Pages

Categories

Search

 

Speaker's Corner: En pirats tankar om några motioner

by
April 23, 2011
Kulturpolitk, Politik, Upphovsrätt
No Comment

(Detta är ett Speaker’s Corner-inlägg. Det är inte alltid så lätt att göra sin röst hörd. Därför kan du få låna min blogg för att ventilera frågor som är relevanta för Piratpartiets vårmöte.

Jag lägger mig inte i vilka åsikter som förs fram. Om du vill låna min blogg för ett Speaker’s Corner-inlägg finns det mer information här.)

Speaker’s Corner: En pirats tankar om några motioner

Jag är funktionär i partiet och jag vill säga vad jag tycker om några motioner som blivit snackisar, men jag orkar inte gå in på forumet, så jag säger det hellre här.

Motion A01: Namnbyte
Förslag på namnbyte kommer på varje medlemsmöte. Jag tycker inte att vi ska byta namn. Folk känner till Piratpartiet och det finns piratpartier i många andra länder. Folk vet redan att vi inte har lapp för ögat .
Jag yrkar avslag.

Motion A08: Stadgeändring, svårigheten att utesluta troll ur Piratpartiet
Motionenären vill göra det lättare att utesluta folk ur partiet. Jag tycker att det SKA vara svårt att bli utesluten. Piratpartiet är för öppenhet och yttrandefrihet. Vi måste ha högt i tak.
Jag yrkar avslag.

Motion A09: Stadgeändring, mötespresidiet ska inte få besluta i samtliga ordningsfrågor
Mötespresidiet har lagt en motion om att minska mötespresidiets makt. Jag tycker det är bra att de vill lägga över mer makt till medlemsmötet.
Jag yrkar bifall.

Motion A12: Reduktion av styrelsens storlek för att få den att fungera igen
Motionen är skriven av Rick Falkvinge. Om den går igenom kommer med stor sannolikhet en majoritet av styrelsen att vara avlönad av Christian Engström. Jag har stort förtroende för både Falkvinge och Engström och anser att de gör ett mycket bra jobb, men den här motionen ser ut att vara skriven för att centralisera makten hos dem. Jag förstår inte varför. Det finns många andra kompetenta personer i partiet. Det klagas på att vi yngre i partiet inte gör något och på att några få har för mycket att göra. Varför då inte låta nytt blod få chansen nu? Eller är det så att vi bara duger till att bära ut valsedlar och flyers?
Jag yrkar avslag.

Motion B12: Motion om ställningstagande för humanism som ideologisk grund
Den här är knivig. Motionärerna vill att partiet ska ha en ”religionsneutral humanism som partiets ideologiska fundament”. Det bär mig emot att bara anta en ism, även om jag anser mig vara humanist och pirat. Men jag tror partiet behöver en bas att utvecklas vidare från och humanismen är en bas som känns naturlig. Motionen stöds dessutom av många pirater som jag känner stort förtroende för.
Jag yrkar bifall.

Motion B18: Ändring av skyddstid för upphovsrätt
Piratpartiet vill sänka den kommersiella upphovsrättens skyddstid till 5 år. Den här motionen vill att vi istället säger 20 år. Det tycker jag är urdumt. Varför ska vi börja göra så stora eftergifter i en av våra kärnfrågor? Tror det vore självmord för partiet.
Jag yrkar avslag.

Det var mina två öre. Glad påsk!

//Kommunledare i det norra distriktet

Anna Troberg

Anna Troberg är verksamhetschef för Wikimedia Sverige och författare, men bland de karaktärsdanande ungdomssynderna kan hon räkna några år som bokförlagschef och ett förflutet som partiledare för Piratpartiet. Hennes humoristiska roman "Chefer från helvetet" är publicerad i Sverige, Norge och Finland. Hennes motto är: "Life is pain. Get used to it ... or make it better!" Åsikterna på bloggen är hennes egna.

Other posts by

Related PostLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *