Pages

Categories

Search

 

Jag skriver om EU-kommissionens utvärdering av DLD på SVT Debatt

by
April 25, 2011
Integritet, Politik
No Comment

I förra veckan kom så äntligen EU-kommissionens utvärdering av datalagringsdirektivet. Det var verkligen på tiden. Här i Sverige höll vi på att drabbas av datalagringseländet utan att ha fått möjlighet att först läsa rapporten. Det hade varit förödande.

Som tur är fick vi ett minoritetsbordläggande som ger ett års andrum. Det ska vi ta väl vara på.

Nu ligger i alla fall rapporten på bordet. Jag bloggade om det i förra veckan. Jag passade dessutom på att skriva en debattartikel om det hela till SVT Debatt. Hela artikeln kan ni läsa här. Och här kommer några soundbites:

Utvärderingen slår också fast att även om det finns information om hur många gånger information begärts ut i varje land, så saknas det information om varför man begärt ut information i varje enskilt fall. Det är anmärkningsvärt då flera länder hämtar ut information hundratusentals gånger om året. Den stora mängden uthämtningar gör att det finns all anledning att tro att information hämtas ut tämligen slentrianmässigt och utan någon större hänsyn till att varje uthämtning är en kränkning av den personliga integriteten. Varje sådan kränkning måste i varje enskilt fall kunna vägas upp med en reell misstanke om ett brott som väger tyngre.

Och…

Det är naturligtvis viktigt att ha en väl fungerande brottsbekämpning, men även brottsbekämpning är en balansgång. Hur långt ska man få gå i jakten på brottslingar? Är det rimligt att lagra stora mängder information om hundratals miljoner människor som inte gjort sig skyldiga till några brott för att kunna vaska fram några få som gjort det? När blir själva brottsbekämpningen ett större problem än de brott man försöker bekämpa? Helgar ändamålet alltid medlen? Det är detta som är pudelns kärna och den undviks nogsamt i EU-kommissionens utvärdering. Det är inte så konstigt. Det är stora frågor som inte lämpar sig för byråkratiska rapporter. Det är dessutom symptomatiskt för hela debatten om datalagringsdirektivet. Istället för att lyfta blicken och se att det är helheten som spårat ur, så stirrar man sig blind på detaljer.

Anna Troberg

Anna Troberg är verksamhetschef för Wikimedia Sverige och författare, men bland de karaktärsdanande ungdomssynderna kan hon räkna några år som bokförlagschef och ett förflutet som partiledare för Piratpartiet. Hennes humoristiska roman "Chefer från helvetet" är publicerad i Sverige, Norge och Finland. Hennes motto är: "Life is pain. Get used to it ... or make it better!" Åsikterna på bloggen är hennes egna.

Other posts by

Related PostLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *