Pages

Categories

Search

 

Du ser lite fotograferingsnödig ut, hördu…

by
November 10, 2011
Integritet, Politik
15 Comments

Jag tror på öppenhet och jag tror på privatliv. Problemet är att dessa båda viktiga principer ofta krockar.

De ställs ofta mot varandra och det blir lagstiftarnas svåra uppgift att försöka hitta en gyllene medelväg som tar hänsyn till dem både.

I dag kan man läsa i Sydsvenskan om ett typiskt sådant exempel. Det är nämligen en ny lag om fotoförbud på gång. Regeringen vill göra det svårare att fotografera fritt. Anledningen sägs vara att man vill skydda människors personliga integritet och det låter ju bra i en tid när privatlivet sällan värderas högt nog.

Problemet är att den nya lagen mot “olovlig fotografering” löper stor risk att slå fel. Såhär lyder en del av förslaget:

Straffbestämmelsen föreslås omfatta den som, på ett sätt som är ägnat att kränka den enskildes personliga integritet, olovligen fotograferar […] någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller i ett annat liknande utrymme.

Det finns naturligtvis generellt ingen som helst anledning att fotografera folk i omklädningsrum eller in genom fönster utan deras medgivande. Problemet är att det finns fall när det är helt befogat. Jenny Morelli, som är chefredaktör för Fotografisk tidsskrift, tar i artikeln upp ett exempel:

Den viktigaste konsekvensen är Reinfeldtexemplet: Jag som pressfotograf riktar kameran mot statsministerns hus och tar en bild då han till exempel slår sin fru. Då överväger allmänintresset, eftersom han begår en klandervärd handling som allmänheten bör få kännedom om, och mitt fotograferande är alltså lagligt. Men om han i stället kysser sin fru så är själva fotograferandet brottsligt. Och kan jag säkert sekunden innan jag knäpper bilden veta vad som ska hända? Nej, så klart inte.

Jag har ett annat exempel. Tänk om kungen eller någon som är förtroendevald efter en tennismatch sågs ta emot tjocka sedelbuntar av en känd brottsling i omklädningsrummet. Skulle man få fotografera det? Väger allmänintresset eller den personliga integriteten högst? När man hunnit fatta det beslutet är fotomöjligheten redan borta.

Journalistförbundet är kritiska till förslaget.

För fotografen blir arbetssituationen orimlig. Hänsyn ska tas till allmänintresset av en publicering när bilden tas. Men det innebär att fotografen på ett ögonblick måste avgöra om bilden ska tas eller ej, medveten om att hon kan åtalas och straffas om hon fattar fel beslut. I förlängningen blir det domstolen som avgör om det fanns ett publicistiskt motiv. Brottet uppstår nämligen i fotograferingsögonblicket och en vanlig domstol ska i efterhand avgöra om fotografen varit för närgången då bilden togs.

Lagen om olovlig fotografering missar målet. Problemet regeringen vill åtgärda är att omdömeslösa individer fotograferar sina medmänni­skor i privata situationer utan deras medgivande och lägger ut bilderna på nätet i hat-, hämnd- eller hotsyfte. Den gruppen kan lätt slippa undan medan problemet kvarstår för yrkesfotografer.

Jag håller med Journalistförbundet. Det är orimligt att ställa sådana krav på pressfotografer. Det är orimligt att i fotograferingsögonblicket avgöra om en bild är av sådant allmänintresse att den personliga integriteten måste sättas i det andra rummet. Lagstiftningens fokus måste läggas på användandet av bilderna.

Förslaget är dock inte bara ett problem för yrkesfotografer.

Bestämmelsen föreslås vidare omfatta olovlig fotografering … som, oavsett plats, sker på ett sätt som är påträngande, närgånget eller dolt och ägnat att allvarligt kränka den enskildes personliga integritet som privatperson.

Här blir det komplicerat för var och en av oss. Det som upplevs som påträngande och närgånget av mig är det nödvändigtvis inte för någon annan. Jag bryr mig inte om om någon tar foto på sina vänner på en restaurant och jag råkar komma med i bakgrunden. Jag har en god vän som tycker att det värsta näst efter pest och kolera är att bli fotograferad med mat i munnen. Han skulle uppleva det som extremt kränkande att fotograferas med en halv hamburgare i munnen.

Det enda sättet att försäkra sig om att man inte kränker någon är att innan man fotograferar gå runt till alla som eventuellt skulle kunna komma med på ett hörn om de har något emot att kanske hamna på en bild. Det är helt ohållbart i ett samhälle när nästan alla har en kamera i mobilen. Det skulle bara bli ännu en anledning att lite godtyckligt kunna plocka in folk och ta ifrån dem mobilen.

Naturligtvis måste man ta allmän hänsyn till andra när man fotograferar i offentliga miljöer, men det måste finnas en medelväg som dels gör det möjligt för yrkesfotografer att göra sitt jobb och för oss andra att dokumentera våra trevliga middagar och shoppingutflykter i goda vänners lag utan att riskera böter eller upp till ett års fängelse.

Piratpartiet går därför på samma linje som journalistförbundet. I det integritetsprogram som vi lade fram inför valet 2010 skrev vi så här:

Vi anser att möjligheten att dokumentera sina upplevelser och att skildra missförhållanden är en viktig rättighet. Piratpartiet avvisar därför alla förslag att införa generella fotograferingsförbud, i synnerhet på allmän plats. Istället bör frågan hanteras genom lagar som sätter fokus på användandet av materialet (ärekränkning, PUL etc.) samt genom att det ska vara möjligt att lokalt förbjuda fotografering i enskilda lokaler. Dock ska det alltid vara tillåtet bryta ett sådant förbud om det finns ett berättigat allmänintresse av att exempelvis dokumentera missförhållanden.

Det tycker jag står sig bra ännu. Lagen mot “olovlig fotografering” riskerar att bli ännu en elastisk och muntorr lag som öppnar möjligheten att plocka in vem som helst av oss för att vi ser lite fotograferingsnödiga ut. Det är en typisk dålig balans mellan öppenhet och privatliv. Mindre slagsida, tack.

Anna Troberg

Anna Troberg är verksamhetschef för Wikimedia Sverige och författare, men bland de karaktärsdanande ungdomssynderna kan hon räkna några år som bokförlagschef och ett förflutet som partiledare för Piratpartiet. Hennes humoristiska roman "Chefer från helvetet" är publicerad i Sverige, Norge och Finland. Hennes motto är: "Life is pain. Get used to it ... or make it better!" Åsikterna på bloggen är hennes egna.

Other posts by

Related Post


15 Responses

 1. Anders Troberg

  November 10, 2011, 16:38:22

  Tja, med bakgrund av händelser som gategate, valfusket som smygfilmades och den där unga killen som blev misshandlad av tunnelbanevakter nyligen så är det uppenbart att allmänheten måste få fotografera.

  Dagens lag, där man, med ett par undantag, får fotografera allt man själv ser, tycker jag är lagom. Man kan inte rigga en dold kamera, men det man är med själv och ser får man också filma (även dolt). Med andra ord, man får tänka på hur man beter sig framför folk. Precis som det alltid varit, och precis som man alltid måste göra i framtiden också.

 2. Johan Manner

  November 10, 2011, 16:44:07

  Är inte ett enkelt sätt att lösa problemet med att man inte vet vad som kommer att ske innan man knäpper bilden, att (precis som du skriver Anna) tillåta fotografering, men sedan förbjuda publicering av bilder som kan anses kränka privatlivet mer än vad som motiveras av allmänintresset. Till exempel bilder på Fredrik Reinfeldt som kysser sin fru, finns det knappast något större allmänintresse av, och Fredriks personliga integritet bör väga högre än någons frihet att publicera bilden. Självfallet är det, som du säger, en balansgång, men den finns ju redan. Bättre att fatta besluten på en redaktion där man har gott om tid, en att låta pressfotografen fatta dem på en mikrosekund.

 3. steelneck

  November 10, 2011, 16:45:52

  Många verkar också missa hur lagen kan missbrukas när två personer kommit på kant med varandra, exempelvis efter en skilsmässa. En hel hoper fullt normala familjebilder kan då användas som slagträ av den ena parten, detta tror jag kommer att bli en vanlig konsekvens, givetvis än värre ihop med lite utnyttjan av barnporr-skräck.

 4. NO LINGO

  November 10, 2011, 20:05:16

  Bra och tänkvärt. Inte själv satt mig in detta så mycket. Vid en första anblick vill man reflexmässigt svara att det är klart att det ska vara förbjudet att fotografera i tex ett omklädningsrum. Men efter att ha läst din post så är jag faktiskt villig att byta fot. Ett fotoförbud på allmän plats vore nog förödande för det fria samhället. Bättre då att som du skriver fokusera på användandet av bilderna och försöka beivra publicering eller privat användande kränkande bilder. Sen exakt hur det ska utformas är en annan sak… Men jag håller med, nej tack till fotoförbud. /P

 5. Viktualiebrodern

  November 10, 2011, 20:47:13

  För att spinna vidare på Steelnecks resonemang så tror jag att en översyn av utpressningslagstiftningen, och då menar jag informationell utpressning (alltså inte med hot om våld utan om att “avslöja” något) varit mera angeläget än en sån här lag som försöker definierar det oönskade, och direkt hamnar i de stora svårigheter det innebär.

  Men informationell utpressning är mycket mera angeläget, i en tid när all möjlig information samlas in om alla, men kontrolleras av ett fåtal.

  Men jag antar att informationell utpressning till och med i vissa kretsar närmast uppfattas som något bra och politiskt korrekt – “Peddo hunter” till exempel klingar nog för många som inte tänker längre än näsan räcker som något positivt.

 6. Viktualiebrodern

  November 10, 2011, 20:57:16

  “Peddo hunter” bara för att ta ett konkret exempel på några som både gjort sig hacka och nu kan sitta “i spjället” med självbilden att vägledas av en högre moral.

 7. Kloker

  November 11, 2011, 01:57:19

  Förslaget är, i sin nuvarande form, minst sagt godtycklig och PPs formulering är mycket bättre! Vilka är amatörerna som lagt fram det här förslaget? Kan de inte tänka? Fattar de inte att de nedmonterar demokratin?

  Och varför finns ingen möjlighet att rösta hem politiker som fukkar upp? En dokusåpa där medborgarna en gång i veckan, efter studiodebatt, får rösta hem nån. Jag kan redan nu höra speakerrösten i introt: “Lat, obildad eller bara helt enkelt korkad? Tja, då kanske politiker inte är yrket för dig.” Det kittlar att fantisera hur våra proffspaktare till politiker skulle hantera ett sådant scenario.

 8. steelneck

  November 11, 2011, 04:10:15

  @Kloker som skrev:Och varför finns ingen möjlighet att rösta hem politiker som fukkar upp?

  Vi blev ju faktiskt ifråntagna en demokratisk rättighet när personvalsreformen infördes, rätten att stryka ut personer på valsedeln. Men den dumma populasen klagade inte, nu skulle de ju få utökade möjligheter att rösta på enskilda personer.. Så lätt lurar man folk. Över tid sedan denna förändring i valsystemet så tror jag att detta är den enskilt största anlednigen till att vi har de politiker vi har idag, nuvarande system premierar ju folk som “ljuger sig in” och sedan vänder kappan inställsamt mot husse i ledningen, eftersom folk inte längre kan visa sitt missnöje mot olämpliga element på valsedeln. Med resultat att riksdagen befolkas av integritetslöst röstboskap som befäster toppstyrningen allt hårdare genom sitt agerande.

  1. Kloker

   November 12, 2011, 12:56:37

   Valsystemet bör uppdateras på flera punkter.

 9. Gustav Svensson

  November 11, 2011, 07:03:30

  Jag tycker även piratpartiets formulering har brister i att det ska vara möjligt att lokalt förbjuda fotografering. Där vill jag gärna se en förtydling så att det stycket inte hamnar i linje med lagförslaget utan i linje med nuvarande lagstiftning.

  Ett mycket tydligt exempel på varför man måste få fota/filma är ju gategate!

 10. Johan

  November 13, 2011, 21:26:17

  Jag ogillar när man (som Journalist förbundet gör) skiljer på yrkesmän/kvinnor och privatpersoner.

 11. Elias.L

  November 13, 2011, 23:56:43

  Does your livelihood depend on the internet and tech? Do you work on a popular website? Could you request an in-person meeting with your representative to stop this bill? We’ll tell you all the ways you can help, please sign up now, we need all hands on deck this month.

 12. Elias.L

  November 13, 2011, 23:58:10

  On 11/16, Congress holds hearings on the first American Internet censorship system.
  This bill can pass. If it does the Internet and free speech will never be the same:

 13. dolf

  January 8, 2012, 11:46:52

  Det första jag reagerar på är:

  Lagen om olovlig fotografering missar målet. Problemet regeringen vill åtgärda är att omdömeslösa individer fotograferar sina medmänni­skor i privata situationer utan deras medgivande och lägger ut bilderna på nätet i hat-, hämnd- eller hotsyfte. Den gruppen kan lätt slippa undan medan problemet kvarstår för yrkesfotografer.

  Man menar alltså att normala människor är omdömeslösa men journalister och yrkesfotografer är det inte. Cazzo di culo! Om det är några människor som är omdömeslösa så är det väl för helvete journalister och slikt pack som inte gör annat än gottar sig åt olycka och sår split var de än kommer åt, och deras främsta uppgifter verkar inte vara att förmedla sanningen, utan med minsta möjliga sanning åstadkomma maximal uppståndelse. Sällan har så många haft så få att tacka för så lite. De enda som hamnar ännu längre ned i mänsklighetens dregg än journalister är rena krigshetsare (läs politiker). Ja, och så de där underliga figurerna som menar att man mår bra av elchocker och depressioner skall åtgärdas med knark.
  Jag är trött på daltandet med journalister och media, de om några åker väl omkrig på räkmacka. Ta bara en sådan sak som att de inte behöver uppge sina källor. De kan alltså riskfritt påstå precis vad som skit som helst utan att någon behöver stå till svar för det. Vilken misslynt jävel som helst kan vräka ur sig dynga om någon man vill komma åt, som en opportun journalist plockar upp och publicerar med minus alef ett ansvar. [alef ett är en oräknelig grad av oändlighet].
  Och dumheter som att det skall vara tillåtet att fotografera in i hem därför att om Reinfeld slår sin fru så är det av intresse för allmänheten.
  Jag vill tvärtom hävda att det inte är av intresse för allmänheten, vad än Reinfeldt och hans fru har för sig. Om Fredde slår kärringen är enbart av intresse för en domstol. Domstolsutslaget är av intresse för allmänheten, eftersom en dömd hustrumisshandlare är direkt olämplig som statsminister.

  När det är, eller inte är, tillåtet att fotografera borde vara rätt lätt att fastslå. I princip kan man säga att har man rätt till fysiskst tillträde till utrymmet/personen så kan man också rätt att fotografera. På en restaurang har man till exempel, mig veterligt, rätt att gå fram och “hälsa” på statsministern när han sitter och slafsar i sig sin oförtjänta lyxmiddag, så man bör då också ha rätt att fotografera honom. Man har däremot inte rätt att gå in i hans hem på eget bevåg. Därför bör man inte heller ha rätt att på eget bevåg fotografera in i det.
  I det fallet att man faktiskt skulle se Fredde slå kärringen så har man probable cause som amerikanarna brukar säga och då är det befogat att fotografera för att dokumentera händelsen. Men det skulle i så fall innebära att han redan har slagit, eller att det är uppenbart att han med till visshet gränsande sannolikhet kommer att göra det.

  Slutgiltigt, allmänhetens intresse, ursäkta mitt språkbruk, men kiss my ass, 99% av media utför ingen samhällsnyttig insats utan är tvärtemot rena parasiter som sprider syfilitiska lögner. Dagliga nyheter som de vi matas med i tidningar (AB, SvD, DN, Expressen etc), Rapport, Aktuellt och radions ekonyheter har i det närmast NOLL värde. Det är en av de aldrig ifrågasatta “sanningarna” att nyheterna fyller någon funktion. Med få undantag såsom trafikinformation och lokala nyheter som innebär att vi måste vidta åtgärder av något slag (typ “koka vattnet i Falun”) så fyller inte de dagliga nyheterna någon funktion. Vad vi skulle behöva, och som är sorgligt negligerat, är verkliga ingående granskningar och undersökande reportage. Sådana finns, men de för en tynande och undanskymd tillvaro. (“Agenda” och likande räknar jag inte, eftersom de drivs av samma sensationslystnad och, precis som namnest säger, agendor som de dagliga nyheterna, även om de är ett steg närmare riktig undersökande journalistik).

  Nä, som avslutning, jag välkomnar att man drar åt remmerna och begränsar journalisternas frihet, för de utför inte det jobb de säger sig utföra.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *