Pages

Categories

Search

 

"Scheiße! Nu hjälper SIDA folk att fildela!"

by
September 1, 2011
Kulturpolitk, Politik, Upphovsrätt
No Comment

Jag läser på SVT:s hemsida att SIDA nu satsar 30 miljoner på IT-bistånd. SIDA har dessutom Marcin de Kaminski till sin hjälp, så det känns som om projektet är i trygga händer.

Det här är väldigt goda nyheter. Piratpartiet har tidigare föreslagit ett mer välutvecklat IT-bistånd och det är därför roligt att se att det tas steg åt det hållet.

Så här beskrivs SIDA:s projekt på SVT:s hemsida:

Målet är att hjälpa personer som använder internet i kampen mot auktoritära diktaturregimer. Det handlar bland annat om teknsikt stöd till demokratiaktivister, men också och metoder för att undgå censur och filtrering.

Mycket bra. Det här är ett väldigt viktigt biståndsarbete. Vi har under året sett vilken viktig funktion kommunikationen mellan människor haft i arabvärlden. Jag hoppas dessutom att andra låter sig inspireras till lite inhemskt bistånd och sprider samma metoder för att undgå censur och filtrering till människor i Sverige. Det behövs tyvärr här med.

Det är också intressant att se att lobbyisten Per Strömbäck på upphovsrättsindustrins tankesmedja Netopia är kritisk till IT-biståndet. Han säger så här:

Det finns en övertro på att internet ska leda till demokrati, internet kan även utnyttjas av regimer som vill förfölja demokratiaktivister, vilket har hänt bland annat i Iran. Det är också problematiskt när biståndet går till tjänster där folk är anonyma på nätet. Anonymiteten är ett tveeggat svärd, och precis som det är ett problem här i Sverige bör vi vara ödmjuka inför att det kan vara ett problem också i andra länder.

Vad Strömbäck säger mellan raderna är: “Scheiße! Nu hjälper SIDA folk att fildela! Chefen kommer att bli så pissed om jag inte säger något negativt om det!”

Oh well… Själv tycker jag det är en utmärkt idé att hjälpa mindre lyckligt lottade människor. Piratpartiet driver till exempel anonymiserande TOR-servrar som hjälper demokratiaktivister i just Iran.

Anna Troberg

Anna Troberg är verksamhetschef för Wikimedia Sverige och författare, men bland de karaktärsdanande ungdomssynderna kan hon räkna några år som bokförlagschef och ett förflutet som partiledare för Piratpartiet. Hennes humoristiska roman "Chefer från helvetet" är publicerad i Sverige, Norge och Finland. Hennes motto är: "Life is pain. Get used to it ... or make it better!" Åsikterna på bloggen är hennes egna.

Other posts by

Related Post


no Responses

 1. Thomas Tvivlaren

  September 1, 2011, 10:34:54

  Klockrent Anna!

  “internet kan även utnyttjas av regimer som vill förfölja demokratiaktivister”

  Klart lobbyist Strömbäck blir upprörd! Internet skall ju främst utnyttjas av regimer som vill förfölja demokratiaktiviter…under täckmantel av att beivra upphovsrättsbrott.

  Häromdagen satt han för övrigt och ljög i P2 om att Sverige inom kort kommer att betraktas som en isolerad piratö i världen. Hade intervjuaren gjort den research som bör kunna avkrävas när man släpper in ett ekonomiskt särintresse och lobbyist i studion så hade vederbörande kunnat invända med referens till IPRI:s senaste rapport. Sverige anses där världsledande i sin ranking…

 2. Scary Devil Monastery

  September 1, 2011, 11:32:17

  “Vad Strömbäck säger mellan raderna är: “Scheiße! Nu hjälper SIDA folk att fildela! Chefen kommer att bli så pissed om jag inte säger något negativt om det!”

  Nu skall vi inte vara för elaka mot stackars Strömbäck. Han har ett jobb att sköta. :)

 3. Calandrella

  September 1, 2011, 21:56:56

  Strömbäcks påpekande om diktaturers motbruk av Internet *är* relevant, helt klart – men är det inte just för att försvåra övervakning och sådant som SIDA har det här projektet?

  Den här kommentaren förvånade mig dock mycket: “Anonymiteten är ett tveeggat svärd, och precis som det är ett problem här i Sverige bör vi vara ödmjuka inför att det kan vara ett problem också i andra länder.” Menar Strömbäck verkligen att anonymitet i diktaturer är ett problem vi bör vara ödmjuka för? För det är det enda anonymitet-i-andra-länder-sammanhang-artikeln tar upp. Men det är viktigt att vara källkritisk här: Strömbäcks uttalande är tvetydigt. Den intuitiva tolkningen behöver inte alls vara den rätta. Vidare kan SVT medvetet eller omedvetet ha placerat citatet i fel sammanhang, uppfattat Strömbäcks uttalande fel eller något liknande.

 4. Observer

  September 2, 2011, 09:13:30

  Det är väldigt enkelt, vad gäller Strömbäck, givet den information som finns publikt tillgänglig i dagsläget. Han har helt sonika betalt för att publicera de åsikter som publiceras. Vad han tycker personligen är för mig svårt att avgöra.

  De betalda åsikterna syftar till att uppfylla de syften de betalande organisationerna ser som viktiga för egen del. Allt annat är retoriska manövrar för att göra publiceringen så effektiv som möjligt, inom ramen för det betalda uppdraget.

  På grund av detta uppkommer ett antal – för utomstående observatörer – uppenbara logiska motsägelser, gång efter annan.

  Det aktuella exemplet är ju då det faktum att Strömbäck ger uttryck för åsikten att anonymitet i vissa fall är bra och ska skyddas, medan det i andra fall inte är bra och inte ska skyddas.

  Motsägelsen här uppstår såtillvida att anonymitet är binärt, vad gäller tekniska möjligheter och verktyg. Antingen har man medel för att uppnå anonymitet, eller så har man det inte. Plats i världen, deltagande parter, typ av kommunicerad information, eller andra yttre omständigheter är fullständigt irrelevanta vad gäller de tekniska möjligheterna att realisera anonymiteten som sådan.

  Konsekvensen blir att man enkelt kan konstatera att de som propagerar för tekniska möjligheter till anonymitet på internet (eller annorstädes) i vissa fall, men mot samma möjligheter i andra fall, antingen intet har förstått eller är hycklare. Hyckleriet kan ske i egen sak eller p.g.a att man springer någon annans ärenden. I Strömbäcks fall har jag personligen fått uppfattningen att det är det senare som gäller.

  Verkligheten är dock sådan som det brukar vara i (någorlunda) fungerande demokratiska samhällen: Vissa verktyg (tekniska eller inte) som i majoriteten av alla fall är av godo, kan i vissa fall användas för mindre goda ändamål. Man får ta det goda med det onda. Känt sedan tusentals år.

  Organisationerna på vars uppdrag Strömbäck agerar har i sitt egenintresse ingen som helst ambition att försvara några demokratiska värden, då de agerar helt i egen sak. Inget konstigt i sig med detta, men det är viktigt att påpekas, då det blir enklare att förstå varför vissa talespersoner uppträder och uttrycker sig så urbota korkat som de gör.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *