Pages

Categories

Search

 

Att leda är att våga gå före och visa vägen

by
April 26, 2011
Integritet, Politik
48 Comments

Som partiledare är min viktigaste funktion att sprida partiets budskap och på så sätt förändra världen till det bättre. För att överhuvudtaget ha en chans att kunna göra detta behöver jag först och främst medlemmarnas förtroende så att de står vid min sida och aktivt hjälper mig i det arbetet. Ingen, inte heller jag, kan förändra världen på egen hand. För att vi ska ha chans att även nå andra människor måste vi leva som vi lär och inge förtroende. Politiker kan komma undan med mycket, men de kommer aldrig undan med dubbelmoral. Ingen lyssnar på någon som på något vis ens kan misstänkas vara ohederlig. Man måste stå över sådana misstankar.

Just nu sitter flera personer på dubbla stolar och ingår i både i styrelsen och ledningen. Flera av oss är dessutom avlönade genom Christian Engström. Jag är en av dem.

Jag tycker inte det är idealiskt att jag och andra avlönas av Christian. Det tror jag inte att Christian heller tycker. Jag ser det som en olycklig nödlösning som vi just nu inte kan komma ifrån. Vi är ett parti i stort behov av människor som kan fokusera på det politiska arbetet på heltid för att kunna opinionsbilda ordentligt. Samtidigt har vi för små ekonomiska resurser. Jag tror att de flesta inser det praktiska problemet.

Det finns däremot ingen gudomlig ordning som säger att alla vi som är avlönade genom Christian även måste sitta i styrelsen. Avlöningen är till för att vi på olika sätt kunna utföra ett operativt arbete, inte för att vi ska utföra styrelsearbete. Det är också slitsamt att sitta på flera stolar. Det kan vara svårt för en själv och för andra att skilja på de olika hattarna. Dessutom har ingen av oss obegränsat med tid. Vi arbetar redan alldeles för mycket allihop.

Det är problematiskt att flera av oss som på olika sätt avlönas genom Christian sitter i styrelsen, speciellt med tanke på motion A12. En olycklig bieffekt av den är att om den går igenom och jag och Rick Falkvinge båda blir invalda i styrelsen, så kommer en stor del av styrelsen (jag, Rick och Rickard Olsson, tre ledamöter av nio) att ha någon form av ekonomiska band till en fjärde styrelseledamot. Det är en situation som skulle skada förtroendet för styrelsen och det skulle göra det svårare för ledningen att bedriva det externa politiska arbete som alltid ska vara vårt huvudfokus. Jag yrkar därför avslag på motion A12.

Jag vet att jag gör ett bra jobb i styrelsen. Jag vet också att det finns många som vill att jag ska sitta i styrelsen. Det glädjer mig och därför tar jag det inte heller personligt när pirater uttrycker tvivel om huruvida jag borde sitta i styrelsen medan jag avlönas av Christian. Jag förstår att det inte ser bra ut. Jag hade reagerat likadant om jag sett det utifrån. Misstankarna om eventuell ekonomisk påverkan i styrelsen har inte med mig eller Christian eller någon av de andra aktuella personerna att göra. Det har att göra med att vi pirater i största möjliga mån måste leva som vi lär om vi ska kunna påverka omvärlden.

Vi uppmanar hela tiden våra medlemmar att ifrågasätta makthavare. Då måste vi tåla att själva bli ifrågasatta och leva upp till den höga standard vi vill att de ska förvänta sig av andra makthavare. Vi kan inte bara dra all kritik över en kam och vifta bort den som trams. Om vi gör det är vi inte bättre än de politiker som tycker att vi som arbetar för integritet och öppenhet är högljudda troll. Det är en förtroendefråga.

Rent konkret handlar det också om helt andra pengar än de som vi har turen att få från Bryssel. Det handlar om de pengar som Piratpartiets medlemmar varje månad donerar genom Guldpirat. Utan dem skulle vi inte kunna beställa valsedlar och kampanjmaterial, styrelse och ledning skulle inte kunna träffas afk för nödvändiga möten. Partiet skulle inte synas i Almedalen och på festivaler. Dessa pengar är helt nödvändiga för att vi ska kunna bedriva någon form av opinionsbildande verksamhet. Därför får vi aldrig glömma att ingen skänker pengar till en organisation som inte vårdar sitt förtroendekapital.

Mitt huvuduppdrag och det jag brinner för är att vara partiledare. Det betyder att jag måste skapa de absolut bästa förutsättningarna för att partiet ska kunna opinionsbilda effektivt kring de politiska frågor vi driver. Jag kan dock inte utföra mitt jobb som partiledare så väl som jag vill om det inte finns ett grundläggande förtroende för styrelsen och i förlängningen för ledningen och för mig. Jag kan helt enkelt inte utföra utföra mitt politiska arbete om intentionerna bakom allt jag gör eller inte gör kan ifrågasättas baserat på misstankar om en eventuell jävssituation i styrelsen.

Jag tror att gott ledarskap handlar om att föregå med gott exempel, inte att säga en sak och göra en annan. Därför vill jag nu meddela följande:

Jag stödjer, som jag tidigare gjort klart, motion A11 och yrkandena 17 och 18 som föreslår en successiv delning av styrelsen och ledningen. Jag tror dock att det är en process som måste få ta lite tid. Motion A11 och ovan nämnda yrkanden tar, enligt min mening, hänsyn till detta på ett tillfredsställande vis.

Jag drar också tillbaka min kandidatur i styrelsevalet. Därmed drar jag mitt strå till stacken för att det inte ska finnas för många styrelseledamöter som har olika former av ekonomiska band till en annan styrelsemedlem oavsett vilka motioner som går igenom och oavsett vilka styrelseledamöter som väljs in.

Detta är inte ett svårt beslut. Jag vet att det finns många andra kompetenta pirater som kan fylla min plats i styrelsen. Piratpartiet förtjänar en partiledare som hela tiden skapar de bästa möjliga förutsättningarna för att partiet ska kunna förändra världen genom externt opinionsbildande. Det kan inte ske om partiledarens handlingsutrymme ständigt begränsas på grund av blotta misstanken om ekonomisk påverkan i styrelsen.

Jag kommer också att agera för att skynda på en delning mellan styrelse och ledning. Det kommer att ske i tre steg.

1. Hädanefter kommer jag inte att ge någon en ledningsplats om personen redan sitter i styrelsen.

2. När styrelsevalet är över kommer jag att gå igenom alla som sitter på dubbla stolar i styrelse och ledning och fråga dem om var de helst vill lägga sitt fokus.

3. Jag kommer att arbeta aktivt för att snarast möjligt hitta ersättare i ledningen till dem som väljer att fokusera på styrelsearbetet.

Detta är dock en process som jag hoppas ska kunna ske stegvis så att den inte skadar den dagliga verksamheten. Jag hoppas dock att mitt eget val att dra tillbaka min kandidatur signalerar min tydliga intention att slutföra delningen inom ramen för det som motion A11 och yrkandena 17 och 18 fastställer.

Slutligen vill jag också poängtera att Christian aldrig försökt utöva några påtryckningar på mig. Jag hyser ett stort förtroende för honom och det politiska arbete han utför i Bryssel. Jag förstår dock att det naturligtvis ser illa ut att partiet har en styrelse där ett flertal ledamöter är avlönade genom en person oavsett vem den personen är. För att minimera effekterna av detta plockar jag nu bort mig själv ur styrelseekvationen.

Vi pirater predikar transparens, öppenhet och ärlighet. Vi måste leva som vi lär. Vi har helt enkelt inte råd att servera våra motståndare gratis målchanser som underminerar vår trovärdighet på silverfat. Vi måste hela tiden maximera våra chanser att nå ut effektivt med vårt budskap. Blotta misstanken om att det skulle ske någon form av ekonomiska påtryckningar inom styrelsen skapar förtroendeproblem som skadar våra möjligheter att arbeta effektivt politiskt.

Den makt jag har att tillsammans med Piratpartiet göra världen bättre är inte sprungen ur fancy styrelse- eller partiledartitlar. Den är sprungen ur det förtroende pirater och andra känner för mig och mitt arbete. Jag brinner för Piratpartiet och de frågor vi driver. Jag har inte råd att kasta bort min chans att göra verklig nytta här i världen för en styrelsetitel. Min och Piratpartiets politiska uppgift är alldeles för betydelsefull för det.

Anna Troberg

Anna Troberg är verksamhetschef för Wikimedia Sverige och författare, men bland de karaktärsdanande ungdomssynderna kan hon räkna några år som bokförlagschef och ett förflutet som partiledare för Piratpartiet. Hennes humoristiska roman "Chefer från helvetet" är publicerad i Sverige, Norge och Finland. Hennes motto är: "Life is pain. Get used to it ... or make it better!" Åsikterna på bloggen är hennes egna.

Other posts by

Related Post


48 Responses

 1. emma

  April 26, 2011, 16:11:59

  Otroligt bra gjort, jag är så imponerad att jag knappt kan finna ord. Jag har nog aldrig lagt mitt förtroende hos någon mer välförtjänt! *kram*

 2. Nicholas Miles

  April 26, 2011, 16:43:52

  Riktigt, riktigt stort av dig, Anna. All heder åt dig.

 3. JP

  April 26, 2011, 16:51:56

  Ja, all heder åt dig Anna.
  Du är ett föredöme för oss alla i att leva som man lär.
  Cred.

 4. Leif Ershag

  April 26, 2011, 16:52:43

  Jag tycker det här är otroligt tråkigt. Jag har aldrig varit alltför förtjust i besattheten av delning mellan styrelsen och ledningen. Att inte partiledaren är med och fattar dom strategiska besluten i styrelsen har jag tyckt varit en konstig och tråkig effekt, men som alltför ofta har jag inte tagit striden.

  Styrelsen har nu förlorat en enorm resurs. Det kommer jag fortsätta tycka är oerhört trist.

  Sen förstår jag att dom beslut som medlemsmöten har fattat och, mest sannolikt, kommer att fatta så är detta en absolut nödvändighet. Jag tycker bara det är trist.

 5. Mab

  April 26, 2011, 16:59:36

  Anna:

  Du är bäst! Så enkelt är det :-)

  Leif:

  Jag upplever det inte alls som att styrelsen har förlorat en resurs. Snarare vinner den en resurs genom att fler blir delaktiga (fler = personen som får styrelseposten Anna annars skulle ha blivit vald till). Anna kommer nämligen i egenskap av partiledare vara adjungerad med yttrande- och förslagsrätt på styrelsens sammanträden.

  Att partiledaren inte sitter med i styrelsen är en konsekvens av den företagsinspirerade modell med partiledare med närmast VD-liknande uppdrag som vi har inom piratpartiet. Personligen hade jag gärna sett en direktvald partiledare med plats i styrelsen, men så länge det är styrelsen som ska utse en partiledare är det enda rimliga att denne partiledare är en extern person utanför styrelsen.

  1. Michael

   April 26, 2011, 17:22:45

   +1 Mab

   En “förlust” kan det ju knappast vara eftersom hon ändå får delta i styrelsemötena i egenskap av hennes roll som partiledare. Tvärtom är det en vinst för partiet, och för styrelsen att man gör plats till fler nya personer. Samtidigt frigör det en del arbete åt Anna, som kan fokusera mer på att faktiskt leda partiet, och inte vara delaktig i dagliga styrelsearbetet.

 6. Johanna Drott

  April 26, 2011, 16:59:48

  Klart, rakt och tydligt. Två tummar upp – minst!

 7. Linkan

  April 26, 2011, 17:17:02

  Wow! Jag tror aldrig jag känt sånt förtroende för en makthavare/blivande makthavare som jag gör ju nu för dig Anna. En stor Eloge!

 8. Linda

  April 26, 2011, 17:46:47

  Åh va du är bra Anna!!

 9. Christer

  April 26, 2011, 17:55:09

  <3333333333333

 10. Beelzebjörn

  April 26, 2011, 17:56:23

  Bravo!

 11. Leffelini

  April 26, 2011, 18:00:22

  Jag håller med emma, aldrig har jag känt att jag lagt så mycket förtroende hos en människa som har förtjänat det så mycket. Heder åt dig. Detta är äkta ledarskap! <3

 12. Anton Nordenfur

  April 26, 2011, 18:14:15

  Kan inte säga mer än som redan sagt. Mycket bra val.

 13. Isaksson

  April 26, 2011, 18:19:17

  Hej Anna.

  Jag är mycket glad över dit beslut, och finner det mycket lämpligt.

  Det är sällan jag kommenterar någon annans beslut då det dels inte ligger i min natur och inte heller anser jag att det är min sak att göra så, men i detta fall känner jag att jag helt enkelt måste visa min upskattning och respekt.

  Vänligen
  -Isaksson

 14. Drottningen

  April 26, 2011, 18:40:22

  Skönt. Jag har haft huvudvärk av alla turer de senaste dagarna, och då har jag inte ens kommit mig för att logga in på forumet än. (faktum är att tjafset i bloggarna är en del i det) Jag ska dock försöka ta mig i kragen och gå in och rösta.

 15. Daniel Flöijer

  April 26, 2011, 18:57:21

  Mycket bra gjort Anna, du hade mitt fulla förtroende redan innan, ändå lyckas du klättra en pinne högre, imponerande :-)

 16. Qeruiem

  April 26, 2011, 19:09:20

  Jag har inte nog med tummar för att verkligen visa min uppskattning och mitt stöd för ditt mod, men de två tummar jag har pekar upp just nu. Hade alla politiker i det här landet haft lika mycket ryggrad och integritet hade svensk politik varit otroligt mycket mera intressant och levande. :)

 17. Jacob Hallén

  April 26, 2011, 19:13:27

  Bra, det här är ett viktigt steg framåt. Man får mycket tänkt medan man har helgledigt.

 18. Jan-Olof Ruuska

  April 26, 2011, 19:17:36

  Du är så BRA!

 19. Rickard Andersson

  April 26, 2011, 19:48:20

  Underbart skrivet och helt i rätt riktning i min mening. Sedan tycker jag personligen det är lite skönt att inte behöva låta bli att rösta på dig i styrelsevalet :-)

 20. klara

  April 26, 2011, 20:13:09

  <3 Helt fantastiskt Anna, wow alltså. Det är så här en slipsten ska dras *pöss*

 21. infallsvinkel

  April 26, 2011, 21:06:26

  Jag är djupt imponerad av din integritet Anna. Och för att du är beredd att stå upp för dina ideal.

  Nu bygger vi en politik för framtiden!

 22. Isak Gerson

  April 26, 2011, 21:19:12

  Vajjert.

 23. Henrik Sundström

  April 26, 2011, 22:43:18

  Bra val.
  Mina val.
  :-)

 24. Henry Rouhivuori

  April 26, 2011, 22:47:49

  Heja Anna; helt rätt och helt underbart agerat. PP skall bli det partiet som ånyo vinner val. 15 maj 2011 sitter jag klistrad vid skärmen klockan 20:00.

  1. Henry Rouhivuori

   April 26, 2011, 22:50:58

   Synes 30 april i Borås. (comluv funka inte på förra :))

 25. brynolf

  April 27, 2011, 00:05:20

  Kanske oundvikligt, men troligen det bästa valet. Jag är inte medlem, så hur partistrukturen ser ut exakt skiter jag blankt i. Men nog kommer jag kryssa Anna nästa val igen. Kör hårt så stryper vi Storebror 2014!

 26. Jörgen L

  April 27, 2011, 00:30:55

  <3
  Underbart med en politisk ledare som fattat vad "walk the talk" handlar om och inser att vi jobbar i förtroendebranschen. Nu blev jag lite stolt å partiets vägnar. :-)

 27. Henrik Brändén

  April 27, 2011, 00:55:12

  Bravo, Anna!

 28. Rickard Olsson

  April 27, 2011, 01:21:13

 29. Deep Blue

  April 27, 2011, 06:12:41

  Nine thumbs up.

 30. Anne Kekki Forshaga

  April 27, 2011, 09:10:23

  *glad* Det som är viktigt är kraften, mig stör det ej om ledning och styrelse är samma personer om de har koll på sina uppdrag. Men det sliter på individer att försöka räcka till. Det är många som försöker och slits sönder, att dra lite gränser kring sina egna uppdrag är klokt. Det gör att styrelse, ledning orkar.

 31. Sysadminbloggen

  April 27, 2011, 09:46:15

  Det är sånt här som gör att jag fortfarande har hopp om PP som ett riktigt alternativ till betong och batong-partierna. All heder Anna!

 32. OlofB

  April 27, 2011, 10:17:02

  Bra Anna!

  Bara att få dig ned på jorden igen efter den översvallande positiva kritiken ovan:

  I inlägget “mental note” (från januari) bad du oss läsare att hojta till när vi såg dig bryta mot någon av dina uppsatta tumregler.

  Ditt agerande i detta är absolut inget brott mot dessa, snarare tvärtom! Mycket bra gjort.

  Däremot reagerar jag när jag läser följande mening:

  “Ingen, inte heller jag, kan förändra världen på egen hand.”

  Inte ens du, Anna?

  Att ingen kan förändra världen på egen hand är en självklarhet. Att skriva “inte heller jag” uppfattar jag därför djärvt. Se din punkt om självbild.

  I all välmening & hoppas du vilat ut under påsken! :)

 33. Sammy Nordström

  April 27, 2011, 12:06:02

  Helt underbart gjort, Anna! Med detta har du i mina ögon mer än kvalificerat dig för rollen som partiledare och verkligen visat att du är rätt kvinna på rätt plats. Inte för att jag hade några tvivel innan, men hade jag haft några hade de nu varit som bortblåsta bort med Carola’s fläkt från “Fångad av en stormvind”. :)

 34. Anders H.

  April 27, 2011, 21:10:44

  Bra Anna, det ger förhoppningsvis lite skjuts åt den operativa ledningen och en tydligare bild av att det är där det dagliga jobbet görs, diskuteras och styrs. Förra året kändes det som en tredje grupp där ni som satt i båda slutade kommunicera till viss del.

 35. Erik Lönroth

  April 28, 2011, 01:42:05

  Sådär skapar vi politik. Sådär bygger vi förtroende. Sådär inspirerar vi. Sådär blir världen vi lever i ett litet uns bättre. Du har mitt förtroende mer än någonsin och Södertäljepiraterna fick just ännu mer energi.

  Jag är förbannat stolt över att vi har en partiledare i din kaliber!

 36. Lennart Fridén

  April 28, 2011, 11:48:58

  Det där avgjorde saken. Medlemskapet förnyat.

 37. Lars-Erick F

  April 28, 2011, 18:31:02

  Jag har kommenterat en del av principfrågorna i Christians blogg. Men du tar upp även andra aspekter, som jag kanske återkommer till när jag får mera tid.

 38. Anna Troberg

  April 30, 2011, 08:24:39

  Tack, allihop! Jag hoppas att ni förstår hur mycket alla era kommentarer betyder för mig. Jag är helt övertygad om att jag är Sveriges gladaste partiledare, tack vare er. Tack! :-)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *