Pages

Categories

Search

 

Breddning: Jag sparkar igång med mångfald

Breddning: Jag sparkar igång med mångfald

by
April 24, 2012
Integritet, Politik
No Comment

Piratpartiet har lagt grunden för en breddad politisk plattform under cirka ett år. Nu levlar vi upp och drar igång arbetet på allvar. Du kan läsa mer om det här. Jag ser verkligen fram emot det här arbetet och jag hoppas att så många som möjligt av er hänger på och hjälper till. Det är ju trots allt inte varje dag man får vara med och skapa framtiden.

Henrik Brändén har redan bidragit med en text om jobbpolitik och jag har skrivit en om mina tankar om att ta ett helhetsgrepp på mångfaldsfrågan. Den texten kan ni även läsa här nedanför.

(Skriv helst era kommentarer på breddningsbloggen så att alla samtal samlas på ett ställe.)

Kopiera mångfalden på nätet och klistra in den i köttvärlden
Nätet är en smältdegel som jämnat ut spelplanen och skapat en plats där alla människor kan mötas på samma villkor. På nätet behöver det inte spela någon roll om man är man eller kvinna, tjugofem eller sjuttiofem år gammal, om man kommer från Turkiet, Sverige eller Mexiko, vem man ligger med eller vilken gud man tror eller inte tror på. Det som spelar roll är vem man är under alla de där etiketterna. Nätet gör oss genuint mänskliga på ett sätt som tidigare inte ens var tänkbart.

När Piratpartiet nu breddar sin politiska plattform har vi en unik möjlighet att kopiera den fina egenskapen från internet och klistra in den i livet utanför nätet. Vi pirater har, tack vare våra nätrötter, en inneboende talang för mångfald och den ska vi vara stolta över och återspegla i den politik vi för.

Jag föreslår därför att Piratpartiet, till skillnad från andra partier, tar ett ordentligt helhetsgrepp på mångfaldsfrågan och ser bortom traditionella etiketter och istället ser människan bakom dem. Om vi kan se bortom kön, ursprung, ålder, sexuell läggning och religiös tillhörighet och istället se människan, så kan vi också lägga grunden för ett dynamiskt och framgångsrikt mångfaldssamhälle.

Vi pirater har en grundläggande tro på och respekt för människan. Vi tror på personlig integritet, rätten till sitt privatliv, allas lika rättigheter och likhet inför lagen. Alla människor ska åtnjuta dessa rättigheter. Vi villkorar inte rättigheter. Vi säger inte att: “Alla ska ha rätt till sitt privatliv, utom du för du är ju bög, iranier, kvinna, hindu, handikappad, etc”. Blotta tanken är otänkbar. Vi vet att variation är berikande. Dessvärre lever vi i ett samhälle som ofta väljer att se variation som ett problem och som en anledning att på olika sätt särbehandla människor.

Denna attityd är ett stort problem eftersom den skapar en osund homogenitet som är dålig både för den enskilda individen och för samhället i stort. Homogenitet är alltid en svaghet, eftersom den oundvikligen leder till stagnation och brist på nya idéer. Mångfald är alltid en styrka, eftersom inflödet av nya idéer är konstant och driver på utvecklingen. Världen är uppbyggd av en ofantlig rikedom av variation. Det är inte ett hinder eller ett problem. Det är en fantastisk möjlighet, som samhället i dag inte tar vara på.

Mycket grovt förenklat ser Sverige ut ungefär så här: Bolagsstyrelser är svennebanangrabbklubbar där kvinnor och utlandsfödda är något av en raritet. Infödda svenskar hamnar i Bromma och Danderyd, utlandsfödda svenskar hamnar i Tensta och Södertälje. Unga hbtq-personer får sin skolgång förstörd av mobbning. Äldre ses som en börda så snart de gått i pension. Barn förvägras grundläggande rättigheter och trygghet på grund av vilka deras föräldrar ligger med eller vilken religiös tradition de bekänner sig till.

Sverige består av en rad homogena bubblor som nogsamt undviker varandra. Det är direkt skadligt både för enskilda individer och för samhället. Alla har något att vinna på att punktera de där bubblorna och våga möta och leva tillsammans med människorna i dem.

En absolut grundförutsättning för ett samhälle ska kunna frodas i mångfald är att staten går före och visar vägen genom att inte göra skillnad på folk och folk. I dag finns tyvärr inte den grundförutsättningen, men det finns många möjligheter att arbeta för den. Här är några exempel:

Är det rimligt att FRA har en egen version av PUL som låter dem samla information om människors politiska åsikter, religion och sexuell läggning som de sedan byter med andra länder? Givetvis inte. Här finns en möjlighet.

Är det rimligt att asylsökandes rättigheter kränks i samband med utredning och utvisning? Givetvis inte. Här finns en möjlighet.

Är det rimligt att barn till homosexuella inte alltid ges samma juridiska trygghet som barn till heterosexuella? Givetvis inte. Här finns en möjlighet.

Är det rimligt att par separeras mot sin vilja på ålderns höst? Givetvis inte. Här finns en möjlighet.

Är det rimligt att vissa barn stympas med statens goda minne för att deras föräldrar vill det? Givetvis inte. Här finns en möjlighet.

Är det rimligt att minska möjligheten att vara anonym på nätet när man vet att många människor bara kan göra sin röst hörd under anonymitetens beskydd? Givetvis inte. Här finns en möjlighet.

Det är svårt att hitta politiker som säger sig vara mot mångfald, ett parti undantaget. Det är dock inte svårt att hitta politiker som stödjer särbehandlingen i exemplen här ovanför. Det är ett allvarligt hinder i arbetet att bygga ett väl fungerande samhälle som kan skörda frukten av sin mångfald. Det räcker faktiskt inte med svepande formuleringar om att samma lagar ska gälla för alla, när vi alla vet att lagen och dess tillämpning inte delar ut rättigheter och skyldigheter på samma sätt till oss alla på grund av vilka vi är, vad vi tror på, var vi kommer ifrån och vem vi ligger med.

Varje gång lagen eller myndigheternas tillämpning av den gör skillnad på folk och folk uppmuntrar man människor att göra detsamma. Varje gång staten väljer att se en människa som ett potentiellt problem istället för en möjlighet uppmuntrar man andra människor att göra detsamma. På så sätt bidrar man till att skapa ett samhälle som systematiskt sorterar bort och utesluter vissa människor från vissa sammanhang. Det är en förlustaffär som vi helt enkelt inte har råd med. Det är dessutom denna djupt ohälsosamma attityd som förkroppsligats i alla de övervakningsförslag och lagar som drabbat oss de senaste åren.

Piratpartiet har med sin ovillkorade tro på människan och hennes rättigheter en möjlighet att bana väg för en helt nytt och sundare mångfaldstänkande. Ett samhälle som skapar en bra grogrund för mångfald och ser den som en tillgång har inget behov av att övervaka och kontrollera människor för att hitta dem som sticker ut. Ett samhälle som systematiskt vägrar att göra skillnad på folk och folk kommer snart att upptäcka att mångfalden spirar i styrelserum, förorter, arbetsplatser skolor och familjer.

På nätet har vi skymtat möjligheterna med en värld bortom de påklistrade etiketter som så ofta håller människor och samhällen tillbaka. Vi har sett alla möjligheter som öppnar sig om man vågar omfamna mångfalden och bli en del av den. Nu är det upp till oss att sprida den insikten till köttvärlden.

Den här texten är en utgångspunkt, en tanke som jag kommer att fördjupa mig mer i på den här breddningsbloggen framöver. Jag hoppas att den inspirerar dig att göra detsamma.

Anna Troberg
Partiledare

(Skriv helst era kommentarer på breddningsbloggen så att alla samtal samlas på ett ställe.)

Anna Troberg

Anna Troberg är verksamhetschef för Wikimedia Sverige och författare, men bland de karaktärsdanande ungdomssynderna kan hon räkna några år som bokförlagschef och ett förflutet som partiledare för Piratpartiet. Hennes humoristiska roman "Chefer från helvetet" är publicerad i Sverige, Norge och Finland. Hennes motto är: "Life is pain. Get used to it ... or make it better!" Åsikterna på bloggen är hennes egna.

Other posts by

Related Post


no Responses

 1. Dennis Nilsson

  April 24, 2012, 16:37:31

  Utmärkt talat!

 2. MrHappy72 - Intelligent Union

  April 27, 2012, 22:32:19

  Kära Anna!
  Var så öppen du kan för nya insikter idag!

  Jag har sett Gud i meditation och enligt mig är religioner motsatsen till den känsla jag fick uppleva.
  Enheten kärleken och balansen med allt. Den rena kärleksfulla sanningen i djup känsla.

  Religiösa i allmänhet ser inte med blida ögon på homosexuella. De är emot sådan mångfald.

  Mångfald förutsätter dessutom separation mellan människor i ett samhälle genom olika religiösa symboler och olika samlingsplatser.

  Viss mångfald är riktigt vidrig såsom stympning av barns genitalier eller djurplågeri i samband med slakt och borde givetvis förbjudas helt.

  Jag föreslår assimilation samt att nationer med olika kulturer som kan bevaras och att dessa kulturer utvecklas till mindre vidrighet så att mångfalden blir mer human och ger varje individ det egna valet att välja tro och ev. stympning eller dop vid myndig ålder.

  På så vis kan de som vill uppleva olika kulturer göra det enkelt genom turism eller egen assimilering i andra länder. Detta gör också att människor som lever i en viss kultur kan känna trygghet i sin kultur.

  Det finns en annan aspekt och det är att religiösa avlar barn i större utsträckning än icke-religiösa och att om den svenska kulturen, såsom den ter sig idag, nämligen ganska vaken och nedväxande, vilket är bra eftersom resurserna sinar, så om denna Svenska kultur skall finnas tillgänglig i framtiden bör den skyddas från barnavlande kulturer som inte vill assimileras och som vill leva i religionens verklighetsflykt.

  Om de invandrande inte assimileras in i vakenhet kommer de strax vara i majoritet pga. logiken i den exponentiella funktionen och då kommer Sverige gå från vaket tillstånd till religiöst.

  Det är inte enbart detta som kommer ske. Det som följer blir strid om sinande resurser när den alltmer brunögda folkmängden ökar.

  Detta är inga spekulationer, men följer på resonemang och helt vanlig aritmetik.

  Utbildning:
  The Most IMPORTANT Video You’ll Ever See
  http://www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY

  1. Anna Troberg

   April 30, 2012, 12:51:29

   Hej Mr Happy72!

   Oj… Nu måste jag göra en liten punktlista över mina reflektioner, tror jag.

   1. Kulturer har alltid blandats. Det är inget nytt. Jag skulle tvärtom vilja påstå att det är en förutsättning för att kulturer ska kunna utvecklas, fortleva och blomstra.

   2. Inget gott kommer ur att dra alla människor över en kam. “Alla som är XXXXX är så här” är inget giltigt argument. Speciellt inte om man talar om anhängare av en eller flera världsreligioner. En miljard människor kan inte vara exakt likadana. “Alla” religiösa har inte något emot homosexuella, lika lite som “alla” homosexuella har något emot religiösa.

   3. “Barnavlande kulturer?” Men, kära nån… Alla kulturer avlar barn. Det är helt ointressant vem som avlar flest. Det är ingen tävling. Det är inget hot. Vi svenskar ynglade av oss ganska rejält när vi emigrerade i massor till Amerika på 1800-talet.

   4. “Den alltmer brunögda folkmängden ökar” Ja, så klart den gör. Genetiskt sätt är de bruna anlagen starkare än de blåögda. So what? Det är ett biologiskt faktum som spelar noll och ingen roll rent praktiskt.

   5. “Inte vill assimilera sig” – Well, vad gör vi för att hjälpa människor att assimilera sig? Vi drar ner på svenskundervisningen och sätter folk i område där det i stort sett bara finns människor från andra länder. Hur tror du det skulle gå med din assimilering om du befann dig under liknande omständigheter i ett annat land där du inte kunde språket? Jag gissar på dåligt.

   Jag tycker att det är bra att Sverige berikas med människor från andra länder. Det gör vårt land rikare. På samma sätt som vi berikas om vi inte gömmer undan äldre, hbtq-folk, kvinnor, etc. Mångfald är något bra.

   För att få en väl fungerande mångfald som drar nytta av allt det positiva med mångfald måste vi se till att lagen och tillämpningen av lagen faktiskt är lika för alla. Alla ska oavsett kön, ålder, ursprung, sexuell läggning, whatever, ha samma rättigheter och samma ansvar.

   När vi lyckas komma dit, så kommer vi att dels ha givit utrymme för individuella uttryck för personlighet, kultur, etc, samtidigt som vi alla har ett gemensamt regelverk at följa. På så sätt kan man till exempel jobba för att säkerställa att barn alltid ska ha samma grundtrygghet oavsett om deras föräldrar råkar vara homosexuella eller är djupt troende i någon religion.

   Samma rättigheter, samma ansvar. Alltid.

   Jag tror att det är mycket bättre att hitta möjligheterna i mångfalden än att skrämmas av den och försöka undslippa den. Det, om något, tror jag är vägen till slutet för vilken kultur som helst.

 3. MrHappy72 - Intelligent Union

  May 3, 2012, 22:42:17

  1. Vissa kulturer vill inte blandas och i förlängningen leder det givetvis till segregering och konflikt. Det är inget nytt. Kosovoalbanerna och Serberna är ett utmärkt exempel på vad det leder till. Serbien förlorade sitt territorie. “Mångkulturen” åt upp en del av Serbien. Jag skulle vilja påstå att det är en förutsättning, om kulturer ska kunna utvecklas tillsammans, att de faktiskt vill blandas och utvecklas, men så fungerar faktiskt inte vissa kulturer. De är dogmatiska och påtvingande och bakåtsträvande. De styrs av storebrorfasoner.

  2. Nej. Inget gott kommer ur att dra alla människor över en kam. Därför gör jag inte det. Det finns ex-religiösa som vaknar upp och förkastar sin dogmatiska religion och det finns politiker som åtminstone försöker använda hjärnan och vaknar upp ur sin dogmatism och slutar repetera mantran som ex. “mångfald” utan eftertanke.

  3. Saken är den att de strikt dogmatiskt styrda religionerna kommer ta över och ta oss tilllbaka till stenåldern om de inte stoppas. Enkel aritmetik kan bevisa den saken om du räknar på det. Ta Falkvinge till hjälp om du inte tror på mig! Det är därför mycket intressant vem som avlar flest barn. Det är en slags tävling rent matematiskt nämligen. Och slutsatsen är att det därför är ett direkt hot mot den fria upplysta tanken. Att vi svenskar ynglade av oss ganska rejält när vi emigrerade i massor till Amerika på 1800-talet hör faktiskt inte till saken alls. Jag är emot all extrem tillväxt på naturens bekostnad oavsett var den uppstår. Jag är för tillväxt av vargstam i Sverige och minskad folkmängd i Sverige också.

  4. Håller med. Men om blåögdhet försvinner genom genetisk invasion är det ju inte längre “mångfald” vi talar om. Eller hur? Jag tror dessutom att blåögdhet har en funktion som vore direkt onaturligt och olämpligt att avla bort ur mångfalden.

  5. Det finns inga ursäkter. Den som vill assimilera sig kan göra det. Men det är klart att om man distanserar sig medvetet med diverse religiösa symboler att det blir svårt.

  Jag tycker också att det är bra att Sverige berikas med människor från andra länder, men med balans. Helt klart gör det gör vårt land rikare, men obalans skapar motsatsen. Det är som en drink där en skvätt citron berikar när den blandar sig med resten, men där en hel citron gör den sur.

  Jag som rest mycket tycker om att uppleva olika kulturer, men att göra om Sverige till Indien eller Indien till Sverige ökar inte mångfalden. Tvärt om. Folk som kommer till Sverige vill ju uppleva Sveriges kultur, även jag när jag kommer hem ibland från mina kulturella experiment.

  1. Anna Troberg

   May 4, 2012, 08:12:41

   Hej Mr Happy72!

   1. Kulturer vill ingenting. Människor vill det ena eller det andra. När jag läser vad du skriver låter det misstänkt mycket som om du är en av de individer som inte vill blandas.

   2. Jo, när du säger att “vissa kulturer inte vill blandas” så drar du folk över en kam.

   3a. Faktum är att världen blir mer och mer sekulariserad och att det är något som mer eller mindre alla religioner drabbas av. Jag är inte det minsta rädd att världen ska ätas upp av dogmatisk religion.

   3b. “Ta hjälp av Falkvinge”? Jag har stort utbyte av mina samtal med Rick, men om du tror att lilla Anna inte kan bilda sig en egen åsikt om saker och ting utan att fråga farbror Rick, så är du fel ute. Det är jag säker på att Rick håller med om om du frågar honom.

   4. Om blåögda anlag försvinner så är det ingen “genetisk invasion”. Det är suvival of the fittest. Den brunögda genen är starkare och kommer förr eller senare att slå ut den blåögda och världen kommer inte att gå under för det. Lika lite som den gick under någon av alla de miljarder gånger som evolutionen gjort sitt.

   5a. Det finns massor med ursäkter till varför det kan vara svårt att assimilera sig. Den största är att samhället inte direkt hjälper till. När man kommer till ett nytt land är man tämligen utsatt och om man genast blir satt på krävs det något alldeles extra för att själv orka kämpa sig in. Alla har något att tjäna på att vi gör vårt samhälle mer välkomnande och öppet.

   5b. Jag förstår inte varför det stör det dig om någon bär ett kors eller en stjärna eller vad det nu kan vara? Distansen du känner gentemot människor som väljer att visa sin religiösa tillhörighet med symboler av det slaget ligger nog mest hos dig. Jag känner mig inte alls hotad om jag ser att någon bär en sådan symbol. Varför skulle jag göra det? Alla har rätt att tro på vad de vill. Det är inget hot mot mig.

   6. Och vad är balansen? Att vi släpper in några för att kunna känna oss lite duktiga, men sedan skiter i om de känner sig som en vital del av vårt gemensamma samhälle? Människor har alltid rört på sig. Det är bra. Det är något man ska se möjligheter i, istället för att konstruera problem.

   7. Sverige håller inte på att bli Indien, eller Israel eller Iran. Faktum är att Sverige har löjligt få personer med utländskt ursprung på centrala positioner i samhället. Det du kallar svensk kultrur är dessutom resultatet av århundraden av kulturell blandning. Det är resultatet av den fina blandningen av det vi redan hade och allt det som människor tagit med sig till oss genom historien. Det som kan kännas lite främmande i dag kommer våra barn och barnbarn räkna som en del av den svenska kulturen, precis som nya generationer har gjort i alla tider.

   Och om vi sakta men säkert håller på att “bli något annat land”, så är det nog snarast USA. 😉

   Passa dessurom på att läsa den här bloggposten: http://opassande.se/index.php/2011/08/07/varfor-jag-inte-oroar-mig-for-islamisering/Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *