Pages

Categories

Search

 

Varför får FRA registrera information om sexuell läggning?

Varför får FRA registrera information om sexuell läggning?

by
September 2, 2014
F1, HBTQ, Mångfald, Politik
One Comment

Visste du att FRA får registrera och spara information om människors sexuella läggning? Visste du att de dessutom får idka byteshandel med andra länder med informationen? Om inte, så är det inte så konstigt. Det är ett faktum som det talas tyst om. Men, skamligt nog är det icke desto mindre så.

FRA har en alldeles egen specialversion av PUL: Lagen om behandling av personuppgifter i FRA:s försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet. I denna kan man i 11§ läsa:

Personuppgifter får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får de kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Uppgifter som beskriver en persons utseende skall alltid utformas på ett objektivt sätt med respekt för människovärdet.

Vid sökning får personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv användas som sökbegrepp endast om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen.

FRA får alltså inte spana på någon enbart på grund av hans eller hennes sexuella läggning, men om det är “absolut nödvändigt för syftet med behandlingen” går det bra att registrera informationen. Så, när är det då “absolut nödvändigt” för FRA att känna till en persons sexuella läggning? Jag har ingen aning, men uppenbarligen finns det tillfällen när man anser att det är nödvändigt.

I 17§ specificeras dessutom hur FRA får byta den här typen av personuppgifter med andra länders underrättelseverksamhet:

Personuppgifter som behandlas med stöd av denna lag får föras över till andra länder eller mellanfolkliga organisationer endast om sekretess inte hindrar det och det är nödvändigt för att Försvarets radioanstalt skall kunna fullgöra sina uppgifter inom ramen för det internationella försvarsunderrättelse- och säkerhetssamarbetet, om inte regeringen har meddelat föreskrifter eller i ett enskilt fall beslutat om att överföring får ske även i andra fall då det är nödvändigt för verksamheten vid Försvarets radioanstalt.

Sverige skickar systematiskt tillbaka hbtq-flyktingar till länder där de riskerar förföljelse, våld och död. Det är gräsligt och ovärdigt ett land vars ministrar gärna flänger runt världen och berättar om hur “duktiga” Sverige är på hbtq-frågor. Det är rimligt att anta att information om sexuell läggning bara är av intresse för de länder där det är stigmatiserat att vara hbtq-person, alltså de länder dit Sverige glatt skickar tillbaka hbtq-flyktingar. I praktiken innebär det att vi inte bara skickar tillbaka människor till ett rent helvete. Det finns dessutom en reell möjlighet att vi också förbereder de lokala myndigheterna om deras ankomst.

Vad kan man då dra för slutsatser av detta? Vi vet att få politiker känner till detta. Eller låtsas om att de känner till det. Så sent som under Prides partiledardebatt i början av augusti i år satt en rad partiledare och tävlade i att vara mest hbtq-vänliga. Fredrik Reinfeldt och Annie Lööf och skakade på huvudet när jag tog upp FRA:s möjlighet att registrera och byta infomation om sexuell läggning. De borde känna till FRA:s special-PUL, så antingen är de löjligt oinformerade eller också ljuger de.

En grupp aktivister frågade 2008 alla riksdagsledamöter om de kände till följande:

Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv får användas som sökbegrepp i FRAs databaser. Dessa personuppgifter får överföras till annat land.

Syftet var att se om riksdagen visste vad det egentligen var de skulle rösta om. Svarsfrekvensen var pinsamt låg. 70 av 349 ledamöter brydde sig om att svara. Ännu färre kände till svaret. Det är skamligt.

FRA själva svarar av ren princip aldrig på några frågor från mig eller Piratpartiet, så om vi ska få någon form av svar därifrån måste någon annan fråga. Men, chansen att de svarar med något annat än att hänvisa till sin sekretess är i det närmaste obefintlig.

Det finns ingen möjlighet att kontrollera om FRA faktiskt använder sig av 11§ och om de byter information om sexuell läggning med andra länder enligt paragraf 17§. Det enda vi med säkerhet kan slå fast är att möjligheten finns. Det går också att göra det rimliga antagandet att möjligheten finns där av en anledning – nämligen att den faktiskt används. Varför? Hur mycket? Inte heller det går att kontrollera. Vi är de facto helt utlämnade till FRA:s godtycke och det känns inte speciellt tryggt.

Under den stora FRA-debatten 2008 återkom försvarades FRA-lagen ofta med ett diffust prat om “yttre hot.” Kanske var man rädd för de där 10 000 invaderande tyska läderbögarna som radioprogrammet Hassan en gång varnade för. Eller också trodde man att Dykes on Bikes är organiserad mc-buren brottslighet. Eller också hade man fallit för Flashback-pladdret om den otäcka “homomaffian” som tydligen håller på att ta över världen. Vad vet jag? Oavsett, så är detta två paragrafer som faktiskt kräver en ordentlig förklaring.

Anna Troberg

Anna Troberg är verksamhetschef för Wikimedia Sverige och författare, men bland de karaktärsdanande ungdomssynderna kan hon räkna några år som bokförlagschef och ett förflutet som partiledare för Piratpartiet. Hennes humoristiska roman "Chefer från helvetet" är publicerad i Sverige, Norge och Finland. Hennes motto är: "Life is pain. Get used to it ... or make it better!" Åsikterna på bloggen är hennes egna.

Other posts by

Related Post


one Responses

 1. jonas

  September 3, 2014, 19:32:50

  “politiska åsikter” alla som finns registrerade att de röstar eller har röstat på PP hamnar nog på svarta listan eftersom PP försökte informera om och stoppa FRA-lagen.

  Synd för FRA att jag redan har röstat på PP för några dagar sedan. Svarta listan here I come.
  Gör plats för fler.
  /JonasLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *