Pages

Categories

Search

 

Datalagringsdirektivet är kontroversiellt

by
March 8, 2011
Integritet, Politik
No Comment

1. Grekland, Irland och Österrike har ännu inte infört direktivet.

2. I Tyskland och Rumänien, Cypern och Ungern har författningsdomstolarna underkänt de lagar som stiftats i enlighet med direktivet.

3. EU-kommissionen förväntas den 23 mars att lägga fram en kritisk granskning av direktivet.

Den svenska regeringen vill gärna få det att se ut som om datalagringsdirektivet är ett okontroversiellt direktiv som tagits emot med öppen famn i andra EU-länder. Faktum är att flera EU-länder ännu inte infört det och att flera författningsdomstolar underkänt lagar som stiftats i enlighet med direktivet.

Bara några dagar efter att den svenska regeringen kommer att försöka tvinga igenom direktivet i riksdagen förväntas EU-kommissionen själv publicera en negativ utvärdering av datalagringsdirektivet. Det finns ingen praktisk anledning till att den svenska regeringen inte väntar in kommissionens utvärdering. Brådskan kan tyvärr bara förklaras med att man inte är intresserad av att invänta kommissionens utvärdering. Men vill ha datalagringen oavsett vilka betänkligheter kommissionen och andra kan tänkas ha.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet är av integritetsskäl för en minoritetsbordläggning av datalagringsdirektivet. En sådan skulle ge oss ett extra år att debattera frågan. Sverigedemokraterna är också för en minoritetsbordläggning. SD:s skäl att stödja minoritetsbordläggningen är dock annorlunda. De vill ge datalagringen mer muskler genom att förlänga lagringstiden från sex månader till ett år.

Mer info:
Hax – “Regeringens arroganta feghet”
Piratpartiet – Datalagringsdirektivet
Hax – “SD och datalagringsdirektivet”
SvD – “Trafikuppgifter ska lagras i Sverige”

I denna blogg/videoserie:
Inledning
Vad innebär datalagringsdirektivet?
Varför vill man införa datalagringsdirektivet?
Datalagringsdirektivet är kontroversiellt
Argument mot datalagringsdirektivet
Hur kan du hjälpa till?

Anna Troberg

Anna Troberg är verksamhetschef för Wikimedia Sverige och författare, men bland de karaktärsdanande ungdomssynderna kan hon räkna några år som bokförlagschef och ett förflutet som partiledare för Piratpartiet. Hennes humoristiska roman "Chefer från helvetet" är publicerad i Sverige, Norge och Finland. Hennes motto är: "Life is pain. Get used to it ... or make it better!" Åsikterna på bloggen är hennes egna.

Other posts by

Related Post


no ResponsesLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *