Pages

Categories

Search

 

Polischefer banar väg för digital polisbrutalitet

Polischefer banar väg för digital polisbrutalitet

by
May 8, 2014
Integritet, Politik
9 Comments

Rikspolischef Bengt Svensson och rikskriminalchef Henrik Malmquist slår i SvD ett slag för att Sverige ska få behålla den svenska implementeringen av datalagringsdirektivet. Det är bekymmersamt att två höga polischefer pushar ett lagpaket som EU-domstolen slagit fast strider mot grundläggande mänskliga rättigheter.

När polisen slutar respektera grundläggande mänskliga rättigheter börjar det hända dåliga och farliga saker. Vi lurar oss själva om vi tror att digital polisbrutalitet inte är möjlig. Den är högst möjlig. Lagrad information missbrukas redan i dag. Den enda garantin som finns om man lagrar mer information är att mer information kommer att missbrukas.

Jag skrev så klart ihop en replik som tyvärr inte fick plats den här gången. Nåväl, jag skrev detta i min replik:

Det är trevligt att se att rikspolischefen Bengt Svenson och rikskriminalchefen Henrik Malmquist så starkt betonar vikten av proportionalitet i all brottsbekämpning. Det är en viktig princip som ser till att brottsbekämpning inte sker på ett sätt som uppenbart riskerar att skada oskyldiga människor eller samhället i stort.

EU-domstolen har ogiltigförklarat datalagringsdirektivet eftersom det ”innebär ett omfattande och särskilt allvarligt intrång i den grundläggande rätten till respekt för privatlivet och skydd för personuppgifter”. Det är ord som borde mana till eftertanke kring hur vi vill att vårt samhälle ska se ut i framtiden. Det är anmärkningsvärt att både regeringen och nu även två höga polischefer väljer att kämpa med näbbar och klor för att få behålla den lika integritetskränkande svenska implementeringen av EU:s datalagringsdirektiv.

I dag tillbringar människor en stor del av sin tid på nätet. De flesta har sin mobiltelefon inom räckhåll dygnet runt. Det är precis som EU-domstolen fastslagit ett allvarligt intrång i privatlivet att löpande registrera privat information om oss alla den vägen. Det är orimligt att den insamlade information kan hämtas ut av polisen utan att reell misstanke om brott av grövre art föreligger. Än mer orimligt är att, som SÄPO föreslagit, ge polisen en egen bakväg in i systemen så att de kan hämta ut vilken information de vill som de behagar.

Ett samhälle behöver lagar och regler, polis och ett rättsväsende som ser till att de följs. Men, människor behöver också frihet. Det demokratiska systemet kräver att människor tillåts ha ett eget privat rum där de kan tänka och kommunicera fritt med varandra. Utan det krackelerar den demokratiska fasaden snabbt.

Det är mycket oroväckande att både regeringen och två höga polischefer i trygghetens namn anser att mänskliga rättigheter bör åsidosättas för att ge polisen all makt den vill ha. I själva verket väver de in en permanent otrygghet i samhället.

Anna Troberg
Partiledare, Piratpartiet

Anna Troberg

Anna Troberg är verksamhetschef för Wikimedia Sverige och författare, men bland de karaktärsdanande ungdomssynderna kan hon räkna några år som bokförlagschef och ett förflutet som partiledare för Piratpartiet. Hennes humoristiska roman "Chefer från helvetet" är publicerad i Sverige, Norge och Finland. Hennes motto är: "Life is pain. Get used to it ... or make it better!" Åsikterna på bloggen är hennes egna.

Other posts by

Related Post


9 Responses

 1. Oskar

  May 8, 2014, 15:24:04

  Bra skrivet, Anna! Bara för att det finns möjlighet att missbruka internet och övrig teknik så betyder det inte att dessa fina uppfinningar ska begränsas av integritetskränkande lagar!

 2. Coinhunter

  May 8, 2014, 16:03:43

  Bengt och Henrik: “Det krävs ett beslut av domstol, åklagare eller polischef för att begära ut uppgifter från leverantörer och det måste gälla misstanke om brott som ger minst sex månaders fängelse.” och ditt: “Det är orimligt att den insamlade information kan hämtas ut av polisen utan att reell misstanke om brott föreligger.” resulterar i ett enda stort “huuuh? va? vad är det som gäller?” i mitt huvud.. förtydliga gärna. Deras uttalande sa ingenting om föreliggande om brottsmisstanke, bara ‘beslut’ som jag antar borde vara baserat på det?

  1. Anna Troberg

   May 8, 2014, 18:05:17

   Hej Coinhunter!
   Ah, jag uttryckte mig månne slarvigt. Bättrade på formuleringen.

   Förr kunde man bara hämta ut information om någon var misstänkt för ett grövre brott. I dag kan man hämta ut information även om någon bara är misstänkt för ett brott som kan ge böter. När det räcker att säga: “Vi misstänker att XXX fildelar.” Eller: “Vi misstänker att [insert litet skibrott som bara ger böter här].” så blir det i realiteten väldigt få som man inte kan få ut information om väldigt lätt.

   Det är intressant att de båda polischeferna pratar om domstolar etc. Mark Klamberg sa så här när det hela var på tapeten: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14799788.ab

   Så långt om utlämning av data. Men, det är också intressant att kika på när och hur man får inhämta data. Det har Advokatsamfundets Anne Ramberg gjort och även där handlar resonemanget kring det faktum att intrång i den personliga integriteten inte handlar om konkret misstanke, utan om en bedömning om hur stor risk det är att en person ska begå brott i framtiden: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ratten-till-privatliv-maste-skyddas-battre_3496242.svd

   “Den senaste tidens lagstiftning har inneburit en utvidgning av polisens möjligheter att inhämta uppgifter om elektronisk kommunikation i flera hänseenden. Det handlar om ett paradigmskifte i den meningen att hemliga tvångsmedel används utan föregående misstanke om konkret brott. I underrättelseverksamheten krävs vidare inte något tillstånd av domstol för att inhämta uppgifterna. Det är myndigheten själv som avgör om förutsättningarna är uppfyllda.

   Det uppställs i dag, till skillnad från tidigare, inte heller något krav på viss misstankegrad mot en konkret person. Tidigare krävdes att det fanns särskild anledning anta att en specifik person skulle kunna göra sig skyldig till vissa särskilt angivna brott. Numera får uppgifterna hämtas in om de är av särskild vikt för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år. Utgångspunkten i dag är i stället nyttan som inhämtningen kan ha för den preventiva verksamheten. Inhämtningen är inte som tidigare kopplad till vissa brott, utan till visst straffvärde.

   Detta innebär att intrånget i den personliga integriteten numera inte grundar sig på någon misstanke mot en enskild person, utan på riskbedömningar om möjlig brottslig verksamhet någon gång i framtiden. Alla inser att sådana bedömningar riskerar att grundas på allt från etnicitet och religion till politisk åskådning. Utvecklingen kommer förmodligen därigenom att distansera sig från legalitetskravet och allas likhet inför lagen.”

 3. Dennis Nilsson

  May 8, 2014, 20:02:16

  Anna, utmärkt skrivet!

  Det som Rikspolischef Bengt Svensson och rikskriminalchef Henrik Malmquist önskar sig, hör hemma i totalitära samhällen. Har de sovit på historielektionerna?

  1. LEJon

   May 8, 2014, 20:54:28

   De skolkade förmodligen från historielektionerna, lekte tjuv och polis istället.

 4. Kloker

  May 8, 2014, 23:04:33

  Bra skrivet, Anna!

  1. Rasmus

   May 9, 2014, 19:50:14

   Nu har väl rikspolischefer / rikskrim rent historiskt inte alltid haft rent mjöl i påsen men; man kan ju fråga sig på vilka direktiv de agerar? Intressant replik från Banhof som belyser det hela på ett intressant sätt; är Svensson och Malmquist fullkomligt naiva eller driver de opinion för en totalitär polisstat (och vems ärenden går de då?)?

   Tack Anna för en sansad politisk röst. Ni har min i EU-valet.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *