Pages

Categories

Search

 

Carl Bildt slirar och slinter sig genom SvDs frågor om massövervakning

Carl Bildt slirar och slinter sig genom SvDs frågor om massövervakning

by
November 5, 2013
Integritet, Politik
5 Comments
"Så här stort är andras moraliska samvete. Mitt är mycket större."

“Så här stort är andras moraliska samvete. Mitt är mycket större.”

I den outgrundliga mediaskugga som finansminister Anders Borgs nya frisyr skapat, så har Carl Bildt har fått en rad viktiga frågor om massövervakning av SvD. De frågorna låtsas han besvara på sin blogg.

Det finns en hel del att säga om Bildts ickesvar och rökridåer och jag kan så klart inte låta bli att säga det. NÅGON måste ju göra det.

Fråga: Tycker du att det går att jämföra Sveriges avlyssning av krigförande Tyskland på 40-talet med dagens avlyssning som sker mot fredliga länder och med helt annan teknik för massavlyssning?

Bildts svar: Tekniken utvecklas, liksom förvisso den internationella situationen, men behovet av att med en effektiv underrättelsetjänst skydda landet förändras knappast. Vi vet inte hur framtiden kommer att se ut.

Att vi kunde avlyssna och dechiffrera Hitler-Tysklands trafik som gick på svenska kablar var en djup hemlighet ända till början av 1990-talet. Vi vill helt enkelt inte visa främmande makter vilken kapacitet i olika avseenden som vi har.

Det gäller fortfarande. Då som nu är inriktning av underrättelsetjänsterna mot risker för och hot mot Sverige och svenska intressen.

Vi vill inte visa främmande makt vilken kapacitet vi har? Varför frågar vi då “Hur högt?” när amerikanska NSA och och brittiska GCHQ säger “Hoppa!”? Sverige har långtgående samarbeten med andra länders underrättelsetjänster och det är svårt att föreställa sig att sådana samarbeten inte skulle ge andra länder en ganska god vink om vilken kapacitet vi faktiskt har.

Fråga: Hur ser du på avlyssning av statschefer i fredliga länder?

Bildts svar: Vår inriktning av våra underrättelsetjänsterna inkluderar i alla fall inte detta.

Låt oss då tala om FRA:s utvecklingsarbete. Ett av alla de hål som är FRA-lagen är nämligen detta “utvecklingsarbete”. Detta arbete faller nämligen inte under samma restriktioner som resten av FRA:s arbete. Utvecklingsarbetet är FRA:s sandlåda. Där får de göra som de vill. Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys, säger så här om detta arbete: “Regeringen har ingen kontroll över hur uppgifterna används.”

Jag är inte lika snäll som Agrell och beskriver det hellre lite mer som High Chaparall. FRA får göra som de vill så länge de kallar det “utvecklingsarbete”. De får dessutom dela med sig av den information de samlat in till andra länder – utan regeringens insyn. Om Bildt påstår något annat så är han antingen oinformerad eller ljuger.

Fråga: Var tycker du gränsen går för när och hur man får avlyssna, och vem?

Bildts svar: Inriktningen av de utrikes underrättelsetjänsterna i stort beslutas av regeringen, men besluten i detalj om inriktning fattas ju av av oberoende myndighet efter noggrann granskning. Det handlar om att insamla information utomlands om möjliga hot mot Sverige eller svenska intressen för att vi skall kunna skydda oss.

Till den alldeles övervägande delen handlar detta om militära eller andra säkerhetspolitiska förhållanden. Terrorism, illegal vapenhandel eller teknologier för massförstörelsevapen är också viktiga ämnen.

Fall av avlyssning av medborgare i Sverige är en helt annan sak och görs ju av polisen när det gäller vissa allvarliga brott efter beslut av domstol i särskild ordning. Framför allt ligger ju detta hos säkerhetspolisen.

Trots att frågan var “Var tycker du gränsen går för när och hur man får avlyssna, och vem?”, så lyckas Bildt svara på allt möjligt utom var han själv tycker att gränsen ska gå. Om SvD hade velat veta hur reglerna ser ut på papper hade de kunnat läsa lagen själv. Men, nu var det inte det de ville veta. De ville veta vad Carl Bildt tycker.

Eftersom Bildt inte svarade på frågan, så kan jag göra det åt honom genom att sammanfatta vad han sa på sin egen skrytkonferens Stockholm Internet Forum i våras. Då beskrev han sina tankar om statlig övervakning i de här termerna: Det finns onda och goda länder här i världen. Det är rimligt att de goda länderna ska få ta sig vissa friheter. En sådan frihet är statlig övervakning. Den är inget att vara rädd för eftersom den är så diskret.

Detta är alltså vår utrikesministers syn på saken. Goda länder, som vi får anta att han tycker att Sverige är ett exempel på, får “ta sig friheter” och en sådan “frihet” är att utsätta befolkningen för statlig massövervakning av olika slag, eftersom den ju är “diskret”. Eftersom jag är en vän av ordning, så vill jag här hemskt gärna påpeka att Bildts logik inte håller. Om man nu accepterar den simplifierade premissen om att det finns onda och goda länder, så borde man ändå inse att ett “gott land” som börjar ta sig friheter med människors grundläggande mänskliga rättigheter omedelbart upphör att vara ett “gott land” och blir ett “ont land”.

Fråga: Har Sverige någon gång gått utanför gränsen?

Bildts svar: Det granskas ju numera av en helt oberoende nämnd, och deras rapporter är offentliga. Och de har ju i allt väsentligt sagt att så inte varit fallet.

Återigen ett typiskt ickesvar från Bildt. Det stämmer att FRA granskas av en oberoende nämnd. Den heter SIUN. Tvärt emot vad Bildt påstår, så har SIUN:s granskning i allt väsentligt inte givit FRA någon guldstjärna för gott uppförande. I själva verket, så har SIUN om och om igen påpekat den ena allvarliga bristen i FRA:s arbete efter den andra.

Här är några av de övertramp som SIUN tagit upp genom åren:

 • FRA har skickat uppgifter till Säpo utan att ange tydligt varför. Siun påpekade detta för FRA, men vid en senare kontroll upptäcktes det att de utan förklaring gjort samma sak igen.
 • FRA har lagrat mer personlig information om individer än vad uppdraget kräver. Man har också underlåtit att gallra bort information som inte bör finnas kvar.
 • FRA har en skyldighet att förstöra viss information. Denna förstörelseskyldighet har dock FRA valt att tolka mycket kreativt. Istället för att helt förstöra uppgifterna har man sett till att man vid behov ska kunna återskapa dem.
 • Bara i år har FRA lyckats bryta mot sin egen mycket förlåtande specialversion av PUL (Personuppgiftslagen) hela två gånger.

FRA uppvisar en förbluffande arrogans och aktiv motvilja till att hålla sig inom de ramar man har att följa. SIUN har påpekat detta gång på gång och vad händer? Absolut ingenting. FRA gör om samma sak igen. Ingen ansvarig ställs till svars. Allt fortsätter som vanligt. Business as usual High Chaparall style.

Och Bildt? Tja, han uppvisar i allt väsentligt att han ger blanka fan i att FRA leker High Chaparall på din och min bekostnad.

Fråga: Utifrån vad du vet om andra länders avlyssning, har USA eller England gått utanför gränsen?

Carl Bildts svar: Det har jag inte tillräckligt underlag för att bedöma. Deras respektive granskningar kommer säker att ge svar på den frågan.

ALLA har tillräckligt med information för att se att USA och England gått över gränsen. De medgivanden som NSA och Vita Huset gjort som svar på Edward Snowdens avslöjanden är gott och väl tillräckliga för att man med gott samvete ska kunna konstatera att man gått långt över gränsen för vad som kan anses moraliskt försvarbart. Nu har vår utrikesminister visserligen ett mycket elastiskt moraliskt samvete, men även för honom borde det vara uppenbart att gränsen överskridits med råge.

Och OM det nu är så att han känner att han saknar information för att göra en välavvägd bedömning, så kan man ju inte annat än konstatera att det var en smula kontraproduktivt av Bildt att aktivt stoppa EU:s möjligheter att fråga ut USA om det hela. En sådan utfrågning hade ju kunnat räta ut en del frågetecken. Men, nej då. Bildt förlitar sig på att vi ska få ärliga svar efter att England och USA utrett sig själva. Själv tror jag att sanningen oftast får spela andrafiol när verksamheter utreder sig själva.

Fråga: Tror du att det finns en risk att enskilda medborgare hamnar i kläm med dagens avlyssning?

Bildts svar: Nej. Avlyssning av medborgare i Sverige sker ju av polisen, och sedan decennier är den tydligt reglerad i lag och kräver beslut av domstol.

Det sker dessutom en årlig avrapportering till riksdagen av denna verksamhet.

Idag är den där “FRA-shoppen” som man 2008 lovade skulle förbli stängd öppen. Det innebär att Kriminalpolisen och SÄPO numera kan beställa information från FRA. Advokatsamfundets generaldirektör, Anne Ramberg, är inte imponerad av det hela: “För det första gäller det integritetsintrånget i sig, men det finns också en stor risk att man kommer att få betydande gränsdragningsproblem mellan brottsbekämpning och underrättelseverksamheten.” Hon ser också en påtaglig risk för att polisen ska använda verktyget för ofta: “Risken för att man uppfattas som att man ger sig ut på fisketur i största allmänhet för att få fram information om individer är ju betydande.”

Så, antingen är Bildt inte medveten om samarbetet mellan FRA, Rikskriminalen och SÄPO, eller också vill han låtsas om som om det inte finns och dessutom är tämligen kontroversiellt. Jag gissar på det senare.

Sedan får herr utrikesminister ursäkta mig för att jag inte omedelbart fylls av en fluffig känsla av värme och trygghet när han hänvisar till en “årlig avrapportering till riksdagen”. SIUN rapporterar löpande för riksdagens och regeringens döva öron om FRA:s övertramp. Vi vet redan att det leder till absolut ingenting.

Fråga: Finns tillräcklig insyn i FRA:s metoder?

Bildts svar: Ja. Vi har ett av världens tydligaste, mest lagbundna och sannolikt bästa system i detta avseende. Jag skulle tro att andra länder kommer att se oss som en förebild.

Med tanke på hur dåligt det svenska systemet fungerar, så blir man ju rädd om vi nu är så mycket bättre än alla andra som Bildt hävdar. Det är i så fall inte ett mått på Sveriges förträfflighet, utan på världens allmänna förfall.

Jag har förresten en mycket bättre idé. Varför inte göra Sverige till ett verkligt föregångsland genom att kasta massövervakning på sophögen och börja respektera människors rätt till ett privatliv? DET skulle vara verkligt revolutionerande.

Fråga: Hur tror du att den senaste tidens avslöjanden kring Sveriges signalspaning och inblandning i brittisk avlyssning påverkar svenskarnas syn på staten?

Bildts svar: Ditt påstående om “inblanding i brittisk avlyssning” är knappast korrekt. Vi har ett samarbete också med Storbritannien där det ligger i Sveriges intresse, och det är ingen hemlighet, men “inblandning” i andra länders verksamhet handlar det förvisso inte om.

You say potejto, herr Bildt. I say potato. Och jag hoppas att det inte gick någon förbi att Bildt återigen struntade helt i att svara på frågan. (Han är faktiskt så bra på sånt att Sveriges Radio gjort en liten kurs i hur man undviker att svara på frågor baserad på Bildts tekniker.)

Det är dags att bryta tystnaden. Du förtjänar ordentliga svar, inte sådant trams som Bildt och hans kolleger i regering och riksdag levererar. Kan de inte visa dig den lilla respekten, så förtjänar ingen av dem din röst 2014. Välj ett alternativ som gör det.

Anna Troberg

Anna Troberg är verksamhetschef för Wikimedia Sverige och författare, men bland de karaktärsdanande ungdomssynderna kan hon räkna några år som bokförlagschef och ett förflutet som partiledare för Piratpartiet. Hennes humoristiska roman "Chefer från helvetet" är publicerad i Sverige, Norge och Finland. Hennes motto är: "Life is pain. Get used to it ... or make it better!" Åsikterna på bloggen är hennes egna.

Other posts by

Related Post


5 Responses

 1. Patrik BP Andersson

  November 5, 2013, 20:18:51

  Jag går steget längre och hävdar att regeringen Reinfeldt har satt i system att förtiga och uppenbart ljuga för att vilseleda väljarna. Detta gäller såväl avsiktsförklaringar (“vi ska inte kriminalisera en hel ungdomsgeneration” följt av Ipred etc; “naturligtvis vill vi inte ha lönesänkingar” när interna partidokument klart visar att just detta ska öka sveriges attraktionskraft på internationellt kapital) som saktillstånd (stridsvagnsunderhåll regeringen förhalat sedan 2008 beskrivs som “miljardstatsning på Försvaret” ; “ACTA medför inga ändringar” när avtalstexten klart och tydligt kräver att varje land måste göra ett undantag om tullen INTE ska behöva kontrollera varenda mp3-spelare som passerar gränsen i jakten på piratkopior). Vad gäller öppenhet och integritet räcker det att nämna FRA-lagen, Ryska posten och hemligstämplingen av Billströms affärer för att se hur landet ligger. Ministrarnas syfte är att agera talrör och syndsbockar (tydligast är detta vad gäller posten som försvarsminister) och inte att genom sakkunskap bidra till departementets arbete.
  Vi har alltså en korrupt regering vars främsta förebild för kommunikation med svenska folket tycks vara Bagdad-bob eller Goebbels. Personligen anser jag inte att ens sänka skatten till en tiondel är värt att ha kvar ett sådant styre.

  Från det ena till det andra, har du läst ‘Knapptryckarkompaniet’ av Anne-Marie Pålsson än? Om inte, gör det, och sätt sedan in vad regeringen sagt och gjort in i sammanhanget.

  1. erik

   November 6, 2013, 09:02:11

   Det har alltid handlar om regeringsmakten för Reinfeldt och Alliansen. Deras tystnad i många frågor är en ren taktik. Alliansen skyr alla frågor där det inte finns lätta svar och som riskerar att deras anseende skadas. Samhället förlorar på detta i längden naturligtvis och många viktiga frågor hamnar i skymundan. Reinfeldt och många av hans kollegor är typiska karriärmänniskor som vänder kappan efter vinden. Reinfeldts bok “det sovande folket” visar vilket förakt han har i grunden för Svensson och den svenska välfärdsmodellen

 2. Deep Blue

  November 5, 2013, 21:22:43

  Goda länder får vara lite mindre goda eftersom de är goda.

 3. Anarcho Tech

  November 6, 2013, 04:16:33

  NWO är på väg. Men nej!! Att ifrågasätta regeringens motiv och hemliga sällskap som Frimurarorden, Bilderberger gruppen, Skulls & Bonesl Society, osv. om att de försöker skapa NWO, ett riktigt fascistiskt övervakningssamhälle, har väll alltid varit kapitalisternas största dröm?? Så är man konspirationsteoretiker, så kortfattat är det förbjudet att ställa frågan, eftersom svaret automatiskt, så blir konspirationsteorier.

  Konstigt att folket alltid kritiseras som konspirationsteoretiker, när Reinfeldt, Bildt och EU, gärna vill skapa ett övervakningssamhälle, steg för steg.

  Kan det inte bli tydligare med, SOPA, PIPA, ACTA, FRA lagen och USA´s störda lag – Senate Bill S510, som innebär att man inte får gro, dela med sig, byta, eller sälja hemmagrodd mat, utan måste köpa GMO frön. Gör man det kan FBI komma och plocka en vad jag förstått. Vet inte om regeln gäller än, dock på gång. Även EU verkar ha något sådant på gång.

  Men det är ju bara en företeelse, som alltid råkar upprepas varje gång värre och värre. En slump återupprepar ju sig hundratals gånger.

  Folk lever inte sina liv, de överlever bara.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *