Pages

Categories

Search

 

Argument mot datalagringsdirektivet

by
March 8, 2011
Integritet, Politik
No Comment

1. Människor har rätt till sitt privatliv.

2. Information samlas inte in för skojs skull. Den kommer att användas

3. Självcensur

4. Ändamålsglidning

5. Informationsläckage

6. Gör medborgarna beroende av makthavarnas välvilja

7. Vanliga människor övervakas, brottslingar vet att undvika och övervakas ej

8. Ineffektiv brottsbekämpning

9. Onödigt kostsamt

Människor har rätt till sitt privatliv
Vanliga medborgare som inte är misstänkta för några allvarliga brott ska inte behandlas som brottslingar. Vi har rätt till vårt privatliv och ska inte få vår personliga integritet slentriankränkt av staten.

Information samlas inte in för skojs skull. Den kommer att användas
Information blir sällan bara liggande. När den väl finns där dyker det alltid upp nya anledningar att använda den.

Självcensur
När man vet att information om var man befinner sig och vem man har kontakt med registreras och lagras, så börjar man omedvetet att självcensurera sig. I Tyskland uppger många människor att de undviker kontakt med till exempel psykologer, präster och äktenskapsrådgivare sedan man införde datalagring.

Ändamålsglidning
Bara för att vi bestämmer hur insamlad information får användas nu betyder det inte att det alltid kommer att förbli så. Det finns inga garantier för att man inte kommer på nya ändamål för den insamlade informationen. FRA-lagen är redan utsatt för ändamålsglidning och PKU-registret likaså.

Informationsläckage
Alla register läcker. Det kan ske genom rent slarv, genom fuffens eller genom traditionell ändamålsglidning. Det finns bara ett sätt att förhindra informationsläckage och det är att inte registrera och lagra informationen från början.

Gör medborgarna beroende av makthavarnas välvilja
Man ska inte stifta lagar som gör medborgarna helt beroende av makthavarnas välvilja. Det är bara att se sig om i världen och se vad som händer när makthavarna väljer att dra tillbaka sin välvilja. Det är ingen vacker syn. Lagar ska alltid verka för att stödja och bygga demokrati, inte montera ner den.

Vanliga människor övervakas, brottslingar vet att undvika och övervakas ej
De brottslingar man säger sig vilja fånga med hjälp av datalagring vet hur man skyddar sig från den. Därför kommer man inte att fånga de riktigt fula fiskarna. Det betyder att man i realiteten säljer ut vanliga medborgares privatliv för att kanske kunna få fast lite småfisk.

Ineffektiv brottsbekämpning
Datalagringen är inte på långt när så effektiv i brottbekämpningssyfte som man påstår. En undersökning gjord i Tyskland visar att datalagringen bara påverkade 0,002% av alla brottsutredningar. Det finns också anledning att fundera på hur stor skillnad pengarna skulle ha gjort om de lagts på traditionell brottsbekämpning istället för på datalagring.

Onödigt kostsamt
Det är dyrt att datalagra. Oavsett om kostnaden läggs på staten eller på operatörerna, så kommer det att bli medborgarna som till syvende och sist betalar. Kostnaden för att vägra införa datalagringen är med största sannolikhet lägre än att införa den.

Mer info:
DLD i siffror
Piratpartiet – Datalagringsdirektivet

I denna blogg/videoserie:
Inledning
Vad innebär datalagringsdirektivet?
Varför vill man införa datalagringsdirektivet?
Datalagringsdirektivet är kontroversiellt
Argument mot datalagringsdirektivet
Hur kan du hjälpa till?

Anna Troberg

Anna Troberg är verksamhetschef för Wikimedia Sverige och författare, men bland de karaktärsdanande ungdomssynderna kan hon räkna några år som bokförlagschef och ett förflutet som partiledare för Piratpartiet. Hennes humoristiska roman "Chefer från helvetet" är publicerad i Sverige, Norge och Finland. Hennes motto är: "Life is pain. Get used to it ... or make it better!" Åsikterna på bloggen är hennes egna.

Other posts by

Related Post


no Responses

 1. JanneBanan

  March 9, 2011, 12:14:40

  Genom att lagra trafikdata om alla och envar så skapas också ett stort säkerhetsproblem med bäring på rikets säkerhet. Det förvånar mig att detta inte diskuterats mer.

  Lagrar man trafikdata om alla så kommer även nyckelpersoner i politiken, statsförvaltningen, militären och polisen att få sina göranden och låtanden lagrade. Detta innebär att trafikdatalagringen skapar en datamängd som är strategiskt intressant för främmande makt.

  Att centralisera tillgången till denna information och göra den tillgänglig för mindre brott (vilket verkar vara planen) innebär att en försupen konstapel kommer att kunna läcka information som är känslig för rikets säkerhet.

  Vilka personer konsulterar statsledningen i krislägen? Vilka informationskällor använder de? Var brukar de normalt befinna sig? Vilka har de kontakt med inom och utom tjänstens vägnar? Främmande makts säkerhetstjänster kommer att betala väsentligt mer än vad en flaska Explorer kostar för att få ta del av sådan information.

  Det känns inte alldeles bra tycker jag.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *