv. Hissa, dissa och ge massor av kommentarer så att vi kan förbättra det tillsammans!

  Här kommer lite fler idéer om hur vi ska kunna arbeta vidare. Rick berättar bland annat om att det är dags att titta på det lokala medlemsinflytandet, på sin blogg och i den här videon:


  Flattr this

Anna Troberg

Anna Troberg är verksamhetschef för Wikimedia Sverige och författare, men bland de karaktärsdanande ungdomssynderna kan hon räkna några år som bokförlagschef och ett förflutet som partiledare för Piratpartiet. Hennes humoristiska roman "Chefer från helvetet" är publicerad i Sverige, Norge och Finland. Hennes motto är: "Life is pain. Get used to it ... or make it better!" Åsikterna på bloggen är hennes egna.

Other posts by

Related Post


no Responses

 1. R

  September 24, 2010, 19:25:12

  Ett riktigt bra initiativ tycker jag, detta är precis den respons jag hade hoppats på från piratpartiet. Nog för att nätet är underbart men när det gäller att spåna fram nya politiska ideer tycker jag personligen att afk-träffar med diskussionsgrupper eller seminarium är mer passande.

  Jag hoppas att jag själv har möjlighet att delta om det nu blir någon temahelg, det ska bli intressant att följa utvecklingen av detta.

 2. Henry Rouhivuori (PP)

  September 24, 2010, 19:27:28

  Vågmästarstrategin är död i och med SD vågmästarställning och de två maktpartiernas reaktion. Det finns nog ingen chans att hävda den strategin i en riksdag där SD kommer sitta kvar länge.

 3. Daniel Svensson

  September 24, 2010, 19:44:00

  Jag vill snarare kalla det en fördjupning av vårt program.

  1. Anna Troberg

   September 24, 2010, 20:03:52

   Hej Daniel!
   Ja, fördjupning kanske egentligen passar bättre. :-)

 4. Edvin

  September 24, 2010, 23:46:43

  Bra, mycket bra! Det känns betryggande att man börjar se det pratas mer om piratideologin i diskussioner runtom nu, och inte bara lösryckta sakfrågor. Det behövs ett sådant sammanhang både för vår egen skull för att skapa fokus och drivkraft, och för väljarna så att de ser vad vi står för.

  Ser fram emot fortsättning!

 5. Edvin

  September 25, 2010, 00:35:30

  Och just det, apropå det. Jag skulle verkligen uppskatta om det fanns nerskrivet ett ideologiskt manifest eller vad man vill kalla det, som beskriver Piratpartiets ideologi utan att blanda in sakfrågor mer än absolut nödvändigt. Något man kan hänvisa till för att visa att vi faktiskt inte bara har valt ut några frågor som berör oss personligen i vårt partiprogram, utan att det finns något bakomliggande större.

 6. Anonym Fegis

  September 25, 2010, 10:08:31

  En sak jag, som utomstående åskådare, tror att ni behöver jobba mer på är att faktiskt få fram det där med att fri fildelning är en nödvändig konsekvens av piratpolitik, och inte som hardcorekopimisterna bygga hela retoriken kring just det. “Gratisätning” är fortfarande något som sticker i ögonen på potentiella väljare, och av piratbloggar att döma verkar det fortfarande vara något folk minns och ryggar tillbaka från, utan att reflektera över att det kan finnas något allvarligare bakom.

 7. Laszlo Donat

  September 25, 2010, 10:56:12

  Kultur och kunskap är diffusa begrepp! Majoriteten av väljare anser att det är en överklassfråga! Fildelningen är otacksam att försvara 1,3 miljoner fildelare röstade inte på oss! Upphovsrättslagen bör utformas så att upphovsmannen får sina pengar och det skall PP jobba för!
  PP bör bredda sitt program på samtliga frågor som avgörs på politisk väg på samtliga instanser!

 8. HugeHedon

  September 25, 2010, 11:25:26

  @Anonym Fegis: Jag håller med dig. Det är inte bara politiken som behöver utvecklas, utan även pedagogiken och retoriken

  1. Anna Troberg

   September 25, 2010, 11:34:09

   Hej Anonym Fegis och HugeHedon!
   Jag håller absolut med. Vi måste jobba på retoriken och hur vi för ut budskapet. Det har jag och andra tjatat en hel del om. Jag hoppas och tror att fler nu inser värdet i just de två¨sakerna om man vill nå ut på bredare front.

 9. Lars-Erick F

  September 25, 2010, 19:15:06

  Jag röstade pp, och stöttade på flera sätt… men nu måste jag säga att jag med stort intresse, och viss oro, avvaktar utvecklingen. Vad ni kommer fram till. Om ni kommer fram till något som verkar trovärdigt som en framgångsstrategi.
  Jag ser tecken i debatten som lutar åt alla håll…

 10. Jan-Olof Ruuska

  September 26, 2010, 08:12:17

  Vem/vilka har försökt diktera vad man får och inte får diskutera menar du?

  Styrelsen ska sköta det övergripande långsiktiga som sker mellan årsmötena, partiledningen det operativa/dagliga.

  Rick har pratat om en tankesmedja som ska sättas i sjön 2011, 2012 på ett sätt som om det redan var beslutat. Detta är enligt min mening styrelsens uppgift att besluta om.

  En seriös eftervalsanalys som självklart omfattar även partiledningens arbete bör inte orkestreras av partiledaren Rick utan av styrelsen som utsett honom.

  Saken kompliceras förstås av att du och Rick är med och utser er själva.

  Att tala om öppen och organisk utveckling är bra men i praktiken finns det en maktstruktur som måste tåla att grupper skriver blogginlägg med förslag.

  1. Anna Troberg

   September 26, 2010, 11:36:00

   Hej Jan-Olof!

   Jag tycker att det är alldeles utmärkt att folk, enskilda eller grupper, lägger fram förslag på vidare arbete på alla möjliga sätt. Det är ju precis vad det här blogginlägget handlar om. Vad jag däremot inte gillar är när man försöker begränsa de öppna diskussionerna med att föreslå grupper som ska få bestämma vilka vidare diskussioner som ska få föras. Det är allt annat än ett öppet och organiskt sätt att utveckla politiken. Därför kommer jag att fortsätta att förespråka vägar framåt som är inkluderande och öppna.

 11. Anders Troberg

  September 26, 2010, 11:04:43

  “Vågmästarstrategin är död i och med SD vågmästarställning och de två maktpartiernas reaktion. Det finns nog ingen chans att hävda den strategin i en riksdag där SD kommer sitta kvar länge.”

  SD kommer inte att sitta kvar länge. SD kan aldrig få en äkta vågmästarställning, eftersom det kräver att man är beredd att samarbeta med båda blocken (SD har för mycket kommunistskräck för det) och att båda blocken är beredda att samarbeta med dem (vilket inte lär hända, speciellt inte om vi visar att det kommer att straffas i nästa val).

 12. Jan-Olof Ruuska

  September 26, 2010, 14:15:10

  Du skriver: “när man försöker begränsa de öppna diskussionerna med att föreslå grupper som ska få bestämma vilka vidare diskussioner som ska få föras”

  Jag kan inte se att det är DET man gör när man skriver ett blogginlägg med förslag om process för att “ta fram ett första utkast för diskussion”.

  Ingen kan hindra någon medlem från att öppet diskutera eller motionera till årsmötet.

  Vad som har saknats är väl styrelsens vision. Styrelsen har inte motionerat om någonting till förra årsmötet. I andra partier/föreningar brukar styrelsen ha förslag för framtiden, propositioner till årsmötet. Vår styrelse verkar inte vilja något med till exempel Principprogrammet, utom att det inte får förändras.

  Nu har några engagerade medlemmar ett förslag till process för hur Principprogrammet ska förnyas. Det är väl bra?

  Det vore enbart positivt med ett mer genomarbetat förslag på Principprogram inför nästa årsmöte. Det innnebär inte att vi ska tiga om det eller avstå från att lägga motförslag.

  Jag förstår uppriktigt sagt inte din motvilja.

 13. Tommy

  September 26, 2010, 23:20:46

  Det var trevligt att lyssna till er prata istället för bara text. :) En officiell samlingsplats där alla kan samla länkar till VART dessa diskussionerna förs kanske vore bra? Även fast diskussionerna kan föras på andra ställen också förstås.

  Lite som samma syfte som loggkanalen i Skype har. Kan det vara något?

 14. Putte

  September 28, 2010, 17:17:28

  Ett självklart nytt område borde vara att försvara grundläggande principer för den demokratiska rättstaten, medborgarrätt, civil liberties. Sen kan man gärna tona ner fildelningen och lyfta upp detta som prio 1-frågan.

 15. Emil Isberg

  October 5, 2010, 01:19:09

  Jag tycker om temahelger, men det finns svagheter när det gäller just utveckling av politik. Det skapar en onödig fokusering till en geografisk plats som gör det svårt för personer som reser långt bortifrån att ta sig till platsen. Det innebär också en kostnad för medlemmarna som gör att de som har bättre ställt har bättre möjlighet att påverka utgången. Det innebär också att man viker eventuellt flera helger åt partiet, som kräver att man tar ledigt från helgjobb eller annat för att kunna påverka politiken.

  1. Anna Troberg

   October 5, 2010, 08:19:08

   Hej Emil!
   Ja, det är en svaghet. Det var därför jag ville ha ordentliga för- och efterdiskussioner. Temahelgen ska inte stå för sig själv och inte i sig själv vara det som leder diskussionen. Det är viktigt. Eftersom människor har olika möjligheter att delta i olika sorters diskussioner, så är det viktigt att öppna diskussionerna för många olika former av diskussion.

   Det här är naturligtvis inte en perfekt modell, men jag tror att den skulle funka bättre än det vi hra nu. :-)

 16. MasterBofSweden

  October 18, 2010, 23:09:57

  Schweiz borde vara det som PP skulle ta en titt på. Vi/ni propagerar för ett Fritt IT samhälle. Varför kan då inte Sverige vara det land i Världen som leder in Jorden i framtiden med att ha demokratiska val (läs folkomröstningar, a’la Schweiz) över nätet? De har en folkmängd på

  • folkmängd 7 523 934

  Vi är ca. 2 mille mer. Om någonsin integritet över nätet vore en sak att skydda för ALLA svenskar vore det väl då?Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *