Pages

Categories

Search

 

En målvakt är en del av ett lag

En målvakt är en del av ett lag

by
July 4, 2014
Politik
36 Comments

Jag är i Almedalen, men passar på att ägna mig åt lite transparens. Piratpartiets före detta EU-parlamentariker Amelia Andersdotter har i en bloggpost riktat kraftig kritik mot mig, ledningen, styrelsen, enskilda aktivister och vårt ungdomsförbund Ung Pirat. Jag är helt säker på att vi alla gjort misstag under mellanvalsåren och EU-valrörelsen. Jag är lika säker på att vi alla gjort en massa bra saker och det är tråkigt att det inte får något utrymme i bloggposten.

Jag börjar med några allmänna reflektioner:

Partiet har under de senaste åren genomgått en stor utveckling, både organisatoriskt och politisk. Vi har fått bättre interndemokrati. Den politiska plattformen har breddats. Det är en positiv utveckling som är helt nödvändig för partiets fortlevnad och möjlighet att påverka långsiktigt. Men, med förändring kommer alltid ett viss mått av smärta.

En sådan smärta är känslan av att vi måste välja mellan politiska kärnområden och andra politiska områden. Det är dock en fantomsmärta. Vi behöver inte alls välja mellan kärnfrågor och andra frågor. Det går utmärkt att ägna sig åt alltihop. Vi ska ägna oss åt alltihop. Jag har försökt vara tydlig med det, men jag inser att rädslan för att tappa vår kärna finns kvar hos en del.

Därför säger jag detta extra tydligt: Våra kärnfrågor är och förblir viktiga. Vi ska utveckla dem. Vi ska vara i den absoluta framkanten i dem. Vi ska ständigt jobba med att hitta nya och bättre sätt att kommunicera dem. Samtidigt ska vi fortsätta att lyfta andra politiska områden. Man måste inte välja att antingen prata om övervakning eller skol- och hbtq-frågor. Man kan prata om alltihop och inte sällan inser man att de faktiskt hör ihop mer än man tror. Andra partier klarar av detta. Det gör Piratpartiet också.

Både de organisatoriska och de politiska förändringarna har beslutats demokratiskt av medlemmarna på medlemsmöten. Man kan naturligtvis ha olika åsikter om förändringarna är bra, men det blir lite märkligt när man väljer att kritisera enskilda personer eller instanser i partiet för demokratiskt fattade beslut. Demokrati handlar inte om att alltid få som man själv vill, utan om att försöka komma så nära kollektivets samlade åsikt som möjligt. Det må vara en utmaning, men det är också en naturlig del av partiets mognadsprocess.

Detsamma gäller listan till EU-valet. Vi hade en medlemsomröstning och medlemmarna placerade mig på tredje plats. Det enda jag hade kunnat göra för att påverka det hade varit att inte alls vara med på listan. Det var ett alternativ jag själv lyfte flera gånger, men i samråd med resten av ledningen kom vi fram till att det fanns mediala poänger med att även jag fanns med på listan och därför ställde jag mig till medlemsmötets förfogande.

Vad det gäller min lön från partiet, så har Amelia blivit felinformerad. Partistyrelsen lade budgeten för 2014 i början av året. I den budgeten lade man undan pengar till en partiledarlön för den händelse att vi inte fick förnyat mandat i EU-parlamentet. Man ansåg att det vore skadligt för partiet att ha en partiledare som behövde leta nytt jobb mitt under valrörelsen. Jag var av naturliga skäl inte med i den diskussionen, men jag gissar att styrelsen kan bistå med mer information om hur man tänkte. (Styrelsens mötesprotokoll, budgetbilaga.)

Min anställning hos partiet ser i nuläget ut så här: Jag har en visstidsanställning från den första juli till den sista december. Lönen är 45 000 i månaden och varsel och uppsägning är enligt LAS. Det rör sig alltså inte om ett avgångsvederlag eller om en fallskärm, utan om lön. Skulle jag bli avsatt eller sluta före den sista december i år, så upphör löneutbetalningarna enligt LAS.

Detta ryms i den pott som styrelsen avsatte i början av året. Jag har ingen aning om hur det kommer att se ut nästa år. Det beror på hur partiets ekonomi ser ut och på vilka prioriteringar styrelsen väljer att göra när man spikar budgeten. Här är en kopia av mitt anställningsavtal för den som är intresserad.

Det kan vara svårt att koppla ihop saker som händer i och kring partiet med någon enskild persons arbetsinsats. Att det sker saker och att det är resultatet av enskildas insatser lokalt och centralt torde dock vara uppenbart.

Utan dessa enskilda insatser skulle vi inte ha någon central samordning av valkampanjen. Vi skulle inte ha ett europeiskt Piratparti. (Ett parti som för övrigt har en eminent ledare i Amelia.) Vi skulle inte haft något kampanjmaterial. Jag skulle inte fått intervjucoaching. Vi skulle inte haft valstugor runt om i landet. Utan dessa enskilda insatser skulle vi inte ha ett parti överhuvudtaget.

Alla dessa människor tror på vår politik och lägger ner oerhört mycket tid på olika sätt se till att partiet kan sprida den. Gör de allt 100% rätt hela tiden? Självklart inte. Det gör ingen. Och vad är ens 100% rätt? Vems åsikt är facit? Poängen är att de alla också gör en massa bra saker för partiet och för det förtjänar de vår respekt.

Jag förstår inte heller kritiken mot att vårt ungdomsförbund Ung Pirat kört sitt eget race. Ungdomsförbund ska köra sitt eget race. De ska vara en blåslampa i moderpartiets rumpa. Det vore fel och ohållbart om jag satt som en bidrottning och kommenderade runt dem som små arbetsbin. De är sina egna och gör som de vill.

Slutligen vill jag rikta några ord direkt till Amelia:

Amelia, jag hyser den största respekt för din djupa kunskap inom Piratpartiets kärnområden och för ditt arbete i EU-parlamentet. Få, om ens någon, skulle på den korta tid du fick i parlamentet ha kunnat uträtta så mycket. Det kan ingen någonsin ta ifrån dig.

Kanske är priset för ditt fantastiska engagemang i parlamentet att du nu känner dig bortkopplad från den utveckling som partiet genomgått i Sverige. Det har aldrig varit min mening att bidra till den känslan. Din spetskompetens är viktig för utvecklingen av partiets kärnområden.

Vi är väldigt olika, du och jag. Jag tror att vi kan enas om att vi har svårt att kommunicera med varandra. Men, vi har icke desto mindre faktiskt gjort det. Inte lika mycket som någon av oss skulle ha velat, men dock. I den mån det fallerat, så vilar skulden på oss båda.

Våra olikheter behöver inte vara en svaghet. De skulle lika gärna kunna vara en formidabel styrka. Jag sätter mig gärna ner i lugn och ro med dig och försöker hitta ett sätt att kommunicera bättre med varandra.

Vi är båda viktiga för partiet. Vi bidrar till viss del med helt olika saker, men vi bidrar båda med saker som partiet behöver. Du och jag ska hacka politiken, inte hacka på varandra.

Anna Troberg

Anna Troberg är verksamhetschef för Wikimedia Sverige och författare, men bland de karaktärsdanande ungdomssynderna kan hon räkna några år som bokförlagschef och ett förflutet som partiledare för Piratpartiet. Hennes humoristiska roman "Chefer från helvetet" är publicerad i Sverige, Norge och Finland. Hennes motto är: "Life is pain. Get used to it ... or make it better!" Åsikterna på bloggen är hennes egna.

Other posts by

Related Post


36 Responses

 1. Fredrik

  July 4, 2014, 19:14:45

  “Du och jag ska hacka politiken, inte hacka på varandra.”

  Menar du här att det inte får förekomma någon kritik inom partiet?

  Visst vore det trevligt om det inte behövdes, men om det nu gör det…

  1. Anna Troberg

   July 5, 2014, 08:13:23

   Hej Fredrik!
   Det går som synes alldeles utmärkt att kritisera saker internt. Amelia får ju till exempel ett trevligt svar av partiledaren efter bara några timmar. Det jag menar är att ett partis existensberättigande ligger i arbetet med att demokratiskt utveckla och driva politik , inte i att själv få precis som man vill hela tiden.

 2. Amelia Andersdotter

  July 4, 2014, 21:09:02

  Anna: min allvarligaste anklagelse mot dig och partiledningen är att ni konsekvent sätter din försörjning före det som är bra för partiet. Ni gjorde det i valberedningen, ni gjorde det under höstmötet, ni gjorde det i våras och ni har gjort det igen inför riksdagsvalet.

  Det jag utläser av din bloggpost är att ingenting kommer förändras, allting tuffar på, allt går bra nu, att människor är uppgivna, ledsna, vilsna och kanske inte ens vet vad du menar när du säger “kärnpolitik” är helt okej.

  Jag har pratat med flera styrelsemedlemmar som säger samma sak. Ingenting kommer förändras. Lagt kort ligger. Ingen har aggressivt försvarat att det ska vara på det sättet men alla säger att det är helt orealistiskt att göra någonting annorlunda. För Piratpartiet är idag lika spännande som Socialdemokraterna och lika obenäget till konflikter och förändring.

  Om jag hade velat vara sosse hade jag inte blivit pirat.

  1. Anna Troberg

   July 5, 2014, 08:37:52

   Hej Amelia!
   Min försörjning är ganska ointressant. Jag kan få ett nytt jobb om det kniper. Det är däremot inte ointressant att partiet har en partiledare som kan ge sitt allt till partiarbetet – oavsett om det är jag eller någon annan. Jag ser ingen möjlighet att driva partiet vidare utan det. Och naturligtvis kostar det att få någon med de kvalifikationer som krävs och som är beredd att arbeta 24/7.

   MEN, en partiledarlön är bara en del av kakan. Partiet behöver säkra sin framtid på många olika sätt. Ekonomiskt behöver vi se till att bli starkare. Vi tittar nu på diverse olika finansieringsmöjligheter som kan komplettera de donationer vi redan får. Vi skulle gärna vilja kunna skicka ut mer pengar lokalt, satsa på en afk-kongress, etc.

   Partiet behöver också utvecklas politiskt. Det betyder dels att vara i framkant i våra traditionella kärnfrågor. (Vilket är ett område där jag anser att du har väldigt mycket att tillföra.) Det betyder också att bli bättre och mer trovärdiga på de politiska områden som vi ganska nyligen börjat nosa på och inkorporera i vårt politiska program.

   Jag vet att vi är oeniga om hur viktigt det är att ha en heltäckande politisk plattform och det är helt okej. Men, vi har medlemsmötesbeslut som förpliktigar mig som partiledare att även lyfta frågor som du kanske tycker är irrelevanta, eftersom det finns många medlemmar som tycker att de är relevanta.

   Vad det gäller styrelsen, så kan jag i min roll bara agera på vad styrelsen beslutar kollektivt och de beslut som fattats under de senaste åren har tydligt pekat ut för ledningen att ett breddat politiskt fokus är vad styrelsen vill se. Finns det enskilda ledamöter som tycker annorlunda, så har de av outgrundlig anledning inte sett till att det syns i styrelsens mötesprotokoll.

   Inte heller jag vill vara socialdemokrat. Det verkar tråkigt. Inte heller gillar jag stagnation. Det är därför jag varit och är mycket positiv till det stora förändringsarbete som Piratpartiet gjort under de senaste åren. Jag ser det som den enda möjligheten att fortsätta vara en relevant kraft i politiken.

   Jag vill dock poängtera att detta handlar om partiet sammantaget och inte är något som på något sätt förhindrar att enskilda pirater väljer att fokusera på det de tycker är mest relevant. Jag rekommenderar pirater att göra just det. Det är så vi får initierad politik inom olika områden. Det får man inte om alla ska hålla på med allt. Vår styrka är att olika människor är bra på och fokuserar på olika saker. Ingen behöver sluta hålla på med politik X för att någon annan jobbar med politik Y. Det är inte det antingen eller som jag förstår att du är rädd för.

   Jag tror inte att vi står så längt bort från varandra som du tror. Det tror jag att du skulle upptäcka om vi satte oss ner och pratade med varandra i lugn och ro. Jag är på om du är det. :-)

 3. Anders Berggren

  July 4, 2014, 21:44:20

  PP har ju under året polisanmält politiker och singalspannat på FRA det ungefär dom politiska sakerna som fram kommit ur media utan långa förvirrande ordbajsande debbat artiklar som överambitiöst skrivna. Jag ser fram emot nästa pajas nummer ur cirkus PP.
  Ska ni börjar jaga Henrik Pontén för fildelning med?

  Med skygglappar och utan förslag springer PP som vild häst DRIF lyckas bättre i media än PP även fast saknar stab eller folk med anställnings avtal.

  1. Anna Troberg

   July 5, 2014, 08:38:48

   Men hördu, du får allt uppdatera dig om vad Piratpartiet gör. 😉

   1. Amelia Andersdotter

    July 5, 2014, 10:22:56

    DFRI lyckas bättre med det de gör eftersom de är idealister. Därför lyckas de göra saker och få genomslag för detta.

 4. kalle

  July 5, 2014, 08:02:59

  Varför avgår du bara inte?

  Därför att du är inte bra nog att få ett annat jobb. Du liknar diktatorena i Afrika. Jag och migsjälv och min mat på bordet framför landet till vilka konsekvenser som. Du har inget alternativt sätt att överleva. inget jobb, inget yrke ingen karriär att falla tillbaka på. Även hela livet politikern Mona Sahlin ger intryck av att kunna något som gör henne anställningsbar. Nu vet även du varför du inte avgår. Men hur illa ör inte konsekvensen för pp?

  1. Anna Troberg

   July 5, 2014, 10:02:25

   Hej Kalle!
   Nå, jag är ledsen över att behöva göra dig besviken, men har jag utbildning, yrke, erfarenhet, erbjudanden och egna idéer, så mig kommer det inte att gå någon nöd på den dag det är dags att byta jobb. Däremot kommer det att gå nöd på PP om partiet om det inte kan ha en heltidsanställd partiledare, helt oavsett om det är jag eller någon annan.

   Dessutom är en anställd PL bare minimum. Partiet behöver egentligen ett kansli med en handfull anställda för att kunna göra allt det vi skulle vilja lokalt och centralt. Ett parti med 8 000 medlemmar driver inte sig själv om saker ska ske med någon slags mål och mening i ett långsiktigt perspektiv.

   1. kalle

    July 5, 2014, 11:56:17

    Uppenbart att du inte förstod inlägget, för då hade du kanske inte bekräftat kommentarens innehåll.

    Nu upprepade du bara floskler likt den yrkesbefriade personen du är. Bättre lycka nästa gång du är i ankdammen och beger dig ut på djupt vatten.

    1. Scary Devil Monastery

     July 7, 2014, 11:02:59

     “Uppenbart att du inte förstod inlägget, för då hade du kanske inte bekräftat kommentarens innehåll.”

     Uppenbart att någon ägnar sig åt halmgubbar. Eller försöker du säga att kommentatorn uttryckte sig så virrigt att det var svårt att förstå vad hen menade?

     “Nu upprepade du bara floskler likt den yrkesbefriade personen du är. Bättre lycka nästa gång du är i ankdammen och beger dig ut på djupt vatten.”

     Annas CV talar för sig själv. Med “yrkesbefriad” försöker du definiera en person som konsekvent haft en mycket rik och välutvecklad karriär och som har godtagit att ta steget in i politiken, därtillika till ett parti som i dagsläget kan ses som ett kraftigt moraliskt lyft men inte erbjuder den trygghet vanligt kontorsslaveri kan erbjuda?

     Man undrar hur du själv skulle ligga till med den definitionen av “yrkesbefriad”? Hemlös? Fas 3?

     Med all vederbörlig respekt – learn2read.

   2. Roland Eriksson

    July 6, 2014, 04:13:51

    Får ett intryck av att den där kalle är samma som han nejtillpirater eller vad han kallar sig. Lite samma tongångar. Bry dig inte om sådant folk, du har gjort ett bra jobb och kan säkert göra mer nytta på din nuvarande post.

  2. Henry Rouhivuori

   July 5, 2014, 14:56:28

   Om du menar att vara PL för Piratpartiet inte är meriterande när det gäller fortsatt karriär, så har Anna offrat mer än vad genomsnittspersonen skulle göra. Alternativet är att kalle i sin kommentar angriper privatpersonen Anna Troberg, något som jag finner taskigt.

  3. Minne

   July 5, 2014, 18:23:16

   Men du. Vad tror du att PP skulle vinna på en sån utveckling?
   Hur skulle valrörelsen och partiet förbättras av att PL avgår så tätt inpå valet?

   Att sedan hänge sig åt (ogrundad) kritik mot person legitimerar inte åsikten, att PL borde avgå, på något sätt.
   Lägg en motion om du vill se byte av PL.

  4. Scary Devil Monastery

   July 7, 2014, 11:11:22

   Nej men se, Nejtillpiraters lilla strumpdocka gör entré igén. Eller är det en av SD’s röstfiskare i farten med samma polemik?

   Ett par noteringar att anmärka. Anna’s karriär fram tills det att hon blev partiledare ger vid handen att hon kan välja och vraka bland välbetalda arbeten. Det kan du försöka definiera om till “…inget jobb, inget yrke ingen karriär att falla tillbaka på…” hur mycket du vill, men med den definitionen ligger 349 riksdagsmän betydligt sämre till.

   “Även hela livet politikern Mona Sahlin ger intryck av att kunna något som gör henne anställningsbar.”

   För att Anna i större delen av sitt liv fram tills att hon valde säga upp sitt jobb och ta vid som partiledare faktiskt varit framgångsrikt yrkesverksam framstår hon, enligt dig, som mindre anställningsbar än Mona Sahlin?

   Beati Pauperes Spiritu…

 5. Michaela

  July 5, 2014, 13:25:01

  Hej Anna, och hoppas Amelia läser detta också.

  Jag har röstat Amelia Andersdotter två gånger nu till EU-parlamentet och jag tycker att hon har gjort ett helt fantastiskt jobb under tiden vi satt i EU! Men denna lilla diskussion ni har just nu finner jag ganska onödig, samtidigt bra att ni tar den offentligt om den nu måste tas upp(Inte helt med i mina egna tankar här känner jag :)). Jag tycker att det är väldigt naturligt att vi har en partiledare som kan jobba helt utan att oroa sig för sin anställning och vad denne ska äta, framförallt fram till valet och åtminstone en stund efter ifall det värsta nu skulle ske för att hjälpa till att analysera varför. Våra debatter borde handla mer om politik och hur vi ska få världen att förstå dom än att hacka på varandra, åtminstone just nu.

  Anna, du gör ett fantastiskt jobb!
  Amelia, jag hade nog aldrig röstat på dig om jag inte visste att du var stark och sa precis vad du tycker.

  Låt oss fokusera på valet nu istället!
  Kram!

 6. Peter Andersson

  July 5, 2014, 15:39:06

  Låt mig först bara säga att jag tycker denna bloggpost var en mycket proffsig respons – kudos for det!

  Dock, så här i fotbollstider kan det vara värt att påminna om den gamla sanningen att om tränaren i en proffsklubb eller ett landslag “tappar omklädningsrummet” så är det normalt tränaren som får gå, även om hen egentligen inte gjort något fel i övrigt, även om hen formellt har styrelsen bakom sig, även om laget egentligen presterar efter sin verkliga snarare än försäsongsutlovade slash inbillade förmåga.

  Det har t.o.m hänt José Mourinho.

  När de ledande spelarna i A-laget inte har förtroende för tränaren längre så byter man tränare, eftersom det är den enda kända åtgärd som ibland rör om i grytan tillräckligt mycket, tillräckligt snabbt, för att rädda resten av säsongen.

  (Sedan brukar det ju normalt kunna hända saker på spelarfronten också efter att säsongen är slut, men det är en annan historia).

  1. emma

   July 5, 2014, 19:05:42

   hahahaha, underbar fortsättning av lagreferensen i fotboll! Den enda jag har att anmärka på är att det faktiskt inte nödvändigtvis är omklädningsrummet som tappats, det *kan* vara fanklubben på läktaren som ställer till saker också! 😉

   1. Ivan

    July 5, 2014, 20:55:54

    På valdagen är det bara fanklubben på läktaren som räknas.

    1. emma

     July 5, 2014, 22:41:06

     Nja, fortfarande kul att återknyta till den referensen – men därvidlag gör jag nog jämförelsen med resten av publiken, snarare än fanklubbar! 😉

 7. Scary Devil Monastery

  July 7, 2014, 11:28:09

  Jag kan inte direkt empatisera med Amelias inlägg. Även skrivet i affekt står hela den här debatten som ett levande bevis för att vi inte har blivit sossar.

  Den som i S eller för den delen M knystar mot partiledaren isoleras och fryses ut.

  I piratpartiet utsätts samtliga våra representanter för kontiuerlig och hård kritik. För mig innebär en debatt av den här typen inte en brist, när vad som demonstreras är att PP är ett parti för individuell frihet.

  Även partiledaren är på sin höjd primum inter pares som kontinuerligt tvingas bevisa sin kompetens i sin roll. I stället för som i M eller S, vara en diktator omgiven av en framodlad kader jasägare.

  Det faktum att Anna har tagit – med otroligt jämnmod – debatten och den transparens hon uppvisar i alla frågor som ställts, bevisar för mig att hon är lämpad att leda partiet. Själva rollen i sig innebär att ta skit från alla håll och kanter utan hejd utan att agera i affekt.

  @Anna

  Keep on trucking. Bara att kunna svara resonligt i ärenden av den här typen bekräftar för mig att du sitter på helt rätt plats. Respekt.

  Själv hade jag nog vid det här laget sänkt någon i strömmen.

 8. Andreas

  July 9, 2014, 18:04:45

  Har inget förtroende för PP eller Anna Troberg längre tyvärr. Det tar emot att säga det eftersom jag var en av alla som var ute på stan och samlade ihop signaturer för att förverkliga PP’s existens. PP lovade att inte börja ta ställning i för mycket annat för att aldrig behöva kompromissa med sina kärnfrågor.
  Det sades att Miljöpartiet t.ex. kanske skulle ändra sig i frågan om signalspaning (eller liknande) om dessa blev lovade någon förbättring angående miljön i utbyte och att man därför inte kunde lita på ett sådant parti på samma sätt som man kunde lita på PP.

  Dessa demokratiska medlemsmöten kanske inte har tillräckligt med medlemmar där och röstar eftersom partiet helt tappat sin riktning? Kanske vågar inte folk rösta emot vissa saker eller argumentera emot vissa saker öppet.

  Tycker också det känns som att gränsen mellan partiet och Anna Troberg är utsuddad. Anna använder piratpartiets facebook-konto som att det vore hennes personliga konto och diskuterar med folk i Piratpartiets namn. All kritik som kommer via kommenterar på Facebook-sidan får som svar att det går bra att lämna partiet om det inte passar. Anna skyller allt på demokratiska beslut och verkar försöka förneka sin egen roll i hur hon leder partiet.

  1. Anna Troberg

   July 9, 2014, 18:19:33

   Hej Andreas,
   du får naturlöigtvis tycka precis vad du vill om mig, men jag vill gärna rätta dig på ett par punkter där du har fel.

   1. Piratpartiet har i dag ett tämligen heltäckande politiskt program för att våra medlemmar vill ha det. De har på en rad medlemsmöten röstat fram de politiska ställningstaganden som Piratpartiet nu har i sitt partiprogram.

   Om du inte tycker om demokratiska medlemsmöten, så undrar jag vad alternativet är? Att jag eller någon annan sitter och leker diktator? Det skulle bli mycket dåligt eftersom många huvuden tänker bättre än ett. Det skulle dessutom gå stick i stäv med den politik vi tror på. “Vi tror på demokrati, men skiter i den själva.” är en dubbelmoral ett politiskt parti inte kan kosta på sig.

   2. Vad det gäller partiets Facebook-sida, så har vi en regel som säger att alla kommentarer från själva kontot ska åtföljas av initialerna på den administratör som postar. Så, ser du en kommentar som slutar med “/AT” så är det min. Har den några andra initialer, så är det någon av de andra.

   Jag använder bara detta system när jag upplyser om saker. Tex: “Här är en länk till partiprogrammet.” eller “Piratpartiet tycker si eller så.” I övrigt kommenterar jag med min egen Facebook-profil.

   Så, när du insinuerar att jag sitter och leker sockpuppet med partikontot, så har du helt enkelt fel.

   Vad det gäller att jag då och då säger till folk att Piratpartiet kanske inte är partiet för dem, så grundar det sig i att personer sitter och tex är grovt rasistiska eller sitter och propagerar för att man ska rösta på ett helt annat parti som inte har något med PP att göra. Har man de åsikterna och tycker man att PP är ett skitparti, så är PP inte det partiet man ska engagera sig i. Då finns det säkert andra alternativ där man kan känna sig mer hemma.

  2. Scary Devil Monastery

   July 10, 2014, 11:30:10

   “Kanske vågar inte folk rösta emot vissa saker eller argumentera emot vissa saker öppet.”

   Tror du verkligen – på fullaste allvar – att samma pirater som bloggar, postar på forum, och luftar sina åsikter rätt klart i det offentliga plötsligt inte “vågar” rösta som deras samvete bjuder dem?

   Nej du, den typen av partiledning har vi inte efter vad jag sett. Snarare tvärtom.

   Det du beskriver är moderaternas förfarande, där den som röstar mot reinfelt får se sig om efter nytt jobb med usla meriter nästa mandat. Eller finna sig i att för all framtid vara befriad från alla förtroendeuppdrag.

 9. Mask

  July 11, 2014, 21:51:28

  Amelia har ju rätt, men jag tror inte att hon går tillräckligt långt, PP har gett upp piratfrågorna i breddningen, inte minst mot hbtqpzn-frågorna och feminism, det var ju mest män från början, när Anna skrev om Pac-Mans Mona-Lisa-leende var när det spårade ur. Försöket att få in mer kvinnor gjorde inget för det men männen flyttade ut – Pac-Man skrumpnade ihop istället för att få ett brett leende.

  1. Anna Troberg

   July 14, 2014, 07:33:20

   Hej Mask,
   nej. Amelia har inte rätt. Vi jobbar med kärnfrågor varje dag. Problemet är inte att vi gör det för lite, utan att ingen utanför partiet uppfattat att vi gör någonting annat.

   Vad det gäller kvinnor och män i partiet, så är det faktiskt skittramsigt att lämna partiet för att vi försöker få bättre könsbalans. Kan man inte stå ut i en organisation som är till för både män och kvinnor, så borde man ta sig en allvarlig funderare över vilka konstiga hangups man har och reda ut dem så att de slipper sätta krokben för en i hela livet.

   1. Mask

    July 14, 2014, 21:32:51

    Om ni jobbar med kärnfrågorna varje dag, gör ni för lite för att kommunicera det. Från min synpunkt har det stannat nästan helt.

    Om det är tramsigt eller inte spelar ingen roll, det är i alla fall det som händer, och det som dödar PP.
    It’s my way or the highway resulterar mest i the highway tyvärr.

    1. Anna Troberg

     July 15, 2014, 11:05:59

     Hej Mask,
     well, då tittar du inte speciellt noga. I sociala medier pushar vi kärnfrågor hela tiden. Vi skriver debattartiklar om dem. Vi är ute och pratar om dem här och där.

     Och helt ärligt. Om det finns människor som inte kan vara med i PP för att vi tycker att det är bra att också ha kvinnliga medlemmar, så är det de personerna det är fel på och inte PP. En organisation som inte välkomnar alla har inte mycket till existensberättigande. Piratpartiet ska vara ett parti för framtiden. Om den framtiden helt utelämnar det ena könet, så vill inte jag ha den framtiden. Då har PP krashat och spelat ut sin roll och bör skyndsamt lämna plats åt en mindre inskränkt organisation som bygger en framtid där alla får plats.

     1. Mask

      July 15, 2014, 14:35:23

      Sociala medier håller jag inte till på av en anledning som jag trodde att PP skulle förstå, men debattartiklar läser jag. Hur många tidningar har ni debattartiklar i? AB och Expressen? Jag har aldrig sett en i någon tidning i min trakt.

      Nu gör du samma sak igen. “Om det är 99% som tycker si och så, är det dem det är fel på och hör inte hemma i PP”

      Men det var inte riktigt vad jag menade heller, utan den naturliga fördelningen som dras till er var huvudsak män, och sedan försökte ni svänga det till mer kvinnor, och då minskade männen utan att kvinnorna ökade, och resultatet blev just inget.

      1. Anna Troberg

       July 17, 2014, 10:13:49

       Jag har redan sagt det till dig på ett annat ställe och jag säger det igen. Kolla fakta innan du skriver magsura kommentarer.

       Här är de debattartiklar jag fått publicerade i rikstäckande media de senaste åren: http://www.annatroberg.se/debattartiklar-kronikor/ Där hittar du DN, SvD, Aftonbladet, Expressen, GP osv. Det är närmaree 150 stycken och det gör mig till den flitigaste svenska partiledaren på tidningarnas debattsidor.

       Här hittar du en massa andra artiklar som andra har skrivit i tidningar runt om i landet: http://nyheter.piratpartiet.se/category/debattartiklar-insandare/

       Jag gissar att du dessutom vet att det är fel att sätta citatecken runt något som inte är ett citat? Hur som helst, så speglar det där “citatet” mer vad du tycker än vad du tycker. Du har nämligen helt fel i det faktum att 99% av PP:s medlemmar skulle tycka att det är onödigt att ha med kvinnor i partiet. Faktum är att det är en ganska liten bitter minoritet som tycker att det är besvärligt att behöva umgås med kvinnor.

       Folk har inte lämnat partiet för att vi tycker att det är bra att även kvinnor engagerar sig. Folk har däremot lämnat partiet för att de inte står ut med hur en del kvinnor har behandlats i partiet. So well …

       1. mask

        July 18, 2014, 23:01:59

        Samtyckeslag och lag om “vårdslös eller oaktsam våldtäkt” torde vara ungefär samma sak, och kommer att betyda att kvinnans ORD är faktum, mannens ord värdelösa. Jag vill inte att kvinnor ska behandlas sämre än män, men jag vill inte att män ska behandlas sämre än kvinnor heller! Kvinnans absoluta rätt och mannens absoluta rättslöshet verkar vara det enda politiskt korrekta idag, annars är man “sexist”, “kvinnofientlig” e dyl.

        Jag tycker inte, repeterar INTE, att det är besvärligt att behöva umgås med kvinnor eller någonting i närheten av ett så dumt antagande. Jag menar att Piratpartiets idé mest lockar män, helt tydligt. Att tvångsvis ändra för att få procenten kvinnor närmare 50 kommer oundvikligen att innebära att många människor som råkar vara kvinnor som inte egentligen är tillräckligt engagerade dras in i partiet, och många människor som råkar vara män, som skulle vara mycket mer engagerade slängs ut. Om kvinnor (eller vilken grupp som helst) behandlas illa är det förstås fel och måste ändras, men varför ska man förändra fördelningen från verkligheten, att datanördar oftare är män är väl inte bara en fördom, utan en sann fördom?
        Fast du kanske bara låtsas att inte förstå för att kunna vara arg på mig?

        Vad hände mellan ’09 och ’10 som gjorde att ni rasade?

        1. Anna Troberg

         July 21, 2014, 08:39:31

         Well… Och i dag är det den som våldtars ord som gäller. (Inbilla dig inte för ett ögonblick att det bara är kvinnor som våldtas.) Jag är fullt införstådd med att det kan vara knepigt att avgöra skuldfrågan i våldtäktsmål, men något är fel när man kan komma undan med att spela dum i huvudet. “Åh, hen sa nej, men jag trodde att det betydde ja. Shit happens!”

         Jag är inte arg på dig. Att ha en annan åsikt än någon indikerar inte ilska utan faktiskt bara en avvikande åsikt. Det du skriver avslöjar dig dock en hel del. Män är mer intresserade av PP:s frågor. Well… Vad kan det bero på? Jag känner många kvinnor som är intresserade av PP:s frågor. De väljer dock att lägga sitt engagemang någon annanstans eftersom de möter personer som precis som du förutsätter att de inte har något i partiet att göra. Så, är det ointresse av frågorna eller unket bemötande som får dem att välja något annat? Har du ens funderat på om det kan vara något annat än att kvinnor inte är intresserade av frågorna? Om inte, så borde du fundera på det nu.

         1. mask

          July 27, 2014, 16:35:04

          I våldtäktsfrågan vill jag att det gamla talesättet “bättre fria tio skyldiga än fälla en oskyldig” fortfarande ska gälla. Det är tveksamt att det gör det redan idag, men man behöver inte göra lagstiftningen värre.

          Är du inte läskunnig? Nu har jag skrivit i minst tre inlägg att det inte borde spela någon roll vilket kön man har i Piratpartiet, rent ut sagt hur i helvete får du det till att jag tycker att kvinnor inte har någonting där att göra?

          Du börjar låta som kvoteringsjönsarna som håller för öronen och lallar när någon vågar påstå något så hädiskt som att det faktiskt finns skillnader mellan könen, eller att det finns andra anledningar än att kvinnor inte skulle tillåtas uppnå 50% på en viss arbetsplats som gör att det inte ser ut så.

          Det, eller ett internettroll.

          Ärligt talat tycker jag att du borde avgå, bland mycket annat på grund av dina unkna åsikter gentemot män. Du håller ju på att förvandla PP till en blandning av Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ, med endast en liten gnutta piratpolitik kvar.

          Och hur var det med registrerings- och personnummer egentligen? Om deras borttagande inte vore kontroversiellt, varför driver ni det inte?

          1. Anna Troberg

           July 28, 2014, 07:40:27

           Hej Mask,
           jag är läskunnig. (Det är btw tämligen oförskämt att antyda att jag inte skulle vara det.) Och eftersom jag är det, så kan jag också se vad du skriver och det du skriver indikerar att du tycker att det är tramsigt att tänka sig att det är dåligt för ett parti att låtsas som om kvinnor inte hör hemma i partiet eller i politiken.

           Jag har ingenting emot män. Jag är dock för jämställdhet och det är jag för att jag vet att det gynnar BÅDE kvinnor OCH män. Det är helt enkelt en grej som är bra för alla.

           Vad är piratpolitik? Jo, det är sådan politik som våra medlemmar röstat igenom på medlemsmöten att vi ska driva. Det är inte just den politik som du tycker att vi ska driva. So well, det blir en smula löjligt att du vill att jag ska avgå för att jag följer medlemsmötets beslut istället för dina personliga åsikter. Men, jag gillar demokrati, så jag kommer att fortsätta lyssna på medlemsmötena.

           Och så får du hyfsa till tonen annars blir du bortlyft ur diskussionen. Det går utmärkt att ha olika åsikter utan att uttrycka sig tölpigt.

              
 10. Lars

  September 19, 2014, 20:04:23

  Jag röstade på PP i de två senast EU valen, och i det förra riksdagsvalet men hade på något sätt fått känslan att PP tappat sin politiska kompass och den partiledare som mest fokuserade på för henne viktiga frågor. Därför blev det ett annat parti som fick min röst i år.
  Jag hade inte läst de här inläggen före valet, men det har ju ingen betydelse nu, men efter att ha läst alla kommentarer är jag stärkt i min övertygelse att jag gjort rätt som valde ett annat parti.
  Det verkar som piratpartiet fått en ordförande som är helt oförmögen att lyssna och fundera om det kan finnas något att ta fasta på i den kritik som framförs.
  Istället har PP en partiledare som med näbbar och klor försvarar sig (och sina privata intressen) ibland med argument i stil med “Passar inte galoscherna så dra åt helvete”, något som inte framstår som ett helt moget sätt att hantera kritik på.

  För att PP ska kunna behålla sina medlemmar och sin trovärdighet borde Anna Troberg, precis som andra partledare förlorat ett val, ställa sin plats till förfogande, samtidigt borde nog en del styrelsemedlemmar göra samma sak.

  Nu har PP fem respektive fyra år på sig att försöka formulera en politik som gör att man kan vinna tillbaka och de symaptisörer som Anna Troberg et consortes skrämt bort och förhoppningsvis få ihop ett lag som förmår att ta nya tag och vinna väljarnas förtroende vid nästa val.

  1. Anna Troberg

   September 19, 2014, 22:58:36

   Hej Lars!

   — Partiets politiska inriktning bestäms på medlemsmötena av våra medlemmar. Där kan alla medlemmar vara med och påverka.

   — Jag driver den politik som medlemmarna beslutat att vi ska driva. Jag skulle vilja att du preciserade avd du menar med mina “privata intressen”.

   — Jag fick över 5000 personkryss. Det är mer än övriga nio på topp tio-listan fick tillsammans. Jag tror att det är ett tecken på att jag inte skrämmer iväg väljare. 😉Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *