Pages

Categories

Search

 

Jag är en kvinnofientlig tölp

Jag är en kvinnofientlig tölp

by
May 15, 2014
Politik
24 Comments

Enkäter, enkäter. Överallt enkäter. Inför EU-valet dimper det ner massor med enkäter från media och olika organisationer som alla vill veta hur man ställer sig till just deras hjärtefrågor. Det är naturligtvis bra, men i princip alla dessa enkäter lider av samma problem. De tar avstamp i en cementerad rödblå blockpolitik och slår fast att alla stora politiska frågor kan reduceras ner till ett enkelt JA/NEJ-svar. Allt bortom denna binära värld leder till ett ekande tomt: “Does not compute.” Jag måste erkänna att jag börjar misströsta och gnugga tinningarna mer än jag borde.

Problemet med denna typ av enkäter är att man skapar en verklighetsfrånvänd plattform för den politiska debatten, en plattform utan utrymme för nya tankesätt eller fördjupade svar. Visst kan man knöla ner den politiska debatten i en burk formalin så att den förblir det den alltid varit, ställa samma frågor och få samma svar, men är det verkligen önskvärt? Leder det verkligen till hållbara och långsiktiga lösningar? Jag tror inte det.

Det behövs en politisk debatt bortom den traditionella rödblå sörjan och enkla JA/NEJ-svar. Världen är för komplex och mångskiftande för att rymmas i en sådan politisk hobbithåla. Vi är många vars politiska visioner för framtiden kräver ett mer öppet sinne och en plattform med högre i tak. Världen har förändrats och den politiska debatten behöver hänga med, ställa fler frågor och erbjuda relevanta svar. Jag har naturligtvis inte alla svar för framtiden, men en rimlig gissning är att framtiden inte kommer att byggas av enkla JA eller NEJ.

I går fick jag ännu en enkät som illustrerar det här problemet. Det var en mycket trevlig förfrågan från Feministiskt Perspektiv som ville att jag skulle svara på deras enkät. Enkäten tar upp en rad viktiga frågor. Problemet är, som alltid, att man bara får svara JA eller NEJ på dem, vilket gör att risken för att man ser ut som en tölp är överhängande hur man än svarar.

Jag vill poängtera att enkäten från Feministiskt Perspektiv bara är ett exempel. Den är inte på något sätt ett skräckexempel, snarare tvärt om. Jag har till exempel fått otaliga enkäter inför EU-valet som bara frågar om riksdagspolitik, vilket naturligtvis blir vilseledande för människor som står i begrepp att rösta. Jag tycker dock att den här enkäten är kort och konkret och på ett bra sätt illustrerar det allmänna problem som jag vill lyfta.

Nåväl, här kommer frågorna och mina svar för att illustrera problemet som jag just beskrivit:

FRÅGA 1: Kommer du att stödja en EU-gemensam lagstiftning mot våld mot kvinnor som är tvingande för alla medlemsländer med golv för vilka åtgärder varje land måste vidta?

Det är oerhört viktigt att jobba mot allt våld i nära relationer på alla politiska nivåer, även på EU-nivå. Det är också viktigt att vara väl medveten om att våld tyvärr förekommer i alla typer av nära relationer, även samkönade relationer, samt att även män i vissa fall drabbas. Det är därför viktigt att inte låsa sig fast i en tanke om att våld bara drabbar kvinnor i heterosexuella relationer. Om samhällets hjälp till människor som utsätts för våld i nära relationer utgår från att det bara är denna grupp som drabbas, så leder det till att andra drabbade grupper får ingen eller undermålig hjälp. Därför kommer jag att arbeta för att de delar av den här frågan som ligger på EU-nivå utgår från denna helhetssyn. Det handlar då egentligen främst om stöd till reformarbete nationellt, eftersom misshandel är en polissak och därmed inte en fråga som ligger på EU-nivå.

Jag borde därmed tekniskt sett ha svarat NEJ på frågan eftersom jag tycker att det är viktigt att allt våld i nära relationer uppmärksammas. Jag svarade dock JA, för att det var det enda sättet att indikera att jag inte är en oempatisk typ som tycker att misshandel är okej.

FRÅGA 2: Bör EU införa gemensam lagstiftning som garanterar alla Europas kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter?

Det är en självklarhet att alla människors, både kvinnors och mäns, sexuella och reproduktiva hälsa garanteras. Det borde dessutom vara en självklarhet att alla kvinnor har rätt till fri abort och jag anser att det är viktigt att EU arbetar för att så ska bli fallet. Man ska dock vara medveten om att länderna inom EU har väldigt olika syn på den här frågan och om man hastar fram en gemensam lagstiftning, så riskerar man de facto att abortmotståndare i vissa länder lyckas få genomslag och sänka nivån i dessa frågor i andra länder. Därför är det viktigt att till exempel ge stöd till organisationer som arbetar på en nationell nivå för förbättringar i de här frågorna om man vill lyfta upp det hela på EU-nivå.

Jag borde därmed kanske ha svarat NEJ med hänvisning till riskerna att sänka ribban i mer mogna länder. Jag svarade dock JA för att det var det enda sättet att indikera att jag inte är en “Ja till livet!”-typ.

FRÅGA 3: Ska hbtq-personers rättigheter garanteras genom EU-gemensamma regleringar med sanktionsmöjligheter?

Jag är själv homosexuell och tycker självklart att alla hbtq-personer i Europa ska åtnjuta samma rättigheter och möjligheter som alla andra. Europaparlamentet har tagit ställning mot diskriminering på grund av sexuell läggning, men i praktiken är det långt kvar innan alla medlemsländer inkorporerat detta. Det finns dessutom fortfarande väldigt lite uttalat stöd för transpersoner inom EU. Precis som i abortfrågan, så bör man vara medveten om att länder inom EU har kommit olika långt i sin syn på hbtq-frågor och att man bör vara vaksam så att gemensamma lagar inte sänker ribban i de länder som kommit längre än andra. Därför är det även här viktigt att till exempel ge stöd till organisationer som arbetar med dessa frågor på en nationell nivå.

Jag skulle därmed ha kunnat svara både JA och NEJ med hänvisning till att gemensamma lagar inte nödvändigtvis betyder bättre lagar. Jag svarade dock JA, eftersom det var det enda sättet att indikera att jag inte är en homo- eller transofobt pucko.

FRÅGA 4: Kan du tänka dig att rösta ja till TTIP-avtalet om det ger företag rätt att stämma och begära skadestånd av länder som inför lagstiftning med negativ påverkan på företagets vinster?

Jag svarade NEJ. Jag borde naturligtvis ha fått möjlighet att svara HELL NO, eftersom det bättre beskriver min inställning till TTIP som är ett otyg som inte hör hemma i demokratier.

FRÅGA 5: Skulle du stödja ett krav på kvotering för könsbalans inom EU:s egna institutioner, liknande det förslag till direktiv som EU-parlamentet röstat igenom när det gäller bolagsstyrelser?

Det är väldigt viktigt att få en bättre könsbalans inom EU:s egna institutioner. Det finns dock flera sätt att uppnå detta på. Kvotering kan vara ett bra verktyg för att sätta igång en förändring, men det är och förblir en quickfix, inte en långsiktig lösning. EU:s institutioner behöver mycket bättre mångfald på många plan: fler kvinnor, fler hbtq-personer, fler personer med utomeuropeisk bakgrund, fler yngre. Kvotering är ett trubbigt verktyg som inte är nog för verklig förändring. Det behövs ett mer grundläggande arbete för att uppnå det.

Jag svarade NEJ och eftersom mina tankar kring det hela inte ryms, så löper jag risk att klassas som den kvinnofientliga tölp jag verkligen inte är.

FRÅGA 6: FN:s oberoende expert för demokrati och en jämlik världsordning, Alfred de Zayas, föreslog i april en global folkomrösning om nedrustning och uppmanade världens regeringar att minska militära utgifter med 10 procent för att istället investera i social upprustning. Skulle du stödja ett sådant förslag om det togs upp i EU-parlamentet?

Jag skulle absolut rösta ja som en symbolisk handling, men jag tycker egentligen inte att parlamentet ska ägna sig åt symbolpolitik, utan åt konkret politik. Det vore fantastiskt om alla drog ner sina militära utgifter med 10 % och istället investerade i social upprustning. Problemet är att de Zayas idé är en utopi. Idén om en global folkomröstning bygger på att alla människor faktiskt har en demokratisk möjlighet att rösta. Det har många människor tyvärr inte. De kommer inte heller att få det bara för att EU-parlamentet fattar ett symbolbeslut. Jag ser därför hellre att EU arbetar för fred och social upprustning genom olika konkreta politiska beslut.

Jag skulle därmed ha kunnat svara precis vad som helst. Jag svarade dock JA, inte för att det i realiteten spelar någon som helst roll, utan för att det åtminstone är ett svar som visar att jag inte är en krigshetsare som skiter i social upprustning.

FRÅGA 7: I stora delar av Europa lever romer i misär. I hela Europa fortsätter romer att vara den mest diskriminerade folkgruppen. Vilka genomgripande reformer är du beredd att arbeta för som kan motverka den anti-romska rasismen, säkerställa romernas mänskliga rättigheter och kompensera för begångna övergrepp och kränkningar? Ange minst ett konkret exempel.

Eftersom jag på denna fråga fick formulera ett ordentligt svar, så svarade jag detta: Behandlingen av Europas romer är skamlig. Det är viktigt att arbeta mot den diskriminering som drabbar romer och andra utsatta folkgrupper på alla politiska nivåer i EU och i Sverige. Det är till exempel inte rimligt att uppemot 100 000 romer i Europa är papperslösa och därmed i stort sett rättslösa. Dessa människor saknar måhända papper, men de saknar inte människovärde. Vi måste ge alla dessa människor en väg in i samhället. Det går naturligtvis aldrig att sätta ett pris på kränkningar, men det är ändå viktigt att samhället erkänner kränkningar och kompenserar de övergrepp som romer dagligen drabbas av.

Jag har skickat in mina JA/NEJ-svar till Feministiskt Perspektiv och givit dem länken till det här inlägget. Förhoppningsvis länkar de hit. Jag tänker hur som helst länka in dem när de publicerar alla svar.

Kontentan av detta är att man hamnar i en omöjlig situation. Alla de här enkäterna tvingar en att svara på ett sätt som till viss del vilseleder väljarna. Om jag fått utrymme att ge mer än futtiga JA/NEJ-svar, så hade några JA och NEJ bytt plats i enkäten ovan. Inte för att jag inte vet vad jag tycker, utan för att JA/NEJ-svar är ett urdåligt sätt att informera om och värdera vad en person eller ett parti tycker.

Att ha schyst koll på politiska frågor och hur de vandrar genom det politiska systemet borde premieras i debatten, men tyvärr blir det istället något som ligger en i fatet när man står öga mot öga med alla dessa JA/NEJ-enkäter. Även om ett NEJ rent tekniskt sätt är det mest rimliga svaret på fråga ett och två på grund av de skäl jag anger ovan, så går det inte att svara NEJ utan att framstå som en representant för Westboro Baptist Church – alltså den raka motsatsen till allt jag är och tycker.

Jag tycker genuint synd om alla människor som ska försöka fatta ett välinformerat beslut vid valurnorna baserat på alla dessa missvisande enkäter.

Anna Troberg

Anna Troberg är verksamhetschef för Wikimedia Sverige och författare, men bland de karaktärsdanande ungdomssynderna kan hon räkna några år som bokförlagschef och ett förflutet som partiledare för Piratpartiet. Hennes humoristiska roman "Chefer från helvetet" är publicerad i Sverige, Norge och Finland. Hennes motto är: "Life is pain. Get used to it ... or make it better!" Åsikterna på bloggen är hennes egna.

Other posts by


24 Responses

 1. Qeruiem

  May 15, 2014, 16:50:17

  Det är just för att du är precis den tölp du är som gör att du har mitt orubbliga förtroende i politiken, ett privilegium (om än ett ganska försumbart dylikt) som är unikt bland landets partiledare.

  Jag vet för lite om världens samtliga partiledare för att garantera samma exklusivitet internationellt, men so far verkar det skralt med motsvarande principfasta ryggrad även på den internationella politiska spelplanen.

  1. Joshua_Tree

   May 15, 2014, 16:53:54

   What he said.

   1. manen

    May 18, 2014, 21:12:01

    +1

  2. Micke Kuwahara

   May 15, 2014, 17:08:09

   Yup, What he said, indeed.

  3. Bergtroll

   May 15, 2014, 18:46:26

   I totally agree.

 2. Robert Ljung

  May 15, 2014, 17:05:30

  Vilken hemsk människa du är som skrämmer traditionella enkäter med att kvantpositionerna dig 😉

 3. Elfridiskt - foto - kreativitet - livet

  May 15, 2014, 17:05:45

  Jag har förtidsröstat idag. Mitt val var inte speciellt svårt. Fortsätt kämpa!

 4. gurrfield

  May 15, 2014, 17:20:03

  Yttrandefrihet borde inte vara en “frihet”. Det borde vara en förbannad skyldighet eller plikt. Annars kommer många smarta personer med bra idéer av “taktikskäl” hålla käften och då blir det ju som det blir.

  Tack för ett underbart bra jobb Anna! Du är king! Eller hmm, queen? Äh skit sam.

 5. Coinhunter

  May 15, 2014, 18:34:17

  Yarr!

 6. Oscar Hjertqvist

  May 15, 2014, 18:54:26

  Varför ens svara på dessa överförenklande och endimensionella frågor som verkar utgå från att den svarande är elev i mellanstadiet istället för aktiv politiker? Ett standardsvar på temat “Bra att ni engagerar er. Tyvärr går det inte att svara ja/nej på era frågor med mindre än att jag glömmer bort allt jag vet om EUs beslutsprocesser och läget i resten av EUs medlemsländer. Att driva en fråga i EU kan ofta få motsatt effekt än önskad, vilket gör mig skeptisk att höja alla ämnen till EU. Med anledning av denna komplicerade verklighet avstår jag från att svara på er enkät. Vill ni veta mina åsikter i frågorna kan ni söka på http://www.annatroberg.se” torde räcka för att inte stämplas som nynazist.

  1. Anna Troberg

   May 15, 2014, 22:26:22

   Hej Osacr!
   Man försöker naturligtvis svara så gott man kan för att man annars tackar nej till möjligheter att exponeras i media. Det kan man kosta på sig när man funnits i 100 år och redan är invald överallt. Det kan man inte kosta på sig när man är i Piratpartiets situation.

 7. Kloker

  May 15, 2014, 19:07:56

  Medias bevakning med “snabbfrågor” och enkäter av det här slaget med endast ja och nej svar gör politiken ytlig. Väljarna är de stora förlorarna.

 8. Roger Magnusson

  May 15, 2014, 19:20:57

  Mycket bra! :)

 9. Henry Rouhivuori

  May 15, 2014, 19:26:11

  Heja Anna!

 10. Staffan Näs

  May 15, 2014, 20:07:24

  Mycket underhållande och underbar läsning, gillar att det finns vettiga människor inom politiken, oavsett deras partitillhörighet.

 11. Jerker Montelius

  May 15, 2014, 21:58:14

  1. Krister Renaud

   May 16, 2014, 11:52:43

   En klassiker. Hela serien är humorn till trots en källa till många värdefulla insikter.

 12. Emil Lundberg

  May 15, 2014, 22:39:51

  Mycket bra skrivet och resonerat, men det är en grej som sticker mig i ögat: På fråga 7 ber de en att komma med ett konkret exempel, och jag kan inte undgå att lägga märke till att konkreta exempel lyser med sin frånvaro i ditt svar.

  Inte för att jag på något sätt tror att du och Piratpartiet inte skulle jobba för en förbättring, men just det stycket var just ett sådant intetsägande politiskt korrekt standardsvar som jag fått intrycket av att Piratpartiet gärna pekar ut och är stolt över att inte syssla med. 😉

 13. Martin

  May 15, 2014, 23:47:14

  Som man frågat får man svar.

 14. Rick

  May 16, 2014, 08:30:08

  Hej Anna

  Här har du en potentiell ny väljare som är besviken på sitt “gamla” parti. PP är definitivt ett seriöst alternativ – och detta säger jag efter långt övervägande, inte som ett hugskott. Det finns egentligen bara en sak som bekymrar mig med PP och det är den där överslätande attityden gentemot dagens svenska feminism. Rimligtvis borde de totalitära förslag som ständigt kommer från det hållet få PP att dra öronen åt sig, men så verkar inte vara fallet. Jag säger ingalunda att PP borde gå till storms mot den intoleranta avart som den svenska feminismen kommit att bli, utan det räcker med att sluta visa förståelse för makabra utspel, som t.ex. det där med att omskola männen – alldeles oberoende om det sker i form av kurser på arbetsplatser eller i koncentrationsläger.

  Dina svar ovan vittnar dock om att du har en djupare förståelse för frågorna, så det kan gott och väl hända att PP får räkna med en röst till.

 15. Daniel

  May 16, 2014, 10:28:30

  Du är så bra Anna!

 16. Skarlman

  May 16, 2014, 12:41:10

  Jag antar att det är på dessa enkätsvar och liknande som diverse valkompasser sedan baseras. Jag gjorde just ett sånt test och är tydligen centerpartist.

  Centerpartist liksom.

 17. Scary Devil Monastery

  May 17, 2014, 14:31:30

  På de villkoren kommer jag nu alltid att vilja ha en tölp som partiledare. :)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *