Pages

Categories

Search

 

FP fortsätter att sporta 50-talspolitik i skolfrågor

FP fortsätter att sporta 50-talspolitik i skolfrågor

by
August 11, 2014
F1, Kunskap, Politik
6 Comments

Just nu sitter 50-talet någonstans och surar och vill ha tillbaka sin skolpolitik. I dag rapporterar TT nämligen att FP i sitt valmanifest inkluderat en punkt om att införa ordningsbetyg i högstadiet och gymnasiet.

Det är naturligtvis önskvärt att elever uppför sig på ett trevligt sätt i skolan. Det gör skolan trevligare för dem själva, för andra elever och för skolpersonalen. Jag ställer mig dock mycket frågande till exakt hur ett ordningsbetyg ska kunna åstadkomma detta. Redan i dag avspeglar det sig i övriga betyg om en elev beter sig störande.

Ett dåligt ordningsbetyg hjälper ingen – inte den som stör och inte de som störs. Det som hjälper är att någon bryr sig om de underliggande orsakerna. Holberg var något på spåren när han skrev: “Folk säger att Jeppe super, men ingen frågar varför.” En elev som beter sig störande ska inte straffas med ett dåligt ordningsbetyg. Den ska ha en stödjande omgivning i skolan som bryr sig om att leta efter underliggande orsaker. Hur ser elevens sociala sammanhang ut? Hur ser det ut hemma? Hur ser deras skolsituation ut? Svaret är sällan långt borta om man bara vågar ställa frågan.

Vi vet att många barn och ungdomar har problem hemma och/eller i skolan. Vi vet att många lider av psykisk ohälsa. Dessa problem löser man inte med ordningsbetyg. De löser man genom att se till att skolan är förberedd och har kunskap och möjlighet att hantera dessa problem. Se till att alla elever har god tillgång till kurator, psykolog och psykoterapeuter. Fortbilda skolpersonal löpande, arbeta förebyggande mot mobbning och lär ut grundläggande stresshantering till eleverna. Allt detta gör skolan bättre rustad att ta tag i de ordningsproblem som uppstår ur underliggande sociala och/eller psykiska problem.

De problem som uppstår ur understimulans och ointresse hjälps inte heller av ordningsbetyg. Vill man ha engagerade och intresserade elever, så måste man skapa en engagerad och intresserad skola med en trygg och bra arbetsmiljö. Alla människor är olika, men i skolan hälls vi i samma tratt och förväntas trilla ut på andra sidan likriktade och fina. Det är ett trasigt system, eftersom det inte premierar personlig utveckling. Hur vore det om vi istället försökte se och uppmuntra det som är unikt i varje människa? Det har FP och Alliansen (och för all del även Socialdemokraterna när de hade makten) misslyckats kapitalt med.

Så, hur går man vidare? Hur skapar man en skola där individen har utrymme att utvecklas? Ungefär här brukar en del ge upp och agitera för att man ska ta bort skolplikten och tillåta hemskolning. Jag är inte en av dem. Jag tror inte på hemskolning av samma anledning som jag inte tror på FP:s 50-talsskola. Hemskolning ersätter bara ett likriktande system med ett annat. Det är ett system som hämmar barn och ungdomars möjligheter att skapa sig en egen världsbild oberoende av föräldrarnas. Det är även under de bästa omständigheter knepigt och svårt att klippa navelsträngen och bli en självständig vuxen individ. En bra skola erbjuder många utmärkta tillfälle att få nya vyer av världen och skapa egna sociala band och sammanhang. Detta är extra viktigt för barn som växer upp i auktoritära miljöer och för tex hbtq-ungdomar som tyvärr inte alltid får det stöd de behöver hemma.

Nej, vi får som samhälle aldrig ge upp. Vi måste skapa en skola som är en öppen och trygg plats med gott om utrymme för barn och ungdomar att utvecklas till fritt tänkande och självständiga individer. Tyvärr hamnar dock den politiska debatten om skolan ofta snett. Inte sällan fastnar diskussionen redan vid om skolan ska vara i kommunal eller privat. I Sydkorea har eleverna redan robotar som lärare. I framtiden kan det bli så även i Sverige. Det får frågan om kommunal eller privat skola att blekna. De verkliga skolfrågorna är inte administrativa, utan handlar om kunskap, utveckling och kreativitet.

Vi ska inte ha en skola vars viktigaste uppgift tycks vara att se till att eleverna sitter still i bänken medan man bankar i dem fakta. Det rustar inte våra barn och ungdomar för ett vuxenliv i en snabbt föränderlig värld. Skolan måste ge dem verktyg som de kan anpassa efter deras egna förutsättningar och behov nu och senare i livet.

Kunskapsmässigt kan det betyda att man skiftar fokus i lärandet. Det är till exempel bra att kunna världens alla huvudstäder om man ska vara med i Jeopardy. I den riktiga världen, den utanför Jeopardy, är det bättre att veta hur man söker och validerar relevant information som man behöver. Det är kunskap som hjälper en i alla situationer här och nu och om 10, 20 eller 30 år. Det kan också betyda att man ger elever möjlighet att testa olika studietekniker för att se vilken som passar bäst för just den personen. Hittar man sin egen väg till lärandet, så kommer lusten att lära som ett brev på posten. Lärandet slutar handla om höga poäng på prov och bra betyg och börjar istället handla om ett livslångt lärande.

Arbetsmässigt kan det betyda att man släpper katederundervisningen och skapar en friare skola. I arbetslivet blir det inom många yrken mindre och mindre viktigt att vara på kontoret ett visst antal timmar och mer och mer viktigt att leverera en färdig produkt före utsatt deadline. Varför inte börja med det redan i skolan? För många elever skulle skolarbetet bli mer intressant och stimulerande om man hade större frihet att välja när, var och hur man jobbade med det. Den moderna tekniken ger stora möjligheter att individanpassa skolgången och göra den friare.

Redan i dag försöker många fantastiska lärare skapa en sådan skola, men de jobbar i ett system som inte stöttar dem i det arbetet. Piratpartiet vill skapa ett system som gör det. Vi vill skapa en skola som är en öppen, trygg och dynamisk mötesplats som engagerar, stimulerar och initierar. Skolan ska vara ett öppet fält att frodas och utvecklas på, inte en drivbänk att formas i.

Här kan du läsa mer om Piratpartiets skolpolitik.

10559777_10152617849721197_7599100054132780849_n

Anna Troberg

Anna Troberg är verksamhetschef för Wikimedia Sverige och författare, men bland de karaktärsdanande ungdomssynderna kan hon räkna några år som bokförlagschef och ett förflutet som partiledare för Piratpartiet. Hennes humoristiska roman "Chefer från helvetet" är publicerad i Sverige, Norge och Finland. Hennes motto är: "Life is pain. Get used to it ... or make it better!" Åsikterna på bloggen är hennes egna.

Other posts by


6 Responses

 1. Krister Renaud

  August 11, 2014, 13:11:21

  Studiero är A och O för att man ska kunna lära sig något och många skolor misslyckas kapitalt på denna punkt. Däremot så tror jag inte ett dugg på att betyg/omdömen i ordning skulle kunna lösa något. Istället måste lärare/skolledning arbeta konsekvent för att skapa studiero och blanda in föräldrar tidigt när elever upprepade gånger stör lektioner.

  1. Magnus

   August 18, 2014, 07:22:09

   Tyvärr har lärarna inga påtryckningmedel om varken elev eller förlädrar bryr sig. Du kan bara be en elev som stör lektionen att lämna salen men vill denna inte det så finns det inget du kan göra som lärare. Jag tror inte ordningsbetyg är lösningen men kanske ett delmål.

 2. Scary Devil Monastery

  August 11, 2014, 14:45:45

  Med andra ord sätter sig F! och anser att ett betyg skall införas som enbart grundas på lärarens subjektiva bedömning.

  Är det någon av de som föreslagit detta som minns en enda dag ifrån sina egna liv i skolan?

  1. Krister Renaud

   August 11, 2014, 14:48:08

   SDM: Menar du möjligen FP och inte F!?

   1. Scary Devil Monastery

    August 11, 2014, 19:11:18

    “SDM: Menar du möjligen FP och inte F!?”

    ARGH.

    Mea Maxima Culpa…

 3. Grönsak

  August 12, 2014, 09:06:33

  Skolan behöver i allmänhet bli mindre strikt och sluta placera allt i individuella lådor (både folk och ämnen).
  Ge barnen mer frihet att lära sig på sina egna villkor, gör det roligt att lära sig igen och börja för guds skull använda den riktiga världen som exempel så ofta det går! Det är dags att sudda ut linjerna mellan ämnena och börja samarbeta mellan dom, sitter du i slöjden och bygger en låda är det till exempel ett bra tillfälle att lära sig om volymer och area!
  Skolan behöver byggas om från grunden och det är inte politiker som ska göra det utan lärare! Ge lärarna makten att ändra på det som behöver ändras på och låt dom kollektivt bestämma vad eleverna ska uppnå för kunskaps krav. Det är nästan alltid lärarna som vet vad deras elever behöver, inte en politiker som inte satt foten i en skola sedan dom lämnade gymnasiet. Tiden då vi inte hade infrastrukturen att låta alla lärare i Sverige ha något att säga till om sprang förbi oss för länge sedan!Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *